ze="1" face="Verdana">30.00 * 00971-U ime Boga, Jelop Dejvid 25.00 * 05295-U ustačkoj emigraciji s Pavelićem, Pilav 12.00 * 07615-Ulice i trgovi Sarajeva, Bejtić 45.00 * 50025-Upravljanje sa one str.nac.države, Cirn Mihael 28.00 * 10474-Urbana antropologija Tešnja, Mirza Hasan Ćeman 10.00 * 10192-Uspomene i razmišljanja 1-3, Žukov 60.00 * 00767-Uspomene na veleizdajnički proces, Dragosavac Kosta 30.00 * 10278-Uspon Evrope, Živojinović 45.00 * 09046-Uspon i pad trećeg rajha, Shirer 80.00 * 00761-Ustanak u pustinji, Lorens 35.00 * 08285-Uzgoj čovjeka borca, Trstenjak Davorin 18.00 * 00756-Varvarstvo u ime Hristova, Živojinović-Lučić 40.00 * 01049-Vaskrs države srpske-o I srp.ustanku, Novaković Stojan 20.00 * 50691-Vatikan i Jasenovac, Dedijer 40.0007698-Abderićani, Viland 28.00 * 00946-Abisinija, Ziška Antoan 25.00 * 00759-Abisinija, Ziška Antoan 35.00 * 01064-Afrika u transformaciji, Iveković Ivan 10.00 * 08662-Agonija i slom NDH, Basta 30.00 * 08680-Agresija i katastrofa 39-45, 15.00 * 09879-Aktuelni asp.naciona.pitanja u Jug., Dragosavac 20.00 * 07396-Alija Izetbegović-sab.djela, Izeetbegović 25.00 * 07395-Alija Izetbegović-sab.djela, Izeetbegović 30.00 * 07394-Alija Izetbegović-sab.djela, Izeetbegović 35.00 * 02096-America Russia and the cold war, 10.00 * 02281-American longest war, Herring George 10.00 * 10560-Anatomija jednog atentata, 20.00 * 07296-Ante Pavelić i ustaše, Krizman 30.00 * 00940-Ante Starčević, Horvat Josip 25.00 * 07313-Ante Starčević, 25.00 * 06276-Antički kultni i votivni spom.u BiH, Imamović E. 30.00 * 02580-Antologija grčkih mitova, Budžak G. 28.00 * 07652-Antologija starih bosanskih tekstova, Dizdar 30.00 * 10266-Arapski dokumenti u državnom arhivu u Dubrovniku, Orijentalni institut Sarajevo 15.00 * 51514-Arapsko-islamski uticaj na evrop.renesansu, grupa autora 20.00 * 10481-Armed forces of the SFRJ, 30.00 * 51794-Asocial and cultural history of Britain, Bičanić-Crawford 15.00 * 09494-Avnoj revolucionarna smena vlasti, Petranović 15.00 * 07240-Azija i zap.dominacija.., Panikkar 15.00 * 08062-Balcanica XVI-XVII, 15.00 * 50801-Balkan, Mazover 18.00 * 09191-Balkan bluz, Šačić-Delalić 29.25 * 10190-Bela knjiga, 30.00 * 08184-Beogradska operacija, Grupa autora 15.00 * 06772-Bespuća povijesne zbiljnosti, Tuđman F. 30.00 * 00987-Bezakonja okupacione uprave u BiH, Ehli-Islam 15.00 * 07774-BH gradovi, Hadžibegović 25.00 * 00617-Biblioteke i bibliotekarstvo u BiH 1918-1945, Bašović Ljubinka 30.00 * 07529-Biblioteke u BiH, Hadžiosmanović 30.00 * 06275-Biblioteke u BiH 1878-1918, Hadžiosmanović L. 30.00 * 00614-Biblioteke u BiH 1918-1945, Bašović Ljubinka 40.00 * 08280-BiH - ekonomski fragmenti i kon., Kosier , Janković 60.00 * 09159-BiH između Tita i rata, Anđelić N. 20.00 * 10459-BiH od najstarijih vremena ..., grupa autora 20.00 * 50009-BiH putopis iz vr.ustanka 1875-1876, Irijart Šarl 30.00 * 05015-BiH putopis iz vremena ustanka 1875, Irijart Š. 30.00 * 08545-BiH za vrijeme vezirovanja Latasa, Šišić 80.00 * 06405-Bilo je časno živjeti s Titom, 40.00 * 00930-Bio sam Alijin diplomata, Filipović Muhamed 81.90 * 09067-Bleiburg, 15.00 * 06562-Bobovac i kraljeva sutjeska, Anđelić P. 70.20 * 07498-Bobovac i kraljeva sutjeska, Anđelić 50.00 * 00937-Bogovi su nenasiti, Leković Ananije 35.00 * 10254-Bogumili kao inspiracija, Kadrić Ševko 18.00 * 01585-Borba Hrvata, Glojnarić Mirko 50.00 * 06847-Borba nenasiljem, Gandi M. 20.00 * 00766-Borba za narodno ujedinjenje, Popović Dimitrije 15.00 * 08693-Borba za prevlast u evropi, Tejlor 40.00 * 08309-Bos.omladina i sar.atentat, čerović 30.00 * 07145-Bosanska državnost i nacion., Ibrahimagić 25.00 * 07490-Bosanska trilogija, Šop 23.40 * 07528-Bosanski ejalet...., Pelidija 30.00 * 01055-Bosanski franjevci na pragu 3.tisućljeća, Anđelović Fra Petar 17.60 * 01532-Bosanski grb, Ladan Tomislav 10.00 * 01003-Bosanski izazovi, Duraković Nijaz 15.00 * 08502-Bosanski pašaluk, Šabanović Hazim 30.00 * 08695-Bosanski ratnici, Hodžić Šefko 20.00 * 06556-Bosanski stil na stećcima i metalu, Wenzel 45.00 * 50134-Bosanski ustav, 15.00 * 01021-Bosanski ustav, 15.00 * 09528-Bosanskogercegovački gradovi, Hadžibegović 20.00 * 