<% Naslov = "Mabela knjižara i antikvarnica" %> <% OutLn PageBody(0) %> <% OutLn PageBody(1) Out "" %> Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: ELEKTROTEHNIKA
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 08539-Analiza i implementacija inf.sustava, Grbavac V. 35.00 * 09716-Analogna diskretna elektronika, Brodić 15.00
* 03063-Analogna integrirana elektronika, Brodić Tomislav 15.00 * 09309-Analogna integrirana elektronika, Brodić 15.00
* 02770-Antene, Rothamel Karl 28.00 * 05207-Arhitektura mikroprocesora, Ribarić S. 20.00
* 02773-Arhitektura mikroprocesora, Ribarić Slobodan 20.00 * 02756-Arhitektura računala pete generacije, Ribarić Slobodan 15.00
* 08720-Audio-video elektronska kola, Pešić 15.00 * 08985-Autom.zaštitni uređaji elek.postrojenja, Božuta 20.00
* 09196-Automatska regulacija zb.zad., Humo-Doloćek 15.00 * 03082-Automatska telefonija, Ranković Vojislav 12.00
* 02127-Automatski zaštitni uređaji elek.postrojenja, Božuta F. 18.00 * 10576-Automatski zaštitni uređaji elek.postrojenja, Božuta Franjo 20.00
* 03069-Cobol, Marković Nenad 15.00 * 03059-Cobol, Jauković - Parezanović 15.00
* 02768-Commodore 64, Stewart - Jones 10.00 * 08279-Crte o magnetizmu i elektricitetu, Kučera Oton 38.00
* 09357-Digitalna elektkronika, Tešić Spasoje 25.00 * 02760-Digitalna estetika, Van den Boom Holger 10.00
* 08820-Digitalne telekomunikacije, Lukatela 35.00 * 08821-Digitalni telekomunikacioni sistemi, Kostić 35.00
* 02764-Dizel-električne lokomotive, Valter Zdravko 15.00 * 03086-Eksploatacija telefonskog saobraćaja, Bojković Zoran 18.00
* 02775-Električki strojevi, Piotrovskij 18.00 * 09352-Električna i elektronska kola, uređaji ,,,, Bajić 25.00
* 02771-Električna vuča, Radojković Božidar 15.00 * 08525-Električne instalacije i nis.mreže, Srb Vjekoslav 20.00
* 07400-Električne instalacije i osvj., Mišković 87.00 * 07942-Električne mašine, Nikolić 20.00
* 03080-Električne mašine, Vahid - Danon 15.00 * 03087-Električne predspojne sprave, Sturm Karl Heinz 10.00
* 02769-Elektrolučno zavarivanje..., Bajić Bogoljub 15.00 * 07184-Elektromagnetika, Surutka 25.00
* 09501-Elektromagnetika, Surutka 25.00 * 08513-Elektromonterski priručnik, grupa autora 30.00
* 08484-Elektromotori, Neven Srb 30.00 * 01605-Elektromotorni pogoni, Jurković Berislav 35.00
* 02763-Elektronički elementi, Juzbašić Borislav 18.00 * 07276-Elektronski merni instrumenti, grupa autora 10.00
* 03084-Elektronski muzički instrumenti, Mihajlović Miodrag 10.00 * 02765-Elektronski računar, Popović Stanko 7.00
* 08782-Elektrotehnički priručnik, Kaiser 30.00 * 01538-Elektrotehnički priručnik, Kaiser Dragutin 30.00
* 51489-Elektrotehnika na lak način, Meluzin 25.00 * 10132-Elektrotehnika na lak način, Meluzin 25.00
* 09302-Elektrotehnika u slikama, Bišer 15.00 * 02757-Elektrotermija, Brajović Veljko 8.00
* 09383-Energetska elektronika, Brodić 15.00 * 07261-energetska elektronika, Brodić 15.00
