<% Naslov = "Mabela knjižara i antikvarnica" %> <% OutLn PageBody(0) %> <% OutLn PageBody(1) Out "" %> Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: ARHITEKTURA
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 02808-Akustika buka i zgrade, Parkin-Hamfriz 38.00 * 10536-Antologija kuća, Radović Ranko 20.00
* 05283-Architektonischen formen, Hauser Alois 38.00 * 02802-Architetture vegetali caratteri tipologici e costruttivi, 30.00
* 02800-Arhitekt i umjetnost graditeljstva, Salihović H. 90.00 * 07102-Arhitektonske konstr.III zan.rad., Smiljanić 20.00
* 02811-Arhitektonske konstrukcije, Krstić P. 30.00 * 02812-Arhitektonske konstrukcije, Krstić P. 25.00
* 09023-Arhitektonske konstrukcije 2, Petrović M 30.00 * 05289-Arhitektonske konstrukcije I, Smiljanić Dušan 30.00
* 05006-Arhitektonske konstrukcije II, Smiljanić D. 15.00 * 09024-Arhitektonsko projektovanje, Nojfert 120.00
* 08865-Arhitektura, Bussagli M. 120.00 * 10148-Arhitektura 20.sktoljeća, Taschen 110.00
* 01751-Arhitektura BiH, Kurto Nedžad 50.00 * 05361-Arhitektura i moderna, Penson D. 20.00
* 02810-Arhitektura novog veka, Nestorović B. 40.00 * 06561-Arhitektura secesije u BiH, Krzović I. 64.35
* 02809-Arhitektura srednjeg veka, Bošković ?. 35.00 * 04967-Arhitektura stam.palata austorugarskog perioda u Sarajevu, Spasojević B. 58.50
* 02791-Arhitektura starog veka, Nestorović B. 35.00 * 02790-Arhitektura starog veka, Nestorović B. 40.00
* 05296-Atlas arhitekture 1-2, 120.00 * 09172-Atlas arhitekture 1-2, 120.00
* 51887-Caracteristique des styles, 20.00 * 09028-čelične konstrukcije u građ., Zarić, Buđevac, Stipanić 75.00
* 06699-čovek i grad, Doksijadis K. 25.00 * 08222-Definiranje arhitekt. prostora, Hadrović Ahmet 40.00
* 07496-Deset knjiga o arhitekturi, Vitruvius 38.00 * 09069-Deset knjiga o arhitekturi, Vitruvije 18.00
* 09037-Deset knjigao arhitekturi, Vitruvije 27.00 * 07805-Deskriptivna geometrija I, Niče Vilko 18.00
* 09026-Drveni prozori,vrata,podovi..., Ilić S. 68.00 * 02166-Džamije sa drvenom munarom u BiH, Bećirbegović Madžida 40.00
* 06400-Džamije sa drvenom munarom u BiH, Bećirbegović M. 40.00 * 09036-Džepni vodič za arhitekte, Baden-Pavel 39.00
* 10463-Egzistencija, prostor i arhitektura, Kristijan norberg-šulc 25.00 * 03705-Enciklopedija moderne arhitekture, 28.00
* 10529-Energija i arhitektura, Matić 20.00 * 02795-Estetika arhitekture armiranog betona, Mihelis P.A. 38.00
* 02803-Gradovi, Halprin L. 40.00 * 10532-Gradski centri, Ćuković M. 15.00
* 09022-Gradski pejzaž, Cullen G. 45.00 * 07107-Grradski pejzaž, Cullen 23.00
* 02793-Industrijski kompleksi i zgrade, Damjanović V. 30.00 * 02807-Industrijski kompleksi i zgrade, Damjanović V. 30.00
* 07565-Istorija arhitekture-stari vijek, Redžić 30.00 * 08544-Izvori moderne arhitekture i dizajna, 35.00
