<% Naslov = "Mabela knjižara i antikvarnica" %> <% OutLn PageBody(0) %> <% OutLn PageBody(1) Out "" %> Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: MATEMATIKA
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 09345-Algebra, Perić 18.00 * 09328-Algebra, Perić 10.00
* 03048-Algebra, Radić Mirko 15.00 * 07245-Analitička geometrija, Privalov 12.00
* 03027-Analitička geometrija, Rašajski Borivoje 15.00 * 02742-Analitička geometrija, Rašajski Borivoje 15.00
* 07269-Diferencijalne jednačine, Tomić Miloš 15.00 * 01606-Diferencijalni račun, Fatkić - Dragičević 18.00
* 50652-Diferencijalni račun, Fatkić-Dragičević 18.00 * 07237-Diferencijalni račun, Fatkić-Dragičević 15.00
* 07265-Elem.matematičke analize II, Mihailović 18.00 * 50647-Elemenmti mat.analize I, Mihailović,Janić 18.00
* 50648-Elemenmti mat.analize II, Mihailović,Tošić 15.00 * 03039-Elementi matematičke analize I, Mihailović - Janić 18.00
* 51446-Elementi matematičke analize II, Mihailović-Tošić 18.00 * 03038-Elementi matematičke analize II, Mihailović - Tošić 15.00
* 01493-Elementi matematičke analize II, Mihailović - Tošić 15.00 * 07231-Financ.i mortal.tablice, grupa autora 15.00
* 08559-Između igre i matematike, Kostić 12.00 * 05251-Jednačine matematičke fizike, Mitrinović - Kečkić 15.00
* 07257-Kompleksna analiza, Mitrinović 18.00 * 02726-Konačno dimenzion.vektorski prostori, Kurepa Svetozar 39.00
* 02745-Kratki kurs matematičke analize, Bermant 12.00 * 08055-Linearna algebra, Filić Miroslav 18.00
* 03023-Linearna algebra, Mitrinović - Mihailović - Vasić 20.00 * 07952-Linearna algebra,polinomi..., Mitrinović i dr. 10.00
* 50634-Logaritamske tablice, 8.00 * 02743-Logaritamske tablice, Gaus 10.00
* 02922-Logoritamske tablice, 8.00 * 09399-Matematička analiza, Mardešić 20.00
* 07227-Matematička analiza, Mardešić 18.00 * 09371-Matematička analiza, Mardešić 18.00
* 02731-Matematička analiza I, Pejović T. 15.00 * 50650-Matematička analiza na ruskom, Ljaško 20.00
* 09421-Matematička indukcija, Arslanagić 12.00 * 09376-Matematička statistika, Elazar 15.00
* 07483-Matematički modeli i metode, Andrijić S. 35.10 * 06314-Matematički priručnik, Bronštajn 20.00
* 08804-Matematički priručnik, Bronštajn 25.00 * 06797-Matematički prirupčnik, Bronštajn 30.00
* 10120-Matematički problemi i ekspozicije, Mitrinović 20.00 * 03044-Matematika, Bračković Muhamed 15.00
* 03040-Matematika, Šlaković Semiha 12.00 * 03021-Matematika, Bračković Muhamed 12.00
* 03043-Matematika, Bračković Muhamed 15.00 * 07239-Matematika, Bandić 12.00
* 03042-Matematika, Bračković Muhamed 15.00 * 03028-Matematika, Šlaković Semiha 15.00
* 09363-Matematika, Mitrinović 20.00 * 03030-Matematika, Bračković Muhamed 13.00
* 08061-Matematika - Diferc.jedn.-integrali, Tomić Miloš 15.00 * 07976-Matematika - zbirka 2, Mitrinović 18.00
* 06456-Matematika enciklopedija, 50.00 * 09367-Matematika I, Mitrinović 20.00
* 03047-Matematika I, Mitrinović Dragoslav 18.00 * 07794-Matematika I, Bračković 12.00
* 07232-Matematika II, Bertolino 15.00 * 51445-Matematika II, Lučić 25.00
* 09576-Matematika II, Perić-Tomić-Karačić 15.00 * 07795-Matematika II, Bračković 15.00
* 07797-Matematika II, Mitrinović 20.00 * 02741-Matematika IV-1, Eljsgoljc 18.00
* 02744-Matematika IV-1, Eljsgoljc 20.00 * 02746-Matematika IV-2, Smirnov 15.00
* 50373-Matematika Šnajder, Šnajder 10.00 * 09391-Matematika u obliku metod.zb., Mitrinović 18.00
* 07255-Matematika za ekonomiste, Ivanović 15.00 * 03026-Matematika za farmaceute, medicinare..., Kečkić Jovan 18.00
* 02729-Matematika za farmaceute,medicinare..., Kečkić Jovan 15.00 * 07975-Matematika-zbirka 3, Mitrinović 18.00
* 50372-Matematike - Mintaković, Mintaković 10.00 * 07197-Matematiskop 3, Stojanović 20.00