00978-Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19.i20.st., Hadžibegović Iljas 35.10 * 07457-Bosna i Hercegovina, ćorović 28.00 * 08289-Bosna u lancima, Mandić Velimir 30.00 * 10228-Bosnia and Herzegovina, Imamović 20.00 * 08278-Bosnien und Herzegowina - 1888., Johann von Asboth 690.00 * 06944-Bošnjaci dolaze, Schachinger 30.00 * 51602-Bošnjaci Sandžaka u odbrani Bosne, Kahrović 25.00 * 00647-Bošnjačka nošnja na Bjelašnici, Beljkašić-Hadžidedić Ljiljana 15.00 * 08276-Bošnjak - kalendar 1904., 70.00 * 01004-Bošnjak Adil Zulfikarpašić, ?ilas-Gaće 15.00 * 10255-Bošnjaštvo na vjetrometini, Kadrić Ševko 18.00 * 00605-Britanski putnici u našim krajevima, Levental Zdenko 25.00 * 00962-Broz i hrvati, Jovanović Aleksandar 10.00 * 05373-Buđenje Balkana, Đulabić 10.00 * 06851-Cazinska buna 1950, Križišnik 30.00 * 06868-CIA dnevnik agenta, Agee Philip 35.00 * 00825-Civilizacija sutrašnjice, Fourastie Jean 10.00 * 51460-Contra Fatum, Popov Nebojša 30.00 * 01001-Crna Gora, Bosna, Hercegovina, Avelo - Nezjer 25.00 * 51776-Crna knjiga komunizma, grupa autora 30.00 * 06661-Crnogorska narodna nošnja, 40.00 * 01747-četnici u Hrvatskoj, Jelić-Butić Fikreta 25.00 * 00990-činjenice o SRBiH, Grupa autora 7.00 * 51442-Čovečanstvo, Vels 38.00 * 08678-čovek u potrazi za svojim precima, Senet Andre 25.00 * 01014-čovjek među ljudima, Filipović Milenko 20.00 * 00646-Dalmacija u XV stoljeću, Šunjić Marko 20.00 * 09072-Dijalozi, Seneka 12.00 * 08290-Djelovanje franjevaca u BiH ..., Batinić fra Mijo 120.00 * 00964-Dnevni zapisi 1-2, Šehić Nusret 29.30 * 51454-Doba extrema, Hobsbaum 28.00 * 09418-Doba extrema, Hobsbaum 28.00 * 06411-Doba neizvjesnosti, Galbraith 38.00 * 51456-Dogovoreni rat, Omeragić Sejo 20.00 * 09963-Dogovori u Karadjordjevu, Minia 20.00 * 01683-Dokumenti o izdajstvu Draže M., 38.00 * 02208-Dokumenti o izdajstvu Draže M., 45.00 * 01006-Dokumenti o korčulaninu Marku Polu, Šparac Josip 8.00 * 09503-Dokumenti o protunarodnom radu..., 35.00 * 07156-Drevna otkrića, 30.00 * 50028-Drevna otkrića, Džejms-Torp 30.00 * 06424-Drevna Persija, 38.00 * 51183-Drevni Egipat, Gedis & Groset 48.00 * 08390-Drevni Egipat, Gedis i Groset 39.00 * 09004-Drevni Rim, Gedis&Groset 39.00 * 00590-Drugi svjetski rat, Salcberger 69.00 * 50662-Društvena istorija engleske, Brigs Ejza 25.00 * 00941-Društvena istorija Engleske, Treveljan Makoli Džordž 38.00 * 00956-Društvena previranja i bune u Hrvatskoj, Klaić Nada 20.00 * 02590-Država i nacija u evropskoj istoriji, Šulce Hagen 25.00 * 10229-Država SS-a, Kogon 25.00 * 09498-Državnopravna historija jug.zemalja XIX i XX vj., čulinović 20.00 * 05383-Dugi marš, Salisbury 20.00 * 00718-Duh i život Istočne crkve, Benz Ernst 20.00 * 08284-Dva hrvatska junaka, Lopašić Radoslav 60.00 * 07887-Dvoboj orlova, Taunsend Piter 15.00 * 01721-Đinđić, Veličković-Zodeman 15.00 * 08343-Egipatska knjiga mrtvih, Višić Marko 40.00 * 00954-Ehnaton i Nefertiti, Gulija Georgij 15.00 * 08692-Epohe svjetske istorije, Sete Paul 25.00 * 10133-Epohe svjetske istorije, Sete 18.00 * 09516-Evropa poslije Rima, 45.00 * 10262-Fadil-paša Šerifović, Nametak Fehim 18.00 * 00721-Fantastični srednji vijek, Baltrušaitis Jurgis 40.00 * 00720-Fantastični srednji vijek, Baltrušaitis Jurgis 30.00 * 10301-Fašizam u svojoj epohi, Nolte Ernst 38.00 * 00977-Fenomen "krstjani" u srednjovjekovnoj Bosni, Grupa autora 58.50 * 10167-Feudalno društvo, Bloch Marc 30.00 * 50795-Filozofski rečnik, Volter 25.00 * 50809-Filozofski spisi, Ciceron 25.00 * 00582-Fojnica kroz vijekove, Grupa autora 60.00 * 05014-Fojnički grbovnik, 175.50 * 09988-Fojnički grbovnik, 150.00 * 00622-Francuski putnici u BiH u XIX stoljeću, Šamić Midhat 30.00 * 05016-Francuskij putnici u BiH u XIX stoljeću, Šamić M. 30.00 * 08994-Fratar i njegova Bosna, Fra Petar Anđelović 20.00 * 08828-Galileo Galilei, 15.00 * 50938-Galski rat-građanski rat, Gaj Julije Cezar 28.00 * 51579-Galski rat-Građanski rat, Cezar 28.00 * 09267-Gandhi, Fischer L. 25.00 * 06416-Genocid nad Bošnjacima, čekić S. 40.00 * 51385-Genocid nad Bošnjacima, Ekmečić M. 30.00 * 02122-Genocid nad Muslimanima, Dedijer - Miletić 25.00 * 50692-Genocid nad muslimanima, Dedijer 30.00 * 10270-Genocid u savremenoj