<% Naslov = "Mabela knjižara i antikvarnica" %> <% OutLn PageBody(0) %> <% OutLn PageBody(1) Out "" %> Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: GRADJEVINARSTVO
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 05285-Akustika, buka i zgrade, Parkin - Hamfriz 35.00 * 51829-Analize i kalkulacije u gadjevinarstvu, Flašar 20.00
* 09443-Antologija kuća, Radović 20.00 * 03389-Arhitektonska akustika, Jelaković Tihomil 20.00
* 03386-Arhitektonske konstrukcije 3, Smiljanić Dušan 20.00 * 03385-Arhitektonske konstrukcije 3, Smiljanić Dušan 20.00
* 03388-Arhitektonske konstrukcije II, Smiljanić Dušan 15.00 * 03387-Arhitektonske konstrukcije II, Smiljanić Dušan 15.00
* 09793-Arhitektonsko-urbanistička i grad.regulativa, 45.00 * 03357-Armirani beton 1, Radosavljević Živorad 20.00
* 51809-Armirano betonske konstrukcije, Sahnovski 35.00 * 03401-Beton - osobine i tehnologija, Miladinović Živan 20.00
* 51870-Beton i armirani beton, Juranović 15.00 * 51872-Betonske konstrukcije, Kostić 12.00
* 03094-Betonske konstrukcije, Romić Slobodan 25.00 * 08807-Betonske konstrukcije, Romić S. 18.00
* 07321-Betonske konstrukcije I, Romić S. 30.00 * 07063-Betonski mostovi, Trojanović 40.00
* 03377-Betonski mostovi I, Trojanović Mijat 25.00 * 03313-Betonski mostovi I, Trojanović Mijat 35.00
* 09294-čelične konstrukcije zgrada, Micić 20.00 * 51871-čelični mostovi 1., Milosavljević 18.00
* 03398-Deskriptivna geometrija, Niče Vilko 20.00 * 03348-Dizalice i dizaličar, Dević Mate 18.00
* 03380-Drumovi, Bradna E. 30.00 * 03095-Drvena vrata, Tomašević J. 60.00
* 51783-Drvene konstrukcije, Miovčić 8.00 * 51778-Drvene konstrukcije-elementi, Miovčić 10.00
* 51828-Ekonomske kalkulacije u građevinarstvu, Slović 20.00 * 07484-Fotogrametrija, Kraus Karl 46.80
* 03335-Fotogrametrija II, Donassy Vjekoslav 15.00 * 03336-Fotogrametrija II, Donassy Vjekoslav 12.00
* 08153-Fotointerpretacija, 30.00 * 51555-Fundiranje, Kostić 15.00
* 04991-Fundiranje I, Stevanović S. 15.00 * 03353-Fundiranje V, Kostić Veselin 12.00
* 03343-Geodezičeskoe instrumentovedenie, Grupa autora 10.00 * 08335-Geodezija, Jovanović Svetislav 15.00
* 03315-Geodezija, Grupa autora 10.00 * 00450-Geodezija u građevinarstvu, Pribičević-Medak 62.00
* 51563-Geomehanika i fundiranje, 5.00 * 03344-Gorodskie puti soobšeni, 15.00
* 09795-Graditeljska mehanizacija, 35.00 * 10556-Građenje bunara, Pštros 10.00
* 08978-Građevinska statika, Vagner 20.00 * 03319-Građevinska statika, Grupa autora 15.00
* 08977-Građevinska statika, Vagner 15.00 * 08979-Građevinska statika, Vagner 18.00
* 07871-Građevinske konstrukcije, Mitag 80.00 * 09347-Građevinske konstrukcije, Blagojević 12.00
* 06662-Građevinske konstrukcije, 60.00 * 05292-Građevinske konstrukcije, Pamučina Tatjana 20.00
* 03101-Građevinske konstrukcije II, Peulić ?uro 25.00 * 51907-Građevinske konstrukcije za kv radnike, Kojić-Arsenijević 10.00
