<% Naslov = "Mabela knjižara i antikvarnica" %> <% OutLn PageBody(0) %> <% OutLn PageBody(1) Out "" %> Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: HEMIJA
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 01298-Anorganska kemija, Wiberg Egon 38.00 * 51911-Anorganska kemijska tehnologija I dio, Ivić 18.00
* 08023-Anorganska kvantitativna analiza, Kolthoff - Sandell 25.00 * 02755-Atomi, Gajić Boško 10.00
* 01289-Biohemija, Miholjčić i saradnici 25.00 * 51896-Biokemija, Karlson Peter 30.00
* 01286-Chemicals reagents, Grupa autora 20.00 * 01291-Dinamička biokemija, Baldwin Ernest 12.00
* 01299-Laboratorijski priručnik 1-3, Filipović - Sabioncello 60.00 * 07169-Mali kemijski leksikon, Grlić 18.00
* 01292-Melorova moderna neorganska hemija, 38.00 * 01633-Neorganska hemija, Rikovski Ilija 20.00
* 01290-Nuklearna hemija i njene primjene, Haissinsky 20.00 * 01297-Opća i anorganska kemija 1, Filipović - Lipanović 35.00
* 01296-Opća i anorganska kemija 1-2, Filipović - Lipanović 80.00 * 09127-Opšta biohemija, Milenković 20.00
* 09266-Organska hemija, Rikovski 20.00 * 01588-Osnovi biohemije, Berkeš Persida 15.00
* 01287-Osnovi medicinske hemije, Grupa autora 20.00 * 01288-Osnovi medicinske hemije, Grupa autora 20.00
* 01295-Praktikum iz opšte biohemije, Miholjčić Milan 10.00 * 01294-Struktura atoma i molekula, Kondratjev 15.00
* 51590-Udžbenik fizičke hemije, Gleston 25.00 * 01293-Uvod u kvantitativnu kemijsku analizu, Filipović Ivan 10.00
* 07241-Zadaci i vežbe i opš.hemije, Glinka 12.00 *    
<% Out "" OutLn PageBody(2) OutLn PageBody(3) %>