druš.znanosti, Bećirović 20.00 * 10428-Glasnik-Etnologija tešanjskog kraja, Zemaljski muzej BiH 20.00 * 08049-Godišnkak društva istorič.BiH, 15.00 * 08050-Godišnkak društva istorič.BiH, 10.00 * 08051-Godišnjak - 1754-1882, Baltić Jako 30.00 * 50008-Godišnjak 1754-1882, Baltić Jako 30.00 * 10261-Godišnjak istorijskog društva BiH-1956., 20.00 * 08550-Godišnjak knjiga xxiv, 20.00 * 08547-Godišnjak-istorija, Akademija nauka 25.00 * 00633-Grad opsjednut pozorištem, Lešić Josip 15.00 * 05193-Grad u istoriji, Mumford Lewis 60.00 * 06557-Gradovi BiH, Bublin M. 52.65 * 06663-Gradovi BiH, 50.00 * 09799-Gradovi i njihov razvitak, Saarinen 25.00 * 07464-Gradska naselja sred.bos.drž., KOJIć 40.00 * 00752-Građa za povijest Koprivnice, Brozović Leander 18.00 * 08275-Građa za tehn. rječnik ruč.rada, Belović-Bernadzikowska 390.00 * 01480-Građanska Evropa 1-2, Popov čedomir 70.00 * 09061-Granice bosanskog pašaluka, Kovačević 20.00 * 08989-Granice prosvetiteljstva, Klausen 15.00 * 09287-Grborezi-srednjevjekovna nekropola, Bešlagić Šefik 35.00 * 02593-Grčki bogovi i heroji, Grevs R. 12.00 * 02579-Grčki mitovi, Grevs R. 35.00 * 02576-Grčki mitovi, Grevs R. 38.00 * 02572-Grčko čudo, Zamarovski V. 40.00 * 06558-Hasan K.Pruščak, Ljubović-Nametak 46.80 * 02573-Hebrejski mitovi, Grevs R. 25.00 * 50805-Helenska istorija, Ksenofont 25.00 * 00924-Helenska istorija, Ksenofont 25.00 * 07685-Hercegovačka prezimena, Milićević 45.00 * 08812-Hercegovački ustanak 1882.god., Kapidžić Hamdija 30.00 * 00927-Herodotova istorija 1-2, Herodot 38.00 * 50937-Herodotova istorija 1-2, Herodot 45.00 * 00926-Herodotova istorija 1-2, Herodot 45.00 * 00963-Hilandarski razgovor, Dimić Moma 10.00 * 50880-Himlerov veliki plan, Pringel 25.00 * 02931-Historija bosanskih bogomila, Jalimam Salih 20.00 * 00979-Historija Bosne i Bošnjaka, Bojić Mehmedalija 35.00 * 09213-Historija Bošnjaka, Imamović 25.00 * 06850-Historija bošnjaka, Imamović 30.00 * 07090-Historija Brotnja, Vego Marko 20.00 * 00991-Historija države i prava BiH, Imamović Mustafa 15.00 * 00921-Historija marksizma 1-2, Vranicki Predrag 38.00 * 00758-Historija tajne diplomacije 18.st., Marks Karl 20.00 * 50701-Historija turskog osmanskog carstva 1-3, Hammer 150.00 * 07877-Historija turskog/osman./carstva, Hammer 150.00 * 08464-Historijska usmena predaja, Palavestra Vlajko 68.00 * 09325-Historijski mitovi na Balkanu, zbornik radova 25.00 * 00936-Historijski mitovi Na Balkanu, Grupa autora 41.00 * 09293-Hitlerova provokacija, čalić E. 20.00 * 00933-Hitlerovi špijuni, Doder Milenko 20.00 * 00952-Hrvatska državna i pravna povijest, Dabinović Antun 30.00 * 00942-Hrvatska državna i pravna povijest, Dabinović Antun 48.00 * 06845-Hrvatska ljevica u god.revol., Bogdanov V. 35.00 * 09138-Hrvatska povijest-ukratko, 9.90 * 00749-Hrvatska seljačka stranka, Jelić-Butić Fikreta 25.00 * 01005-Hrvatska seljačka stranka u BiH, Išek Tomislav 20.00 * 07315-Hrvatski godišnjak 1944., 35.00 * 09409-Hrvatski grb, Grakalić 15.00 * 07492-Hrvatski identitet u BiH, Cvitković I. 23.40 * 06865-Hrvatski putopisci, 45.00 * 02135-Hrvatsko proljeće, Tripalo M. 25.00 * 06709-Hvalov zbornik, 390.00 * 00768-Ideologija hravatskog seljačkog pokreta, Šarinić Ivo 38.00 * 10396-ILIdžanci-kazivanje o budnosti, Čaušević Enver 20.00 * 00584-Ilustrirana povijest Hrvata, Grupa autora 35.00 * 51513-Imperij, Hardt-Negri 30.00 * 01058-Indija do VIII stoljeća, Auboyer Jeannine 25.00 * 10074-International Perspectives on the Yugoslav Confilict, Danchev 15.00 * 06959-Internet enc.istorija sveta, 110.00 * 06922-Iran razmeđa Istoka i Zapada, Švajcer 38.00 * 05642-Islam pod dvoglavim orlom, Donia R. 46.80 * 06273-Islamska epigrafika BiH, Mujezinović M. 30.00 * 50003-Islamska epigrafika BiH, Mujezinović 40.00 * 00613-Islamska epigrafika BiH 1-3, Mujezinović Mehmed 90.00 * 00612-Islamska epigrafika BiH knjiga I, Mujezinović Mehmed 40.00 * 00611-Islamska epigrafika BiH knjiga II, Mujezinović Mehmed 30.00 * 09877-Istina ili laži svijeta, Spahić 30.00 * 07577-Istorija arapa, Hiti 48.00 * 50553-Istorija Arapa, Hiti 35.00 * 08531-Istorija Bosne, ćirković 45.00 * 07127-Istorija Bosne, ćirković 45.00 * 10267-Istorija crkve, Golubić 20.00 * 09502-Istorija diplomatije, 30.00 * 08522-Istorija Engleske, Morton 20.00 * 50874-Istorija jevrejskog naroda, 48.00 * 08365-Istorija jevrejskog naroda, 48.00 * 04995-Istorija Jugoslavije, Grupa autora 40.00 * 07249-Istorija Jugoslavije, ćorović 150.00 * 05277-Istorija Jugoslavije, Petranović Branko 38.00 * 05276-Istorija Jugoslavije 1-3, Petranović Branko 90.00 * 51448-Istorija Jugoslavije 1918-1988, Petranović 110.00 * 00982-Istorija naroda SFRJ, Slipičević Fuad 18.00 * 50715-Istorija osmanskog carstva, Mantran 59.00 * 09512-Istorija osmanskog carstva, 60.00 * 00628-Istorija pozorišta BiH, Lešić Josip 30.00 * 00588-Istorija revolucija XX vijeka, Grupa autora 30.00 * 06945-Istorija SAD, Dženkins 33.00 * 50929-Istorija SAD, Parks 70.00 * 07146-Istorija Srba, ćorović 80.00 * 50716-Istorija srednjeg veka, Peinter 35.00 * 07223-Istorija srednjovekovne crkve, Linč Džozef 48.00 * 00595-Istorija srpske pravoslavne crkve 1-2, Slijepčević đoko 70.00 * 08048-Istorija srpskih škola u BiH, Papić Mitar 25.00 * 51601-Istorija starih grka, Đurić 20.00 * 09548-Istorija starog istoka, 28.00 * 02597-Istorija starog Rima, Maškin A.N. 49.00 * 50699-Istorija starog sveta, Rostovcev 30.00 * 06394-Istorija sveta, Vels 180.00 * 00133-Istorija Vizantije, Ostrogorski Georgije 38.00 * 50803-Istorija Vizantije, Ostrogorski 30.00 * 09179-Istorija Vizantije, Ostrogorski Georgije 25.00 * 50768-Istorija zapadne filozofije, Rasel 28.00 * 50663-Istorijski eseji o amer.demokratiji, Zin Hauard 12.00 * 07126-Istraga u Sarajevskom atentatu, Pfefer 38.00 * 51655-Isusov zapis, Bejdžent 18.00 * 04997-Ivo Franjo Jukić, Kecmanović I. 15.00 * 07489-Iz Bosne Srebrene, grupa autora 234.00 * 10472-Iz istorije srednjovjekovne Bosne, Anto Babić 15.00 * 10180-Iz istorije srednjovjekovne Bosne, Babić 20.00 * 06744-Iz kult.i pol.ist.BiH, Besarović 18.00 * 00624-Iz kulturnog života u Sarajevo pod au.upravom, Besarović Risto 30.00 * 01665-Iz kulturnog života u Sarajevu pod au.upravom, Besarović Risto 25.00 * 06274-Iz kulturnog života u Sarajevu pod aus.ug.upravom, Besarović R. 30.00 * 09688-Iz kulturnog života u Sarajevu..., Besarović 30.00 * 00654-Iz likovnosti bosanskog srednjovjekovlja, Mikulić Planinka 29.30 * 00598-Iz naroda i o narodu, Bjelkosić Luka 25.00 * 00607-Izabrana djela - Skarić 1-3, Skarić Vladislav 110.00 * 07560-Izabrana djela Kreševljaković, Kreševljaković 40.00 * 00620-Izabrani radovi - Radulović, Radulović Risto 25.00 * 50007-Izabrani radovi-Radulović R., Radulović Risto 30.00 * 05390-Izetbegović-goviri,izjave i dr., Izetbegović Alija 10.00 * 51403-Izgradnja bosanskoherceg.državnosti u uslovima NOR-a, Borovčanin 30.00 * 08310-J.B.Tito-intervjui, 25.00 * 09468-Ja poznajem te diktatore, Prajs 45.00 * 00878-Ja, Klaudije, Grevs Robert 18.00 * 07621-Jajce 1396-1996, Zbornik radova 20.00 * 02265-Japan and the word since 1868, Barnhart Michael 10.00 * 09327-Jedan život od Bleiburga do danas, Obrdalj 15.00 * 07252-Jeruzaleme, Jeruzaleme, Collins 30.00 * 03767-Jevreji, Glišić Nebojša 28.00 * 00974-Jevreji, Glišić Nebojša 20.00 * 06743-Jevreji Sarajeva i BiH, Pinto Avram 15.00 * 09515-Jevreji-istorija i religija, 45.00 * 01012-John Kennedy, Burns James 10.00 * 50004-Jug.musl.org. u pol.živo.SHS, Purivatra 30.00 * 06410-Jugosl.muslim.org.u pol.živ..., Purivatra A. 30.00 * 07883-Jugoslavenska muslimanska organizacija, Purivatra 20.00 * 00731-Jugoslovenske skupštine i sabori, Mitrinović - Brašić 88.00 * 00736-Jugoslovenski federalizam 1-2, Petranović - Zečević 68.00 * 09687-Ka kritici fundamentalizma, Zgodić 25.00 * 00674-Kad je sunce bilo bog, Kosidovski Zenon 20.00 * 00673-Kad je sunce bilo bog, Kosidovski Zenon 25.00 * 10232-Kadrovski rat za BiH, Abazović 20.00 * 51757-Kako sam hvatao D.Mihailovića, Krstić S. 10.00 * 10288-Kalajev režim u BiH, Kraljačić 45.00 * 08294-Kalendar Gajreta 1938. god., 40.00 * 09286-Kalinovik-srednjevjekovni nadrgrobni spomenci, Bešlagić Šefik 30.00 * 10265-Kanuni i kanun-name, Orijentalni institut Sarajevo 15.00 * 09296-Kapetanije u BiH, Kreševljaković H. 25.00 * 00739-Karađorđe, Stranjković 30.00 * 01164-Karakter i fizionomija jug.ratova, Ninković 18.00 * 10386-Katakombe u Varacaru, Lovrenović 