M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  23

Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: HORTIKULTURA
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 03716-100 sobnih biljaka u boji, Muller-Idzerda 25.00 * 03711-Aranžiranje svijeća, 45.00
* 03720-Bonsai, Santoni Isabelle 25.00 * 10330-Bonsai, Elsner 25.00
* 50941-Cvijeće u kući, Zelenko 30.00 * 03714-Cvijeće u kući, Zelenko Lj. 30.00
* 03715-Cvijeće u kući, Zelenko Lj. 30.00 * 09484-Cvijeće u kući i vrtu, 35.00
* 03713-Cvijeće u stanu, Seddon George 38.00 * 06293-Cvijeće u stanu, Wundermann 20.00
* 51481-Gajenje kaktusa, 20.00 * 09560-Gajenje ruža, Karasek K. 20.00
* 07302-Korovi i njihovo uništ., Šarić 8.00 * 07202-Minijaturni vrtovi, 25.00
* 09707-Moć boja u oblikovanju vrtnih prostora, Crnetić 130.00 * 03718-Moje sobno bilje, 10.00
* 03719-Moje sobno bilje-egzotika mesnatica, 10.00 * 08837-Sobne,prozorske i balkonske biljke, Vardjan 30.00
* 03717-Sobno i vrtno cvijeće, Herwing R. 28.00 * 10345-Sve u cvijeću, 38.00
* 03712-Vječna ikebana, Kawasaki Mami 28.00 * 06295-Vječna ikebana, Kawasaki M. 20.00

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.