* 09128-Grejanje i provetravanje, Rietschel 18.00 * 09202-Grejanje i vetrenje, Radonić 18.00
* 08724-Gromobranske instalacije, Krstić 20.00 * 08816-Impulsna elektronika, Pašić 15.00
* 08060-Impulsna elektronika, Tešić Spasoje 18.00 * 03088-Japanski tranzistorski prijemnici..., Mesaroš Velimir 7.00
* 03057-Kamkorderi, Imperl Saša 15.00 * 08090-Kolektorski strojevi, Jurković, Smolčić 35.00
* 02780-Kompjutorski izazov, Evans C. 12.00 * 10123-Kontaktna mreža, Matić 15.00
* 02761-Kućni magnetoskopi, Nuhrmann Dieter 18.00 * 09504-Logičko projetiranje digitalnih sustava, grupa autora 20.00
* 03078-Magnetofon, Milivojević - Pantić 10.00 * 07943-Magnetofoni sa el. šemama, Šesterikov-Milivojević 25.00
* 51561-Magnetofonska tehnika na lak način, Warnke 10.00 * 02159-Magnetoskopi, Klajn - Todorović 10.00
* 02777-Magnetsko snimanje zvuke, Jelaković 8.00 * 02259-Mala škola elektronike II, Krstić Vladimir 10.00
* 02759-Mali leksikon mikroračunarskih izraza, Petković Dušan 10.00 * 50625-Mašine za jednosmjernu struju, Mitraković 12.00
* 07773-Mašine za jednosmjernu struju, Mitraković 12.00 * 02752-Matematika III ETF, Galić - Osmanagić 15.00
* 03058-Mekelba III, Kalajdžić Milislav 8.00 * 07974-Merenja u telekomunik.i elektrot., Popović Vojin 15.00
* 08789-Mikroelektronika, Biljanović 25.00 * 05194-Mikroračunala, Smiljanić Gabro 18.00
* 01858-Mikroračunala, Smiljanić Gabro 20.00 * 02786-Mjerenja u elektrotehnici, Bego Vojislav 30.00
* 06310-Mjerenja u elektrotehnici, Bego V. 30.00 * 50639-Mjerenja u elektrotehnici, Bego 30.00
* 07973-Modeliranje dinam.sistema, Salihbegović 15.00 * 09500-Modeliranje energetike i životne sredine, Gereke 20.00
* 51902-Namotavanje opravka montaža transformatora, Vahid Hajro 15.00 * 02134-Nova škola radio-tehnike i elektronike, Richter H. 10.00
* 08722-Nova televizijska tehnika, Mayer 12.00 * 02203-Nova televizijska tehnika, Mayer Norbert 10.00
* 02776-Održavanje i opravka spectruma i comodora, Stajić - Jovanović 12.00 * 08780-Opća električna mjerenja, Mlakar 10.00
* 09227-Opća električna mjerenja, Mlakar 10.00 * 07770-Operaciona istraživanja, Petrić J. 20.00
* 05196-Operaciona istraživanja, Petrić - Kojić - Šarenac 20.00 * 03076-Operaciona istraživanja I, Petrić - Šarenac - Kojić 25.00
* 02784-Opravka crno-bijelih tv prijemnika, Jerotić Zoran 7.00 * 02785-Opravka mašina za pranje posuđa, Milašinović Milan 20.00
* 03091-Opravka mašina za rublje, Milašinović Milan 20.00 * 08087-Optoelektronika, Milatović 15.00
* 50622-Optoelektronika, Milatović 15.00 * 02762-Osnove digitalnih računala, Smiljanić Gabro 15.00
* 09506-Osnove digitalnih računala, Žagar 8.00 * 50623-Osnove digitalnih računala, Smiljanić 15.00
* 03089-Osnove elektrotehnike, Pinter Viktor 18.00 * 50640-Osnovi elektronike, Milatović 20.00
* 09195-Osnovi elektronike, Milatović D. 15.00 * 08818-Osnovi elektronike, 15.00