43.00 * 01041-Katalog arapskih turskih i per.rukopisa, Hasandedić Hivzija 18.00 * 00626-Katalog arapskih,turskih i perzijskih rukopisa, Hasandedić Hivzija 18.00 * 07025-Klaudije car i bog, Grevs 18.00 * 00719-Knjiga Kapitela, Bogdanović Bogdan 30.00 * 00723-Knjiga Kapitela, Bogdanović Bogdan 40.00 * 07684-Knjiga o Mostaru, 35.00 * 01824-Književni život BiH između dva rata 1-3, Rizvić Muhsin 60.00 * 01150-Konfesionalnost i nac.BiH, Džaja 15.00 * 10302-Koraci otkrića prirode, Mlađenović 20.00 * 50131-Kralj Isus, Grevs 15.00 * 00743-Kralj Petar I Karađorđević, Živojinović Dragoljub 20.00 * 00672-Kraljevstvo zlatnih suza, Kosidovski Zenon 25.00 * 00868-Kratka istorija čovečanstva, Kuk Majkl 20.00 * 09510-Kratka uputa u prošlost BiH, Bašagić 15.00 * 09039-Krleža, Bosna i rat, Hadžihasanović 20.00 * 00722-Kult muza u evropskoj književnosti, Višić Marko 25.00 * 09717-Kultura i bosanski franjevci, Jelenić 35.00 * 10182-Kultura i bosanski franjevci, Jelenić 25.00 * 02076-Kultura i bosanski franjevci 1-2, Jelenić J. 55.00 * 51589-Kultura i umjetnost u BiH pod autorougrskom upravom, 30.00 * 09235-Kultura španskih jevreja na jug.tlu, Vidaković 15.00 * 08687-Kulturna istorija BiH, Grupa autora 50.00 * 09710-Kulturna istorija BiH, grupa autora 110.00 * 09460-Kulturni život u opštinama BiH, 20.00 * 00643-Kulturni život u opštinama BiH, Grupa autora 20.00 * 09709-Kulturni,etnički i hronološki probl..., Kosorič 30.00 * 08773-Kulturniživot u opš.BiH, 20.00 * 09288-Kupres-srednjevjekovni nadgrobni spomenici, Bešlagić Šefik 35.00 * 08033-Land ohne wiederkehr, Svein Monnesland 25.00 * 02578-Legende i mitovi stare Grčke, Kun N.A. 25.00 * 02592-Legende i mitovi stare Grčke, Kun A.N. 20.00 * 09158-Leksikon ratnih zločina, Gatman-Rif 35.00 * 51642-Ludilo kraljeva, Grin Vivijan 18.00 * 07576-Lukava strategija, Halilović 20.00 * 01625-Ljetopis kreševskog samostana, Bogdanović Marijan 30.00 * 05017-Ljetopis sutješkog samostana, Benić B. 35.00 * 09992-Mačevi 10.-15. stoljeća iz BiH, Mirsad Sijarić 29.25 * 00755-Magnum tempus, Novak Viktor 59.00 * 07712-Masoni u Jugoslaviji 1-2, Nenezić 80.00 * 50978-Masonstvo u Hrvata, Mužić 40.00 * 06725-Mehmed Osvajač i njeg.doba, Babinger F. 38.00 * 09581-Mehmed Sokolović, Samardžić 30.00 * 00697-Mehmed Sokolović, Samardžić Radovan 30.00 * 09156-Mehur američke nadmoći, Soros 18.00 * 08288-Mi BiH muslimani ..., Slihagić Suljaga 15.00 * 10299-Migracije i BiH, 30.00 * 51716-Mikenski svet, Čedvik Džon 25.00 * 09106-Mir i rat među narodima, Aron 70.00 * 08316-Misal, 150.00 * 51459-Misija mir, Bildt Carl 30.00 * 07869-Mit o revoluciji i austr. polit. prema BiH, Ekmečić 15.00 * 07309-Mlada Bosna, 20.00 * 01675-Mlada Bosna i sarajevski atentat, Ljubibratić Dragoslav 20.00 * 01855-Mlada Bosna i sarajevski atentat, 20.00 * 02123-Mladi Muslimani, Trhulj S. 18.00 * 07456-Mostar, ćorović 25.00 * 08348-Mostar 1908, Michel Robert 20.00 * 01733-Mreža dezinformacija, Martin Dejvid 25.00 * 07618-Muhamed A.S., Hamidullah 60.00 * 10264-Muhimme defteri-dok. o našim krajevima, Kovačević Ešref 18.00 * 07543-Murat, Dupont 20.00 * 50006-Muslim.autonomaštvo i 13.SS div., Redžić Enver 20.00 * 50782-Muslimani SH jezika, Ćerić 18.00 * 00985-Muslimani srpskohrvatskog jezika, ćerić Salim 18.00 * 00645-Muslimani srpskohrvatskog jezika, ćerić Salim 18.00 * 10394-Muslimani u BiH, Ljubušak Mehmed-beg Kapetanović 23.40 * 05372-Muslimanske formacije tuzlanskog kraja, Jahić 15.00 * 00796-Muslimansko autonomaštvo i 13.SS divizija, Redžić Enver 20.00 * 06921-Muslimansko otkriće Evrope, Luis 28.00 * 50887-Muslimansko otkriće Evrope, Luis 28.00 * 00953-Musolini, Ludvig Emil 40.00 * 09496-Mussolini, Hibbert 15.00 * 08270-Na dnu dna, Behmen Omer 35.00 * 07488-Na klizištu povijesti, Lovrenović Dubravko 140.40 * 07888-Na surovom ratnom nebu, Jameljanenko Vasilij 15.00 * 07042-Nacional.i polit.razv.muslim., Purivatra A. 18.00 * 50665-Nacionalizam, Valer 10.00 * 07825-Nacionalni i pol.razv.muslimana, Purivatra Atif 20.00 * 50783-Nacionalni i politički razvitak muslimana, Purivatra 18.00 * 50796-Nacionalno pitanje u Dalmaciji, Petrović 20.00 * 00644-Nacionalno pitanje u Dalmaciji u XIX stoljeću, Petrović Rade 