* 03402-Građevinske mašine, Trbojević Bogdan 20.00 * 10172-Građevinski materijali, Tufegdžić 40.00
* 10198-Građevinski priručnik, 45.00 * 03365-Građevinski priručnik, Kujundžić Branislav 40.00
* 51836-Građevinski priručnik, Csikos 20.00 * 51733-Građevinski radovi, Blohin 15.00
* 08784-Građevno minerstvo, Janaček - Greiner 12.00 * 51835-Granična nosivost linijskih sistema, Lazarević 12.00
* 51605-Greške pri fundiranju, Seči 20.00 * 06313-Grijanje i klimatizacija, Recknagel-Sprenger 60.00
* 03367-Hidraulika bunara, Vuković - Soro 15.00 * 03337-Hidrodinamika, Riđanović Muhamed 7.00
* 03327-Hidroizolacije u građevinarstvu, Lufski Karl 18.00 * 10185-Hidroizolacije u građevinarstvu 1-2, Lufski 40.00
* 03393-Higijena građevnih objekata, 18.00 * 08300-Hochbau-konstruktionen, Gottgetreu 60.00
* 09417-Instalacije vodovoda i kanalizacije, Antić 15.00 * 09703-Instalacije vodovoda i kanalizacije, čargonja 20.00
* 51855-Inženjerska geodezija, Janković 18.00 * 04994-Istorija slikarstva, 35.00
* 51506-Izolacija protiv vode, Ciganjek 15.00 * 51533-Izolacija ravnih krovova, Kamenarović 15.00
* 10533-Izrada podzemnih prostorija velikog profila, Jovanović 20.00 * 03320-Jug.društvo građevinskih konstruktera - Teorija T, 18.00
* 51604-Kanalizacija, Rudolf Broz 25.00 * 51494-Katalog projekata, 60.00
* 02787-Katalog tipskih projekata, Naš stan 70.00 * 10422-Klasični drveni krovovi, Ilić Slobodan 45.00
* 03330-Kolovozne konstrukcije, Braunović Predrag 10.00 * 03408-Konstrukcije koncentričnih klotoidnih krivina, Ivanović Momčilo 15.00
* 03376-Konstruktivni elementi zgrada, Smiljanić Dušan 25.00 * 09830-Konstruktivni elementi zgrada, Peulić 45.00
* 08344-Konstruktivni elementi zgrada, Peulić ?uro 60.00 * 06311-Konzervacija tla, Kohnke-Bertrand 15.00
* 02118-Krosova metoda, Lapajne S. 10.00 * 05000-Kvarovi na zgradama, Smiljanić D. 18.00
* 03360-Lake metalne konstrukcije, Georgievski Vladimir 15.00 * 02225-Lamperije i unutrašnje drvene obloge, Prieser Werner 8.00
* 09364-Leksikon građevinarstva, 35.00 * 07778-Materijali u arh.i građev., Beslać Jovo 15.00
* 08136-Mehanika fluida, Plavšić 12.00 * 10174-Mehanika tla, 25.00
* 10187-Mehanika tla temeljene građ., Nonveiller 45.00 * 03404-Mehanizacija u građevinarstvu, Ferenšćak Mihovil 30.00
* 03093-Montažni građevinski objekti, 35.00 * 06667-Most art, 35.00
* 03400-Nacrtna geometrija, đurović Vinko 20.00 * 03399-Nacrtna geometrija, đurović Vinko 20.00
* 03354-Nacrtna geometrija, đurović Vinko 20.00 * 03362-Nauko o toploti, Jovanović Milan 10.00
* 03321-Niža geodezija, Grupa autora 10.00 * 07924-Normativi i standardi rada ..., 45.00
* 07925-Normativi i standardi rada ..., 40.00 * 03110-Normativi i standardi rada u građ.-visokogradnja, 48.00
* 10580-Normativi i standardi rada u građevinarstvu, 48.00 * 08195-O ravnim krovovima, 25.00