* 08819-Osnovi elektrotehnike, 15.00 * 51486-Osnovi elektrotehnike, Popović 15.00
* 03061-Osnovi elektrotehnike , Surutka J. 18.00 * 03062-Osnovi elektrotehnike 3, Popović - ?orđević 15.00
* 01602-Osnovi elektrotehnike I, Milatović Borislav 15.00 * 03072-Osnovi elektrotehnike I, Popović Branko 15.00
* 03071-Osnovi elektrotehnike II, Popović Branko 18.00 * 03090-Osnovi programiranja, Fortran IV, Turajlić Stevan 18.00
* 03055-Osnovi tehničke akustike, Kurtović husnija 18.00 * 08822-Osnovi telekomunikacija, Stojanović 35.00
* 08813-Osnovi telekomunikacija, grupa autora 35.00 * 03074-Osnovni elementi kompjuterskih sistema, Muftić Sead 10.00
* 07288-Ozvručavanje, Kurtović 12.00 * 09333-Ozvučavanje, Kurtović 12.00
* 51529-Ozvučavanje, Kurtović 12.00 * 03064-Pascal, Lovrić A. 10.00
* 10121-Pascal prog. jezik, Lovrić 15.00 * 02754-Plastične mase, Srebrić Mara 10.00
* 51736-Poluprovodnička elektronika, Pantić-Milivojević 20.00 * 08783-Primena linearnih integrisanih kola, Pantić-Pešić 15.00
* 09348-Principi i elementi automatske regulacije, Humo 15.00 * 07786-Principi uprav.komutacionim sist., Matić 15.00
* 07876-Priručnik ekvivalentnih tranzistora, Zadravec 20.00 * 51914-Priručnik za elektroinstalatere, Petrović 30.00
* 03053-Priručnik za tim-011-dos, Micić Zoran 5.00 * 02783-Procesni aparati i uređaji, Rozgaj Stanko 15.00
* 10122-Programski jezik basic, Parezanović 15.00 * 03425-Projekt.sistema automat.regulacije, Matić Božidar 18.00
* 51617-Projektovanje sis.automatske regulacije, Matić 15.00 * 03068-Računari i programiranje, Kukrika Milan 10.00
* 03070-Računarsko programiranje, Dimitrijević - Savić 15.00 * 03077-Računarstvo s program.jezikom Paskal, Bratko - Rajkovič 10.00
* 03085-Radio priručnik, Metzger Božo 48.00 * 08769-Radio priručnik, Metzger Božo 30.00
* 51817-Radiotehnički priručnik, 10.00 * 51610-Radiotehnika 1-2, Daudt 25.00
* 02781-Radio-tehnika i elektronika, Richter Heinz 10.00 * 03081-Radio-tehnika i elektronika, Richter Heinz 10.00
* 51766-Radiotehnika na lak način, Limann Otto 25.00 * 10438-Radio-tehnika -treći dio, Daudt Walter 10.00
* 02753-Radio-tehnike i elektronike, Richter Heinz 10.00 * 51901-Rashladni uređaji-frižideri, Danon 20.00
* 10542-Rashladni uređaji-frižideri, Danon 15.00 * 03052-Robotska revolucija, Logsdon Tom 15.00
* 03054-Scientific programme, 5.00 * 09199-Senzori i mjerenja, Popović 18.00
* 08102-Servis asinhronih motora, Srb Neven 15.00 * 03060-Signum! 2, Kirić Marko 5.00
* 08814-Slučajne varijable i proc.u telekomunikacijama, Določek 18.00 * 09310-Slučajne varijable i procesi u telekomunikacijama, Določek 15.00
* 09787-Spojevi s integriranim sklopovima, Milobar-Židan 18.00 * 09724-Statika i stabilnost konstrukcija, čaušević 15.00
* 02766-Stručni kurs električnog zavarivanja, Haze - Rajce 15.00 * 03056-Sve o videu, Imperl Saša 15.00