20.00 * 09786-Nacionalnost muslimana, Suljević 25.00 * 00961-Nad ponorom pakla, Grubišić Slavko 15.00 * 00501-Najveći umovi i ideje svih vremena, Durant Will 31.60 * 00502-Najveći umovi i ideje svih vremena, Durant Will 31.60 * 02929-Narodi i države ranog srednjeg vijeka, Šunjić M. 41.00 * 00652-Narodna predaja o Sarajevu, Smailbegović Esma 30.00 * 10283-Narodna predaja o Sarajevu, Smailbegović Esma 20.00 * 00604-Narodna vlada Narodne Republike BiH 1945-1948., Cvijović Rosa 18.00 * 01669-Narodna vlada NRBiH, 20.00 * 07520-Narodni plesovi dalmacije, Ivančan 20.00 * 06409-Naše iseljeništro u J.Americi, Antić Lj. 25.00 * 08211-Naučnici Srbije i stvaranje Jugosl., Trgovčević 10.00 * 00599-Nečista kuća, Jakšić Mileta 20.00 * 09427-Nedovršeni mir, 15.00 * 08696-Nefertita, Vidal Nikol 15.00 * 08704-Nekada i sada, Maksimovič Vojislav 18.00 * 01033-Neke moje bilješke iz zadnjih godina, Knežević Antun 11.70 * 00955-Nofretete, Vandenberg Philipp 18.00 * 00912-Novi Sad, Grupa autora 20.00 * 09497-Nuklearne strategije supersila, Vukadinović 20.00 * 00970-O francuskoj revoluciji, Fire Fransoa 8.00 * 00596-O krsnom imenu, Grupa autora 30.00 * 51537-O nacionalizmu i drugi eseji, Berlin Isaiah 20.00 * 08984-O ratu, Klauzevic 35.00 * 09653-O vizantijskom feudalizmu, Ostrogorski 35.00 * 08092-Obaveštajna služba u NOR, Dželebdžić 20.00 * 08063-Običajno pravo ..., 25.00 * 07493-Obnova bosanskih utopija, ćurak Nerzuk 29.25 * 08847-Od Avnoja do delegatske skupštine, 30.00 * 07530-Od Butmira do Ilira, čović 30.00 * 51455-Od smrti Tita do smrti Jugoslavije, Dizdarević Raif 40.00 * 10397-Od terezina do Sarajeva, Žakula 30.00 * 09324-Od tradicije do identiteta, Hadžijahić 18.00 * 09075-Oko sarajevskog atentata, Popović 20.00 * 09514-Oksfordska istorija biblijskog sveta, 60.00 * 00931-Oksfordska istorija Islama, Espozito Džon 60.00 * 09513-Oksfordska istorija islama, 60.00 * 08292-Okupacija BiH 1878. god., Pertev 25.00 * 02317-Omer Lutfi-paša, Šljivo G. 38.00 * 00981-Omer-paša Latas u Bosni, Muradbegović Ahmed 30.00 * 02279-On every front, Paterson Thomas 10.00 * 06607-Opadanje i propast Rimskog carstva, Gibon Edvard 38.00 * 00067-Opadanje i propast Rimskog carstva, Gibon Edvard 38.00 * 02594-Opsada i pad Troje, Grevs R. 12.00 * 00989-Orlovi i lavovi, Gotje Gi 18.00 * 00629-Osvajanje igre, Grbić - Softić Slobodanka 20.00 * 00636-Osvajanje igre, Grbić - Softić Slobodanka 20.00 * 00807-Otac domovine A.Starčević, Gabriel M. 25.00 * 00742-Otkriće Indije, Nehru Džavaharlal 30.00 * 08551-Otpor austroug.okupaciji..., 30.00 * 08481-Pacovski kanali, Adron-Loftus 25.00 * 01728-Pastirica s mačem, 15.00 * 09678-Pelješki zbornik, 20.00 * 00753-Penkala leti, Puhlovski Boris 18.00 * 02147-Pio XII i treći rajh, Friedlander S. 12.00 * 08079-Pisma prijatelju, Seneka 35.00 * 51228-Pješke kroz BiH, Evans 30.00 * 07580-Pješke kroz BiH, Evans 30.00 * 01008-Poimanje arabizma, Bučan Daniel 15.00 * 07084-Pokret srba BiH..., Madžar B. 30.00 * 09192-Pokret za autonomiju Bosne, Aličić Ahmed 30.00 * 01737-Pokret za autonomiju Bosne 1831-1832., Aličić Ahmed 25.00 * 08340-Polit. život Jugoslavije, 25.00 * 00947-Politička povijest Hrvatske 1-2, Horvat Josip 40.00 * 00757-Političke organizacije bh katolika, ?aković Luka 20.00 * 09076-Položaj čovjeka u kozmosu, Šiler 20.00 * 05287-Pomoćne povijesne znanosti, Stipišić J. 23.00 * 09290-Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Stipišić Jakov 25.00 * 08235-Poreklo hrišćanstva, Kautsky 20.00 * 51746-Porijeklo bosanskih Muslimana, Hadžijahić Muhamed 12.00 * 02256-Posljednja avantura B.Musolinija, Mihovilović Ive 15.00 * 01065-Posljednja kriza dubrovačke republike, čučić Vesna 33.00 * 51425-Posljednji dani Hitlera, Trevor-Roper 15.00 * 07306-Posljednjih 95 sati B.Musolinija, Bandini 15.00 * 51553-Postanak i razvitak grada Mostara, Leopardi Giacomo 30.00 * 01045-Postanak i razvitak naroda, Bedžhot Valter 10.00 * 00618-Pošta,telegraf i telefon u BiH, Ljiljak Milan 25.00 * 07128-Povijest Bosne, Klaić 45.00 * 06722-Povijest Bosne u IX i X stoljećui, Hadžijahić M. 30.00 * 10218-Povijest civilizacija, Kale 20.00 * 09047-Povijest civilizacija, Kale E. 20.00 * 51700-Povijest est magistra