* 09035-Izvori modrrne arhitek. i dizajna, Pevsner N. 55.00 * 08672-Juraj Najdhart, Kapetanović 40.00
* 50950-Juraj Najdhart, Jelica Karlić-Kapetanović 48.00 * 09029-Kalkulacije u građevinarstvu, Savić 119.00
* 09025-Klasični drveni krovovi, Ilić S. 140.00 * 07322-Konstrukterski priručnik, 30.00
* 10483-Konstruktivni elementi zgrada-drugi diio, Peulić Đuro 70.00 * 10482-Konstruktivni elementi zgrada-prvi diio, Peulić Đuro 55.00
* 06825-Mali leksik.arhitekture, Baumgart F. 25.00 * 02794-Manuale per la tutela e la conservazione delle architetture..., 18.00
* 02796-Masivni stropovi, Peulić ?uro 10.00 * 10534-Mjere zaštite u urbnoj i arhitektonskoj org..., Zakić Nada 15.00
* 03103-Moderne ladenbauten, Verlag Ernst Pollak 80.00 * 09034-Moderni pokreti u arhitekturi, Dženks 25.00
* 08203-Nasušno sunce, Lalović Branko 15.00 * 02799-Naučne osnove projektovanja površinskih kopova, Popović N. 48.00
* 09817-Perspektiva, Niče Vilko 10.00 * 07101-Perspektiva, Niče Vilko 10.00
* 03098-Poljoprivredna arhitektura, Kojić - Simonović 30.00 * 01827-Projektovanje u zgradarstvu, 120.00
* 06312-Prostor vreme arhitektura, Giedion S. 80.00 * 09021-Put u središte arhitekture, Mladenović M. 60.00
* 07104-Ravni krovovi, Radović 30.00 * 08470-Rehabilitacija gradova BiH, Bublin Mehmed 23.00
* 08057-Savremena arhitektura, Dobrović Nikola 15.00 * 07688-Savremena arhitektura, Radović 70.00
* 08941-Sedamdeset arhitektonskih čuda, 72.90 * 10537-Složenosti i protivurečnosti u arhitekturi , Venturi Robert 18.00
* 02801-Stambene i javne zgrade, Knežević-Kordiš 38.00 * 51399-Stambene i javne zgrade, Knežević 38.00
* 02789-Stambene zgrade osnovi projektovanja, Nestorović B. 25.00 * 03104-Stanovanje i stamb.problem.Sarajeva, Finci Jahiel 30.00
* 02797-Stara gradska i seoska arhitektura u Srbiji, Kojić B. 80.00 * 10535-Stare srpske kuće kao graditeljski podsticaj, Petrović-Stanić 15.00
* 06560-Stari mostovi u BiH, čelić-Mujezinović 46.80 * 08673-Starinska seoska kuća u BiH, Kadić 35.00
* 09999-Stilovi arh.enter., Ajzinberg 45.00 * 02798-Strojarsko projektovanje na ruskom, Neifert 18.00
* 06309-Sunce u arhitekturi, Tvarovski M. 40.00 * 07656-Svijetlo i sjena, Despot 40.00
* 02792-Svjetlo i sjena, Despot Nikola 40.00 * 02788-Školske zgrade, Baylon Mate 30.00
* 06830-Umetničko oblikov.gradova, Zite K. 20.00 * 07103-Umetničko oblikovanje gradova, Zite 30.00
* 07536-Unutrašnja dekoracija, Savage 38.00 * 10433-Urbani spektakl, grupa autora 23.00
* 10484-Urbanizam, Maksimovič Branko 40.00 * 01680-Uvod u arhitekturu, Nestorović Bogdan 38.00
* 03107-Vodni plošci i vodni efekti, Stoinov - Zidarov 10.00 * 09655-Vrtna arhitektura bosanskih avlija, Ljujić-Mijatović 25.00
* 09027-Zgradarstvo, Popović Ž. 30.00 *    
<% Out "" OutLn PageBody(2) OutLn PageBody(3) %>