* 03020-Mathematiskop 4, Georgijević - Obradović 18.00 * 03019-Mathematiskop 5, Stojanović - ćirić 20.00
* 05293-Mathematiskop 5, Stojanović - ćirić 20.00 * 03029-Matodička zbirka zad.iz privredne matematike, Trklja - Krčmar 12.00
* 03016-Matodička zbirka zad.iz privredne matematike, Trklja - Krčmar 10.00 * 03017-Matodička zbirka zad.iz privredne matematike, Trklja - Krčmar 12.00
* 10169-Moderna matematika, Prvanović 20.00 * 09505-Numerička analiza, Bertolino M. 18.00
* 05284-Numerička matematika, Vuletić Veljko 18.00 * 02130-Numerička matematika, Vuletić V. 18.00
* 03041-Numeričke metode linearne algebre, Herceg - Stojaković 15.00 * 02730-Numeričke metode linearne algebre, Stojaković - Herceg 20.00
* 07236-Određeni i višestr.integrali, Dragičević-Fatkić 15.00 * 07258-Određeni i višestruki integ., Dragičević 15.00
* 01668-Određeni i višestruki integrali, Dragičević - Fatkić 15.00 * 03025-Određeni i višestruki integrali, Dragičević - Fatkić 15.00
* 09392-Određeni i višestruki integrali, Dragičević-Fatkić 15.00 * 50618-Osn.stat.metode za ne matem., Pec Boris 25.00
* 07244-Osnove matematike, Mintaković 15.00 * 07180-Osnove stat.metode za nematemat., Petz 18.00
* 02735-Osnovi matematičke analize, Mamuzić - ?erasimović 18.00 * 02740-Predavanja o diferencijalnim jednačinama, Mitrinović Dragoslav 15.00
* 09422-Predavanja o redovima, Mitrinović 15.00 * 02724-Principi matematike, Alendorfer - Okli 25.00
* 10231-Principi matematike, Alendorfer 25.00 * 01620-Priručnik niže matematike, Vigodski 25.00
* 07161-Priručnik niže matematike, Vigodski 20.00 * 08041-Priručnik niže matematike, Vigodski 25.00
* 08040-Priručnik više matematike, Vigodski 38.00 * 05235-Priručnik više matematike, Vigodski M.J. 30.00
* 03328-Projektivna geometrija, Palman Dominik 20.00 * 02725-Račun izravnanja, Pašalić Smail 20.00
* 08212-Ravninske krivulje, Savelov 12.00 * 07174-Rečnik matem.termina sa tumač., Grupa autora 20.00
* 02132-Repetitorij elementarne matematike, Apsen B. 18.00 * 01627-Repetitorij elementarne matematike, Apsen Boris 15.00
* 07800-Repetitorij više mat. 2, Apsen 25.00 * 07951-Repetitorij više matem. - II dio, Apsen 20.00
* 50655-Repetitorij više matematike, Apsen 20.00 * 01626-Repetitorij više matematike, Apsen Boris 25.00
* 09835-Repetitorij više matematike, Apsen 20.00 * 05208-Repetitorij više matematike 1, Apsen Boris 18.00
* 02747-Repetitorij više matematike 4, Apsen Boris 15.00 * 09297-Repetitorij više matematike 4, Apsen 15.00
* 51834-Rešeni zadaci iz više matematike, Budinski 15.00 * 03022-Riješ.zadaci više matematike, Devide Vladimir 15.00
* 02748-Riješ.zadaci više matematike 3, Apsen Boris 25.00 * 02749-Riješ.zadaci više matematike 3, Apsen Boris 25.00
* 07243-Rj.zadaci iz više matematike, Devide 15.00 * 07259-Rj.zadaci iz više matematike, Devide 15.00
* 02133-Rješeni zadaci elementarne matematike, Apsen B. 18.00 * 10137-Rješeni zadaci mat.Apsen, Apsen 25.00
* 10136-Rješeni zadaci mat.Apsen, Apsen 18.00 * 09123-Rješeni zadaci više matematike, Apsen 20.00
* 03051-Sbornik zadač po kursu matem.analiza, Berman 15.00 * 07080-Spravočnoe posob.matem.anal., Ljaško 20.00
* 03050-Spravočnoe posobie po matem.analizu, Ljaško 20.00 * 51453-Statistika, Lučić Blagota 20.00
* 01840-Stvaranje matematike, Hogben Lanselot 35.00 * 02813-Tablice Barlou, 15.00
* 01576-Tablice interesa na interes, Veselinović Vidoje 5.00 * 04565-Teorija matric, 15.00
* 09358-Teorija redova, Fempl 12.00 * 06476-Uh, ta matematika, Šporer Z. 25.00
* 07796-Uvod u linearnu algebru, Kurepa 18.00 * 07233-Uvod u realnu i funk.analizu, aljančić 18.00
* 05253-Uvod u specijalne funkcije, Mitrinović 15.00 * 51443-Uvod u statistiku, Serdar 30.00