* 51856-Odabrana poglavlja iz zemljotresnog građevinarstva, Petrović 15.00 * 07278-Opšta geologija, Milovanović 15.00
* 03383-Optimalna veličina grada, Milojević Aleksa 10.00 * 08976-Organizacija građevinskih radova, Trbojević Bogdan 15.00
* 51600-Organizacija građevinskih radova, Trbojević Bogdan 10.00 * 51838-Organizacija građevinskih radova, Trbojević Bogdan 15.00
* 10530-Osnove planiranja u građevinarstvu, Sinđić 10.00 * 51807-Osnovi čeličnih konstrukcija, Kuzmanović 25.00
* 03407-Osnovi geodezije 1-2, Neidhardt Nikola 10.00 * 51881-Osnovi geologije, Petković-Nikolić 15.00
* 51897-Osnovi konstrukcija od čelika, Micić 20.00 * 03355-Osnovi projekt.gradkog i međugrad.saobraćaja, Korte 40.00
* 08850-Osnovi tehnologije betona, Furundžić 35.00 * 09038-Osnovi teorije i tehnol.betona, Muravljov 33.00
* 07780-Osnovi transportnih uređaja, Dedijer S. 15.00 * 10528-Osnovi urbanizma 1-2, Mirković 28.00
* 03341-Osnovi zemljotresnog inženjerstva, Newmark - Rosenblueth 18.00 * 03403-Osnovni građevinski radovi, Grupa autora 10.00
* 03405-Otpornost materijala, Milić Svetislav 20.00 * 02152-Otpornost materijala, Rašković 15.00
* 51592-Otpornost materijala, Timošenko 15.00 * 08788-Petrologija, Huang 20.00
* 03347-Podovi, Kamenarović Vladimir 20.00 * 51565-Podzemne hidroizolacije zgrada, Smiljanić 15.00
* 03382-Podzemne hidroizolacije zgrada, Smiljanić Dušan 18.00 * 08342-Pomorski objekti u betonu, Babić Leo 18.00
* 03356-Površinski sistemi nosača, Girkmann Karl 25.00 * 51826-Poznavanje i ispitavanje materijala, Hahamović 15.00
* 03406-Praktična geodezija, Macarol Slavko 40.00 * 08982-Praktična geodezija, Macarol Slavko 38.00
* 03381-Praktična građevinska statika, Vagner - Erlhof 20.00 * 51832-Praktična građevinska statika, Šrajer 10.00
* 51731-Praktična građevinska statika 1-3, Šrajer 25.00 * 03391-Praktična statika, Saliger 20.00
* 02920-Praktični prir.za vodinstalaterstvo, Šarlan 30.00 * 09586-Pravila građevinarstva, Nojfert 60.00
* 51876-Prednapregnuti beton, Jevtić 8.00 * 03358-Prednapregnuti beton u praksi, Leonhart 55.00
* 51883-Prednapregnuti beton u praksi, Leonhart 20.00 * 03340-Prefabrikanti od plinobetona, 10.00
* 51910-Primena geodezije u inženjerstvu, Cvetković 20.00 * 07086-Priruč.o teh.i oblig.uvje..., Fed.min.prostr.uređ. 25.00
* 51874-Priručnik o primeni pravilnika za beton, 18.00 * 51875-Priručnik o primeni pravilnika za prednapregnuti beton, Jevtić 15.00
* 09646-Priručnik za armirani beton, Širola Branko 20.00 * 03345-Priručnik za armirani beton, Širola Branko 15.00
* 08971-Priručnik za građ.inž., Šlajher 30.00 * 08975-Priručnik za građenje,održ.i rek.cesta, 45.00
* 03352-Priručnik za instal.vodovoda i kanalizacije, Antić - Andrejević 15.00 * 51526-Priručnik za iskolčavanje kružnih krivina, Žnideršić 25.00
