M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  18

Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: FOTOGRAFIJA
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 09689-Delemtarna tehnika fotografije, Kažić 35.00 * 04841-Fotografija, Fizi M. 30.00
* 50905-Fotografija, Fizi 30.00 * 50746-Fotografija, Vels 45.00
* 09091-Fotografija, Kažić 25.00 * 05348-Fotografija, Fizi M. 25.00
* 08702-Fotografija - sažeta istorija, Helmut - Gernsheim 30.00 * 07574-Fotopriručnik, 40.00
* 02120-Foto-priručnik, HedgecoeJ. 40.00 * 05349-Kolofrotografija u praksi, Perić M. 10.00
* 02189-Reprodukcija u ofsetu, Vujović Miljko 10.00 * 04651-Reprodukciona fotografija, Kostelac-Biffl 12.00
* 51132-Sve o fotografiji, 25.00 * 07068-Sve o fotografiji i fotografir., Hedgecoe 40.00
* 05347-Sve o fotografiji u boji, Bailey-Holloway 40.00 * 10448-The body-photographs of the human form, 38.00
* 04990-Velika knjiga o fotografiji, 50.00 *    

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.