* 07247-Uvod u teor.verovatnoće..., Ivković 10.00 * 10331-Uvod u višu analizu, Marković 12.00
* 03037-Uvod u višu analizu II dio, Marković Željko 20.00 * 10134-Viša matematika, grupa autora 20.00
* 02738-Viša matematika , Blanuša 30.00 * 02734-Viša matematika, Stipanić Ernest 25.00
* 51952-Viša matematika, Begenišić 25.00 * 50654-Viša matematika, Vukadinović 18.00
* 10230-Viša matematika, Stipanić 30.00 * 03036-Viša matematika 1-2, Stipanić Ernest 30.00
* 02737-Viša matematika I , Kašanin 20.00 * 02736-Viša matematika I dio, Blanuša Danilo 25.00
* 02733-Viša matematika I dio, Blanuša Danilo 30.00 * 01500-Vjerojatnost, Pauše Željko 18.00
* 02728-Zadaci i riješ.prim.iz više matematike, Demidović 25.00 * 02727-Zadaci i riješ.prim.iz više matematike, Demidović 18.00
* 50635-Zanimljiva matematika, 15.00 * 01497-Zanimljiva matematika, Cvetković Dragoš 15.00
* 50649-Zanimljivi matematički problemi, Petković 10.00 * 50653-Zb.rj.zad. diferenc.jednačine, Peić-Tomić 12.00
* 09360-Zb.rj.zad. iz matematike, grupa autora 12.00 * 07246-Zb.rj.zad.iz teor.funkcije, Pap 15.00
* 07254-Zb.rj.zad.matematika II, Perić 15.00 * 07260-Zb.rj.zadataka iz matemat., grupa autora 18.00
* 09715-Zb.rj.zadataka iz teorije verovtnoae, Vukadinović 18.00 * 07270-Zb.rj.zadataka mat.II, Perić-Tomić 12.00
* 07253-Zb.rj.zadataka matem.III, Perić... 15.00 * 09474-Zb.zad. iz matematike, Vene 10.00
* 50619-Zb.zad. iz teorijske mehanike, Meščerski 18.00 * 07264-Zb.zad. iz više matem.I, Ušćumlić 25.00
* 09372-Zb.zad.iz mehanike, Rašković 18.00 * 09359-Zb.zad.iz teorije verovatnoae , Mališić 15.00
* 09380-Zb.zad.iz teorije verovatnoae, Mališić 18.00 * 07804-Zb.zad.iz više mat.I, Ušćumlić 35.00
* 09298-Zb.zad.iz više matematike, Demidovič 18.00 * 07798-Zb.zad.iz više matematike, Minorski 20.00
* 07977-Zbirka - matematika II, Perić - Tomić 13.00 * 08054-Zbirka reš.zadat.iz matem., grupa autora 20.00
* 07297-Zbirka rešenih zadataka, Spasić 35.00 * 51447-Zbirka rešenih zadataka, Spasić 35.00
* 02921-Zbirka riješ.zad iz matematike II, Perić - Tomić 12.00 * 51944-Zbirka riješenih zadataka i problema iz matm, Mesihović-Arslanagić 25.00
* 10109-Zbirka riješenih zadataka mat., grupa autora 12.00 * 09368-Zbirka zad. iz matematike, Stupar-Fatkić 20.00
* 09837-Zbirka zad. iz više mat.II, Ušćumlić 20.00 * 09836-Zbirka zad. iz više mat.II, Ušćumlić 35.00
* 02782-Zbirka zad.iz elementarne matematike, Grupa autora 15.00 * 07262-Zbirka zad.iz mat. analize, Berman 18.00
* 07234-Zbirka zad.iz mehanike I, Rašković 18.00 * 01628-Zbirka zad.iz više matematike I, Miličić - Ušćumlić 30.00
* 51814-Zbirka zad.sa osnovama tkeorije i ispitni zadaci, Mesihović-Arslanagić 15.00 * 07263-Zbirka zadataka, Javor Petar 18.00
* 02739-Zbirka zadataka iz algebre, Mintaković Stjepan 8.00 * 03031-Zbirka zadataka iz linearne algebre, čaklović Lavoslav 15.00
* 02124-Zbirka zadataka iz matematike, Stojanović B. 20.00 * 03032-Zbirka zadataka iz matematike, Mintaković Stjepan 10.00
* 03049-Zbirka zadataka iz matematike, Živković - Fatkić - Stupar 18.00 * 03024-Zbirka zadataka iz matematike, Živković - Fatkić - Stupar 18.00
* 01670-Zbirka zadataka iz matematike, Živković - Fatkić - Stupar 18.00 * 10291-Zbirka zadataka iz matematike II, Ušćumlić 30.00
* 03034-Zbirka zadataka iz planimetrije, Mintaković Stjepan 10.00 * 03035-Zbirka zadataka iz planimetrije, Mintaković Stjepan 10.00
* 03033-Zbirka zadataka iz trigonometrije, Mintaković Stjepan 10.00 * 03045-Zbirka zadataka iz više matematike I, Uščumlić - Miličić 25.00
* 08526-Zbirka zadataka teorija vjerojatnosti, Elezović Neven 18.00 * 50646-Zbirka zadataka više mat., Demidović 25.00
<% Out "" OutLn PageBody(2) OutLn PageBody(3) %>