<% Naslov = "Mabela knjižara i antikvarnica" %> <% OutLn PageBody(0) %> <% OutLn PageBody(1) Out "" %> Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: FIZIKA
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 07604-Atomska fizika I, Špoljskij 15.00 * 09393-Atomska i nuklearna fizika, Ivanović-Vučić 18.00
* 09346-Atomska i nuklearna fizika, Vučić 18.00 * 01601-Atomska i nuklearna fizika, Ivanović - Vučić 15.00
* 08652-Einstein njegov život i djelo, 15.00 * 08689-Elementarne čestice, Mjakišev 10.00
* 01285-Fizika - čuda znanosti, Grupa autora 18.00 * 01280-Fizika I, Vučić - Ivanović 15.00
* 01597-Fizika I, Vučić - Ivanović 20.00 * 51827-Fizika I deo, Đurić-Ćulum 20.00
* 51805-Fizika I tehnika vakuuma, Kurepa-Čobić 30.00 * 51939-Fizika II deo-talasno kretanje, zvuk i toplota, Đurić-Ćulum 20.00
* 07823-Fizika II optika,elektromag., grupa autora 28.00 * 01281-Fizika III - elektricitet i magnetizam, ?urić - ćulum 20.00
* 09684-Fizika III dio, ?urić 20.00 * 09373-Fizika I-mehanika-valovi-talasi, Cindro 20.00
* 09423-Fizika osn.atomske i nukl.fizike, Tanović 15.00 * 01282-Fizika V - teorija relativnosti, ?urić - ćulum 20.00
* 08021-Fizika za sve, Braunbek 12.00 * 01275-Fizikalne veličine i mjerne jedinice, Ražnjević Kuzman 20.00
* 09197-Fizika-mehanika-oscil.-talasi, Tanović 15.00 * 08210-Gibanja i sile, Kučera 10.00
* 02087-Gigant atom, Dorge Bohm 18.00 * 01274-Građevinska fizika, Šimetin 10.00
* 09946-Između igre i fizike, Kostić 10.00 * 09652-Matematički metodi u fizici i tehnici, Mitrinović 15.00
* 01273-Osnove relativističke kvantne fizike, Zovko Nikola 15.00 * 01276-Osnovi tehnologije optičkih elemenata, Vretenar Petar 15.00
* 01279-Osnovi tehnologije optičkih elemenata, Vretenar Petar 15.00 * 01277-Osnovna mjerenja u fizici, Vučić Vlastimir 15.00
* 06414-Povijest fizike, Supek I. 30.00 * 09349-Praktikum računskih zadataka iz fizike, Pavlović 18.00
* 51851-Rešeni primeri iz fizike, Ćulum 15.00 * 10108-Rešeni testovi i zadaci iz fizike, grupa autora 20.00
* 09969-Rječnik fizike, 10.00 * 01592-Savremena biofizika, Vučelić Dušan 12.00
* 09424-Stehiometrija, Sikirica 15.00 * 07230-Teorijska fizika 1-2, Supek 48.00
* 07603-Uvod u teorijsku fiziku, Mušicki 12.00 * 07950-Zbirka reš.zad.iz atom.fizike, Stanić-Marković 18.00
* 51730-Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Babić-Krsnik-Očko 18.00 * 51612-Zbirka zad. iz fizike III, Čaluković 15.00
* 07949-Zbirka zadat.iz fizike, Mikulčić-Varićak-Vernić 15.00 * 10107-Zbirka zadataka iz fizike, Dimič 15.00
* 10106-Zbirka zadataka iz fizike, Vernić 15.00 * 10105-Zbirka zadataka iz fizike, grupa autora 18.00
* 01284-Zbirka zadataka iz fizike - D, Dimić - Mitrinović 20.00 * 01604-Zbirka zadataka iz fizike D, Dimić - Mitrinović 20.00
* 09190-Zbirka zadataka iz fizike-C, Dimić 15.00 *    
<% Out "" OutLn PageBody(2) OutLn PageBody(3) %>