* 10552-Šeme spajanja u elektrotehnici, Vistrička 15.00 * 09499-Tablice integriranih krugova, čišić 20.00
* 02750-Telegrafija i telegrafski uređaji, Jevtović Milojko 10.00 * 07826-Telekomunikaciona merenja, Popović 12.00
* 10506-Telekomunikacioni vodovi i mreže, Mikula-Gojmerac 15.00 * 01644-Teorija električnih kola, Milojković Slobodan 18.00
* 07938-Teorija električnih kola, Milojković 15.00 * 50638-Teorija električnih kola, Milojković 18.00
* 09366-Teorija linijskih nosača, Jokanović 15.00 * 51800-Termoenergetska postrojenja u parcijalnoj i kompleksnoj primeni, Nikolić 50.00
* 07785-Tonska tehnika, Lukić K. 15.00 * 02758-Tranzistorska tehnika, Šurina Tugomir 20.00
* 08718-Tranzistorska tehnika, Šurina 18.00 * 07867-Tranzistorske priručne tabele, Hans - Ginter Steidle 20.00
* 02751-Tranzistorski prijemnici, ?urić Branislav 15.00 * 02032-Tranzistorski televizori, Šesterikov B. 8.00
* 08321-TV ukt i satelitske antene, Pantić Dragan 15.00 * 02779-TVO-Televizor, Tadej Miroslav 18.00
* 07199-TV-servis, Tadej 30.00 * 08540-Upravljanje projektima u gra?evinarstvu, Ivkovia Popovia 40.00
* 07939-Uvod u komutacijske sustave, Župan Josip 20.00 * 02772-Uvod u mikroprocesore, Grundler Darko 15.00
* 02767-Uvod u programiranje i fortranmij, ćirić Vidojko 15.00 * 07940-Uvod u teoriju elektr.sklop.aparata, Belin Boris 18.00
* 03075-Uvod u teoriju inženjerskog eksperimenta, Pantelić Ilija 18.00 * 05245-Uvod u teoriju sist.automatskog upravljanja, Humo Emir 15.00
* 51452-Vazdušne i kablovske tt linije, grupa autora 20.00 * 10135-Video rekorder, Klajn R. 15.00
* 03083-Video tehnika, Danilović - Todorović 10.00 * 07941-Video-rikorder, Klajn 15.00
* 51940-Visoko frekventne veze, 25.00 * 08081-Visokonaponska rasklopna postr., Požar Hrvoje 38.00
* 02115-Visokonaponska rasklopna postrojenja, Požar H. 25.00 * 07875-Visokonaponska rasklopna postrojenja, Požar Hrvoje 35.00
* 50946-Visokonaponska rasklopna postrojenja, Požar 38.00 * 03079-Vježbe i zadaci iz elektrotehnike 1-2, Meluzin Hubert 18.00
* 02038-Vježbe i zadaci iz osnova elektrotehnike, Meluzin H. 10.00 * 03067-Zbirka propisa u elektrotehnici 1, Rašajski - Dotlić 15.00
* 03065-Zbirka propisa u elektrotehnici 2, Rašajski - Dotlić 15.00 * 03066-Zbirka propisa u elektrotehnici 4, Rašajski - Dotlić 15.00
* 02774-Zbirka rješ.zad.iz programiranja, ćirić Vidojko 20.00 * 03073-Zbirka zad.iz osnova elektrotehnike, Božilović - Spasojević - Božilović 30.00
* 07972-Zbirka zadat.iz elektrot., Nikolić - Vučković 15.00 * 51840-Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike, Božilović 20.00
* 51841-Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike, Božilović 25.00 * 07937-Zbornik problema iz elektromag., Popović 18.00
* 09398-Zbornik problema iz elektromagnetike, Popović 20.00 * 09354-Zbornik rj.problema iz impulsne i digitalne elektronike, Popović-Hribšek 25.00
<% Out "" OutLn PageBody(2) OutLn PageBody(3) %>