* 51873-Priručnik za izradu unutrašnjih instalacija, Mirzinski 12.00 * 51839-Priručnik za projek.seizmičkootpornih gradjevina, grupa autora 10.00
* 10173-Problemi velikih voda, Srebrenović 20.00 * 51857-Prog.planiranje i analiza građenja, Žabčić 18.00
* 51139-Projektovanje u zgradarstvu, 120.00 * 03390-Proračun okvirnih konstrukcija, Baziljević Vladimir 18.00
* 51556-Proračuni toplinske brane, Kaindl 12.00 * 02806-Prosečne građevinske mašinske norme I dio, 30.00
* 03092-Prosječne norme u gradj.-niskogradnja, 18.00 * 03111-Prosječne norme u građ.-niskogradnja, 18.00
* 06269-Prostorne krovne konstrukcije, Rile H. 69.00 * 08973-Prostorno planiranje, Bakić 12.00
* 03329-Regulisanje rijeka, Nešić Milan 15.00 * 08811-Rep.metode i tehnologije za građenje, Hadžiž 30.00
* 09794-Reprezentativne metode i teh.za gradj., 35.00 * 51820-Rušenje, Škarec Ž. 20.00
* 02226-Sanitarne instalacije, Von Ameln Helmut 8.00 * 02174-Saobraćaj u gradovima, 40.00
* 07105-Saobraćajnice, Ilić-Vuksanović 25.00 * 10176-Savremena tehnika i teh.izvodj.podzemnih radova, 15.00
* 51798-Savremena tehnologija građenja, 58.00 * 51562-Savremene hidroizolacije u građ., 5.00
* 51797-Savremene metode proračuna u statici linijskih nosača, 25.00 * 51560-Savremene termoizolacije, Štiha 8.00
* 08974-Silosi, Bakić 12.00 * 03317-Simpozijum o inovaciji jug.prop.za betonske..., 12.00
* 06643-Sintetički materij.u građev., 35.00 * 03332-Sistemi upravljanja kolovozima, Radojković Zoran 15.00
* 03331-Slučajni procesi u saobraćaju i transportu, Vukadinović - Popović 10.00 * 08981-Snabdevanje vodom, Abramov 35.00
* 10189-Snabdevanje vodom, Abramov 38.00 * 09226-Snabdevanje vodom priručnik, Stimmelmayr 35.00
* 03326-Spravočnik po geodeziji, Sirotkin 10.00 * 03359-Stabilnost metalnih konstrukcija, Kisin Srđan 18.00
* 03384-Statika, Pašić Hajrudin 15.00 * 08089-Statika, Pašić 8.00
* 03318-Statika, Pašić Hajrudin 15.00 * 03397-Statika armiranih betonskih konstrukcija , Beyer Kurt 30.00
* 03366-Statika građevinskih konstrukcija, Širola Branko 15.00 * 08983-Statika građevnih konstrukcija, Širola Branko 15.00
* 51831-Statika građevnih konstrukcija, Širola Branko 10.00 * 51593-Statika građevnih konstrukcija, Širola Branko 8.00
* 03379-Statika I i II dio, Jovanović - Petrović 15.00 * 10177-Statika inženjerskih konstrukcija, Zađina 10.00
* 51732-Statika inženjerskih konstrukcija, Timišenko 15.00 * 03396-Statika inženjerskih konstrukcija , Timošenko - Jang 15.00
* 03395-Statika konstrukcija , Solovjev đorđe 15.00 * 03378-Statika konstrukcija , Solovjev ?orđe 15.00
* 09299-Statika konstrukcija, Bogunović 18.00 * 03373-Statika konstrukcija I dio, Solovjev ?orđe 15.00
* 03369-Statika konstrukcija I dio, Solovjev ?orđe 15.00 * 03349-Statika konstrukcija II, Bogunović Svetozar 18.00
* 03368-Statika konstrukcija II dio, Solovjev đorđe 17.00 * 03364-Statika konstrukcija II dio, Solovjev đorđe 18.00
