M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  26

Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: LEKSIKONI
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 07132-Hemijsko tehnološki leksikon, Kostić 40.00 * 02313-Ilustr.leksikon tehničkih znanja, Velimirović Mihajlo 25.00
* 50017-Leksikon islama, 40.00 * 01825-Leksikon JLZ A-Ž, 60.00
* 08488-Leksikon judaizma i kršćanstva, Mandić Oleg 30.00 * 50931-Leksikon judaizma i kršćanstva, 35.00
* 06473-Leksikon marketinga, 35.00 * 09208-Leksikon mas-medija, Tucaković 15.00
* 08659-Leksikon mudrosti, Matošić 30.00 * 51018-Leksikon novinarstva, 40.00
* 50001-Leksikon stranih riječi, Vujaklija 60.00 * 02110-Mala jug.enciklopedija bibliotekarstva, Grupa autora 20.00
* 50907-Minerva-latinske izreke, Romac 50.00 * 51019-Mit i umetnost, Ristić S. 50.00
* 05351-Obiteljski liječnik, 55.00 * 50557-Politički leksikon, 15.00
* 02073-Savremeni leksikon stranih riječi, Mićunović Lj. 38.00 * 00312-Seksološki leksikon, 8.00

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.