vitae, Dubravko Lovrenović 20.00 * 08305-POvijest francuske revolucije, Mignet 35.00 * 07111-Povijest Hrvata 1-5, Klaić V. 140.00 * 02575-Povijest ljudske gluposti, Tabori P. 35.00 * 00958-Povijest SAD, Maurois Andre 20.00 * 08856-Povijest svijeta, 79.60 * 00972-Povijest židova, Keller Werner 48.00 * 06418-Povijest židova, Keller W. 48.00 * 00973-Povratak Židova u zemlju izraelovu, Baletić Milovan 30.00 * 06420-Povratak židova u zemlju izraelovu, Baletić 30.00 * 00634-Pozorišni život Sarajeva, Lešić Josip 20.00 * 00635-Pozorišni život Sarajeva, Lešić Josip 20.00 * 10578-Praistorija jugoslavenskih zemalja - eneolit, 60.00 * 10577-Praistorija jugoslavenskih zemalja - neolit, 80.00 * 08267-Praistorija jugoslavenskih zemalja 1, Grupa autora 50.00 * 00935-Praistorijska arheologija, Gavela Branko 18.00 * 00944-Pravda, ne osveta, Wiesenthal Simon 25.00 * 07623-Pregled povijesti hrvatskog naroda, Šišić 40.00 * 00996-Prevare, zablude i istine, Šiber Stjepan 29.30 * 01054-Prevare,zablujde istina, Šiber Stjepan 29.30 * 10263-Prilozi za orijentalnu filologiju, Orijentalni institut Sarajevo 20.00 * 10315-Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jug.naroda, Orijentalni institut u Sarajevu 60.00 * 09201-Prilozi za prouč.istorije Sarajeva, 30.00 * 01667-Prilozi za proučavanje istorije Sarajeva, 30.00 * 01854-Prilozi za proučavanje istorije Sarajeva, 30.00 * 51739-Prilozi-istorija, 15.00 * 09654-Privreda i društvo u vizantijskom carstvu, Ostrogorski 35.00 * 01629-Prodor u Reich, Persico Joseph 20.00 * 00671-Promemorija E.Kvaternika, Bučar Franjo 12.00 * 09775-Propast zapada, Špengler 40.00 * 10300-Propusnica za Židove, Szatyn 20.00 * 51618-Prorok/biografije Bronštejna-Trockog i dr./ 1-3, Deutscher 68.00 * 08293-Prosvjeta 1902 - 1927., 25.00 * 08564-Prošlost Dalmacije, Novak Grga 30.00 * 00960-Prošlost grada Zagreba, Horvat Rudolf 60.00 * 09533-Proterivanje srba sa ognjišta 41.-44., Dedijer-Miletić 38.00 * 09401-Prvi svetski rat, Tomac 25.00 * 08095-Prvo i drugo zasj. Avnoja, 25.00 * 08053-PTT u BiH 2. dio, Ljiljak Milan 25.00 * 08052-PTT u BiH I dio, Ljiljak Milan 25.00 * 08148-Pukotine kraljevstva, Milovanović Nikola 40.01 * 51395-Pukovnik apus, Živanović 30.00 * 07620-Put u Meku, Asad 20.00 * 00623-Putopis, čelebi Evlija 40.00 * 09215-Putopis, čelebi Evlija 40.00 * 00621-Putopis o BiH, čelebi Evlija 15.00 * 06559-Putopis,ćelebi, čelebi E. 46.80 * 51953-Putopisi i istorisko-etnografski radovi, Ivan Frano Jukić 20.00 * 02991-Putovi i putokazi, Fra Ignacije Gavran 15.00 * 01000-Putovi kulture, Birket-Smith 40.00 * 10279-Radnička klasa Sarajeva 1919-1941., Miličić 30.00 * 01053-Rasprave u Tuskulu, Ciceron 20.00 * 50785-Raspravljanja sa Klio, Mitrović 10.00 * 08745-Raspravljanja sa Klio, Mitrović Andrej 10.00 * 08499-Rat u Hrvatsko i BiH, grupa autora 30.00 * 07273-Ratna šteta Njemačka -Jugosl., Živković 20.00 * 09155-Ratno stanje, Rajzen 20.00 * 50794-Razgovor s poviješću, Falači 20.00 * 00846-Razgovori o minuloj Bosni, Papić Mitar 15.00 * 09355-Razvitak civilizacije, Vajs 30.00 * 02266-Rebellions and revolutions, Gray Jack 15.00 * 08988-Religije suvremenoga svijeta, Cvitković 15.00 * 00828-Rex Deus, Hopkins-Simmans-Murphy 60.80 * 00754-Rijeka Kongo, Forbath Peter 25.00 * 01013-Rim i rano kršćanstvo, Viper 18.00 * 00939-Rim i rano kršćanstvo, Viper 18.00 * 09664-Rim u razdoblju uspona carstva, Carcopino 25.00 * 10112-Rodoslovne tablice i grbovi, 35.00 * 02091-Sa Bošnjacima u svjetskom ratu, Blašković P. 30.00 * 50307-Sadamovi dosijei 1, Cedrel 18.00 * 09439-Safvet-beg Bašagić, Džanko 38.00 * 07889-Samuraj, Sakai Saburo 15.00 * 50698-Sarajevo 1914, Dedijer 30.00 * 07455-Sarajevo 1914, Dedijer 30.00 * 51469-Sarajevo 1914., Dedijer 30.00 * 08518-Sarajevo evropski Jeruzalem, Koštović N. 25.00 * 06564-Sarajevo i njegova okolina u XV st., Mušeta-Aščerić 52.65 * 04969-Sarajevo kroz vrijeme, Neidhardt T. 25.00 * 00651-Sarajevo od najstarijih vremena do danas, Benac - Mladenović 15.00 * 04893-Sarajevo pod austrougraskom upravom, Kruševac Todor 30.00 * 08474-Sarajevo u istoriji, Bublin Mehmed 59.00 * 08517-Sarajevo: biografija grada, Robert J. Donia 45.00 * 51272-Sarajevo:biografija grada, Robert