* 51812-Statika konstrukcija-statički neodređeni sistemi, Solovjev 30.00 * 09442-Svetlotehnički priručnik 1-2, 40.00
* 51854-Svojstva betona, Nevil 30.00 * 51564-Tablice iz otpornosti materijala, Rašković 10.00
* 08970-Tehničar, 35.00 * 03410-Tehničar 2,4,5, 45.00
* 03411-Tehničar 3, 28.00 * 03412-Tehničar 3, 35.00
* 10505-Tehničar 5, grupa autora 40.00 * 51795-Tehničar-građ.priručnik 1-5, 60.00
* 10188-Tehnička hidraulika, Raus 45.00 * 08980-Tehnička hidraulika, Raus 40.00
* 08337-Tehnička mehanika, Bogunović Svetozar 18.00 * 03314-Tehnička mehanika - Statika, Bazjanac Davorin 13.00
* 08088-Tehnička mehanika II dio, Bogunović 15.00 * 03350-Tehnička mehanika III dio, Bogunović Svetozar 18.00
* 03333-Tehničko crtanje, ćurčić Borivoje 12.00 * 08972-Tehnika prečišćavanja voda, Degremont 40.00
* 08790-Tehnologija betona, Vikrestov 12.00 * 08849-Teorija armiranobetonskih konstrukcija, Franc 28.00
* 10170-Teorija elastičnosti, Gudier - Timošenko 20.00 * 03374-Teorija konstrukcija I, Prokofjev 15.00
* 03351-Teorija konstrukcija II, Prokofjev 15.00 * 03370-Teorija konstrukcija II, Prokofjev 15.00
* 51858-Teorija okvirnih konstrukcija, Đurić 15.00 * 03409-Teorija okvirnih konstrukcija, ?urić - Jovanović 15.00
* 51808-Teorija okvirnih konstrukcija, Đurić-Jovanović 20.00 * 03363-Teorija oscilacija, Timošenko - Jang 15.00
* 10171-Teorija ploča i jljuski, Gudier - Timošenko 20.00 * 03392-Teorija puženja materijala, Ržanicin 25.00
* 03372-Termoenergetika prijemnika sunčeve energije, Lambić Miroslav 15.00 * 03338-Torzija, smicanje i čisto smicanje u arm.betonu, Rauš Ernst 10.00
* 03324-Tuneli, Dimitrijević Dragomir 15.00 * 10175-Tuneli, Bosnić P. 12.00
* 03325-Tvrdi polivinilklorid, Levi Benjamin 7.00 * 51599-Urbana struktura stambenih naselja, Aganović 15.00
* 10527-Urbane forme, Grupa autora 15.00 * 10531-Urbani kanalizacioni sistemi, Jahić Munir 20.00
* 51903-Uvod u teoriju armiranog betona, Stoljarov 18.00 * 03371-Vertikalni kosi i horizontalni transport, Šelendić Branko 29.00
* 03099-Vibracije greda, Pitloun Rudolf 20.00 * 03112-Vibracije greda, Pitloun Rudolf 25.00
* 03322-Viša geodezija, Živković Aleksandar 15.00 * 03342-Viša geodezija I, Muminagić Abdulah 25.00
* 51596-Vodne turbine, Horvat Dragutin 18.00 * 04993-Vodovod i kanaliz.u zgradama, Radonić M. 45.00
* 03361-Zaštita na radu sa dizalicama, Petrović M. 10.00 * 03375-Zbijanje, Arkie Žorž 20.00
* 51880-Zbiraka rešenih ispitnih zad. iz ispitivanja konstrukcija, Vukotić-Matović 10.00 * 03334-Zbirka riješ.zad.iz građevinske mehanizacije, Stefanović Aleksandar 15.00
* 03113-Zbirka tehničkih propisa u građ. 1-3, 80.00 * 51796-Zbirka tehničkih propisa u građ. 1-4, 150.00
* 51557-Zemljani radovi, Bosnić 12.00 * 51833-Zivodi s otvorima okvirne konstrukcije, Simović 15.00
<% Out "" OutLn PageBody(2) OutLn PageBody(3) %>