M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  20

Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: GLJIVE
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 09467-Gajenje šampinjona, Šimović 18.00 * 10442-Gljive enciklopedija, Božac 40.00
* 03882-Gljive Jugoslavije, Foht I. 30.00 * 10441-Kako da raspoznajete pečurke, Rikardo Maca 20.00
* 03883-Ključ za gljive, Foht I. 40.00 * 10430-Naše gljive, Martić Milenko 18.00
* 09465-Naši vrganji, Foht 25.00 * 09466-Uzgoj gljiva, Lisjak 25.00

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.