J. Donia 45.00 * 07614-Sarajevo-ulice,trgovi..., 25.00 * 09194-Sarajevska Hagada, 60.00 * 07178-Sarajevski atentat u svj.bibliog.pod., Trišić 20.00 * 51842-Sarajevski ljetopis, Beran 15.00 * 09686-Sarajevski proces 1983., Danilović 35.00 * 00637-Sarajevsko pozorište između dva rata, Lešić Josip 20.00 * 00638-Sarajevsko pozorište između dva rata 1-2, Lešić Josip 38.00 * 08841-Sefardi u Bosni, Levy 8.00 * 08480-Senke rata, Mandelbaum Adam 23.00 * 06408-Sidžil mostarskog kadije, Mujić M. 25.00 * 00957-Sirimavo Bandaranaike, Seneviratne Maureen 5.00 * 00949-Sjećanje na zatvorske dane, čampara Ešref 15.00 * 00929-Slavni likovi antike 1-2, Plutarh 35.00 * 50807-Slavni likovi antike 1-2, Plutarh 35.00 * 10579-Spomenici osmanlijske arhitekture u BiH, Bejtić 38.00 * 06879-Srbi i turci, Noaković S. 30.00 * 00765-Srpski pravoslavni narod i crkva u Sarajevu, Skarić Vladislav 25.00 * 50018-Srpski tajni rat, Cohen-Riesman 25.00 * 04892-Srpski tajni rat, Cohen - Riesman 25.00 * 01046-Srpsko-turski rat 1912 godine, Lazarević D.Milutin 10.00 * 08283-Stanko Vraz, Drechsler Branko 48.00 * 08552-Stanje i problemi fizičke antroplogije u Jug., 20.00 * 50029-Stara Grčka, Struve-Kalistov 45.00 * 02577-Stara Grčka, Struve-Kalistov 45.00 * 09312-Stara Grčka, Struve 35.00 * 10566-Stari beograd, Nušić Branislav 25.00 * 09434-Stari mostovi u BiH, čelić-Mujezinović 40.00 * 10115-Stari svijet, Oliphant 38.00 * 09774-Stenogrami o podjeli Bosne 1-2, 60.00 * 00748-Stjepan Radić u Kraljevini SHS, Mužić Ivan 20.00 * 00997-Sto dokumenata za predistoriju rata, 49.00 * 09389-Sto godina muslimanske politike, Redžić 18.00 * 07499-Studije o Islamskoj arh.baštini, Redžić 80.00 * 00619-Studije o kamenom i bakarnom dobu..., Benac Alojz 30.00 * 07041-Sumrak Vizantije, ?urić 38.00 * 03100-Suputnici bosanske povijesti, Fra Ignacije Gavran 15.00 * 09153-Susedi u ratu, grupa autora 25.00 * 00794-Suton austro-ugrske, Trumbić Ante 20.00 * 00602-Svetli i tamni dani, Stefanović Todor Vilovski 18.00 * 00948-Svetovi u sudaru, Velikovski Imanuel 30.00 * 07696-Svetska istorija ratovanja, gruga autora 45.00 * 09154-Svi Šahovi ljudi, Kinzer 20.00 * 00993-Svijet oko 1793.godine, Grupa autora 25.00 * 00994-Svijet oko 1871.godine, Grupa autora 25.00 * 00995-Svijet oko 1938.godine, Grupa autora 25.00 * 00726-Svijet poslije drugog svjetskog rata, Grupa autora 40.00 * 00950-Svjetska povijest i događanje spasa, Lowith Karl 15.00 * 10166-Šesta kolona, Bošković M. 30.00 * 07228-Školstvo u BiH 1918-1941, Papić 30.00 * 09300-Školstvo u BiH 1918-1941, Papić 30.00 * 00951-Španci u Dubrovniku u srednjem vijeku, Fejić Nenad 20.00 * 07295-Španski rat u Jugoslaviji, grupa autora 15.00 * 00760-Tajanstvena zemlja, Milovanović 35.00 * 50030-Tajna zapada, Mereškovski 25.00 * 51191-Talisman, Henkok 38.00 * 00827-Templari, Read Pavel Piers 76.10 * 07707-Templari, Martin P 15.00 * 09157-Tesla, čovek van vremena, čejni Margaret 20.00 * 10473-Tešanjske zanatlije i trgovci, Galijašević Alija 10.00 * 02098-The Arab-Israeli wars, 12.00 * 01130-The Battle for Sarajevo, Lučarević 20.00 * 02267-The cuban revolution, Perez - Stable Marifeli 12.00 * 02278-The great chinese revolution, Fairbank John King 10.00 * 51515-The late medieval Balkans, Fine 30.00 * 02280-The second world war, Iriye Akira 8.00 * 02272-The US and the origins of the cuban revolution, Benjamin Jules 10.00 * 07519-Tibetanska knjiga mrtvih, Venc 15.00 * 08848-Tito u anegdotama, 20.00 * 09657-Titova nacionalna politika, Zgodić 25.00 * 09884-Tko je financirao Hitlera, Pool 30.00 * 08703-Tokovi i otpori, Redžić Enver 20.00 * 07737-Torinski pokrov, 15.00 * 09968-Tragedija Bosne, Filipović-Duraković 20.00 * 02574-Tragovi bogova, Henkok G. 48.00 * 07491-Tranzicija sam.u parlament..., Andrijić 23.40 * 07544-Trg drijeva u srednjem vijeku, Tošić 30.00 * 08149-Trg Drijeva u srednjem vijeku, Tošić ?uro 30.00 * 08338-Tur. vlast u CG u XVI i XVII veku, ?urđev Branislav 18.00 * 07194-Turci i razvitak tur..., 15.00 * 08536-Turska vlast u Crnoj Gori...., ?urđev Branislav 12.00 * 01015-U carstvu gusara, Petrović Mihailo 18.00 * 00600-U Fruškoj gori 1854, Stojadinović Milica 20.00 * 10324-U ime Alaha, Biščević Hido