<% Naslov = "Mabela knjižara i antikvarnica" %> <% OutLn PageBody(0) %> <% OutLn PageBody(1) Out "" %> Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: DIPLOMATIJA
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 51684-Diplomatija, Pašić Mirza 28.00 * 07713-Diplomatija, Mitić 35.00
* 07761-Diplomatska historija 1814-1871, Ibler Vladimir 15.00 * 08658-Diplomatska istorija Evrope 1-2, Debidur 110.00
* 10227-Diplomatska služba u srednjevj.Bosni, Babić 20.00 * 06305-Diplomatski protokol, Veljić Z. 27.00
* 51707-Historija diplomacije 1-2, 50.00 * 07760-Historija diplomacije 1-2, Potemkin 100.00
* 02585-Ka carstvu dobra ili apokalipsi?, Grupa autora 19.00 * 02583-KGB protiv Jugoslavije, Lopušina M. 12.00
* 07628-Misija-Rim,Sofija,Tirana, Milatović 20.00 * 02582-Vlade i politike, Collin H. Peter 15.00
* 02584-Vreteška globalizma u 20.stoljeću, Hadžihasanović A. 23.40 *    
<% Out "" OutLn PageBody(2) OutLn PageBody(3) %>