<% Naslov = "Mabela knjižara i antikvarnica" %> <% OutLn PageBody(0) %> <% OutLn PageBody(1) Out "" %> Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: MUZIKA
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 04661-100 opera, Turkalj N. 25.00 * 07787-Akord kompas, 10.00
* 08688-Akordi i hvatovi na gitari, Vukosavljević Žarko 8.00 * 02194-Akordi i hvatovi na gitari, Vukosavljević Žarko 10.00
* 09808-Akordi za gitaru, 5.00 * 01762-Betoven - note, Beethoven 10.00
* 09807-Bijelo dugme-akordi za gitaru, 5.00 * 06644-Blues guitar rules, 30.00
* 51121-Buka, Atali 15.00 * 01757-Clementi - Šest sonatina, Clementi 7.00
* 04681-Das goldene buch fur akkordeon, 20.00 * 09547-Dečak iz vode, 25.00
* 05443-Dečak iz vode, 20.00 * 04674-Dirigiranje, Romanić T. 30.00
* 05626-Divljina-izgubljeni spisi, Morison 30.40 * 04664-Dvogglas, Despić D. 18.00
* 04667-Dvoglasni solfeđo, Popović B. 10.00 * 05167-Electrochoc, Garnier L. 18.00
* 04666-Elementi violinizma, Mihailović D. 15.00 * 04662-Elton John, 7.00
* 06694-Emocija i značenje u muzici, Mejer l. 23.00 * 50948-Emocije i značenje u muzici, Mejer 25.00
* 08868-Ex YU rock encikopedija, Janjatović P. 70.00 * 06729-Fantom slobode, Štulić 39.50
* 06678-Godine moje mladosti, Rubinštajn 35.00 * 50717-Godine moje mladosti, Rubinnštajn 30.00
* 04675-Handbuch der Musikgeschichte 1-2, Riemann H. 58.00 * 09599-Harmonija sa harmonskom analizom, Despi 40.00
* 08334-Hendrix, Welch Chris 20.00 * 04659-Historija Muzike, Andreis 30.00
* 04663-How to play the guitar, 25.00 * 06696-Ideologije u operi, Salazar 18.00
* 04668-Intonacija, Popović B. 18.00 * 04672-Intonacija, Popović B. 18.00
* 04378-Istorija džeza, Kolijer 35.00 * 07605-Istorija džeza, Kolijer 35.00
* 09705-Jazz, 50.00 * 10446-Jazz - the rough guide, grupa autora 25.00
* 09669-Jezik moderne muzike, Mičel 18.00 * 06695-Jezik moderne muzike, Mičel 18.00
* 09670-Jezik muzike, Kuk Derik 23.00 * 06698-Južni sloveni u istor.ev.muzike, Cvetko 18.00
* 50939-Južni Sloveni u istoriji evropske muzike, Cvetko 18.00 * 00422-Klasična glazba, Goulding G. Phil 69.00
* 04658-Klasična muzika za neupućene, 33.00 * 01852-Klasični stil, Rozen Čarls 30.00
* 51497-Klavirska čitanka, Kršić Jela 15.00 * 08764-Knjiga o džezu, Berendt 15.00
* 06572-Kreativnost dirigen.prakse, Romanić 35.10 * 51597-Legende-pesme Z.Dašića, Dašić Zoran 15.00
* 04839-Les Beatles, Merle-Volcouve 25.00 * 04670-Melodika I - zb.etida za solfeđo, Vasiljević Z. 20.00
* 04671-Melodika I - zb.etida za solfeđo, Vasiljević Z. 20.00 * 09534-Miruh Bosne - komplet, Pobrić 150.00
* 10385-Moje brazde, Vrdoljak 34.00 * 06679-Moje mnoge godine, Rubinštajn 35.00
* 50723-Muzička čitanka, Reich 15.00 * 07235-Muzička čitanka, Reich 15.00
* 08167-Muzička čitanka, Reich Truda 10.00 * 10272-Muzička čitanka, Reich 15.00
* 50718-Muzički leksikon, 30.00 * 02114-Muzički leksikon, Heveler K. 30.00
* 04692-Muzika 1-2, 120.00 * 10113-Muzika kroz vekove, Alberti 60.00
* 51492-Muzika mog vremena, Kurtagić 35.00 * 04960-Muzika u Sarajevu, Romanić T. 23.40
* 04682-Najlepše od Šopena, 8.00 * 07423-Nirvana, 10.00
* 50702-Oksfordska istorija muzike 1-3, Abraham 85.00 * 04657-Opera 1-2, 80.00
* 01758-Osnovna škola za klavir, Matz - Šaban 10.00 * 09448-Osuda Paganinija, 15.00
* 06700-Pisma ocu, Mocart 15.00 * 08449-Pjesma srca moga, Imamović Zaim 45.00
* 07926-Polifona kompozicija, Lučić Franjo 30.00 * 06672-Povijest glazbe 1-4, Andreis J. 150.00
* 01759-Pripremna škola za klavir, Bajer 10.00 * 04529-Raspevane violine, Thiel Rudolf 25.00
* 04669-Razvoj harmonskog sluha, Olujić A. 20.00 * 02021-Rečnik džeza, Larousse 15.00
* 01761-Richard Clayderman, Clayderman Richard 10.00 * 04691-Ritmovi 1-2, 38.00
* 02206-Ritmovi 1-3, Petrović Žarko 45.00 * 05442-Rock enciklopedija, Gall Zlatko 122.90
* 09088-Rock n roll collectables, 40.00 * 07320-Romeo i đulijeta - note, 15.00
* 04153-Sangund klang-note, 40.00 * 02221-Savremena estetika muzike, Focht Ivan 20.00
* 08523-Sevdalinke 1-2, Gunić Vehid 48.00 * 05910-Smijurija u mjerama, Štulić B. 25.00
* 04677-Solfeđo, Popović B. 8.00 * 09851-Solfeđo, Popović 8.00
* 04678-Solfeđo, Popović B. 10.00 * 04679-Solfeđo, Popović B. 8.00
* 09508-Solfeđo, Popović 5.00 * 07891-Solfeđo za III razred, Popović Borivoje 8.00
* 06507-Spomenar B.Dilana, 70.20 * 06406-Sretno dijete, Mirković I. 46.80
* 09809-Stižu me sećanja, 5.00 * 50367-Synthesizer organa poč.škola, Janković 10.00
* 04690-Škola klavirske tehnike, černi K. 8.00 * 04685-Škola za akustičnu i elek.gitaru, Kukurić S. 15.00
* 04687-Škola za gitaru, Jovičić 10.00 * 04688-Škola za gitaru, Jovičić 10.00
* 04686-Škola za gitaru, Jovičić 10.00 * 02224-Škola za gitaru, Vukosavljević Žarko 7.00
* 10163-Škola za gitaru, Vukosavljević 10.00 * 04689-Škola za gitaru, Jovičić 10.00
* 06673-Škola za klav.harmoniku, 15.00 * 01760-Škola za klavir 1-2, Nikolaev 10.00
* 50368-Škola za klavirsku harmoniku, Vuković 10.00 * 50563-Šopen, Ivaškjevič 15.00
* 07014-Štulić-Kad Miki kaže da se boji, Štulić 31.59 * 09600-Teorija muzike, Despić 35.00
* 06697-Um za tonom, Stefanović 23.00 * 04660-Uvod u istoriju muzike, Karl Nef 35.00
* 04665-Uvod u orkestraciju, obradović A. 20.00 * 09433-Veliki pijanisti, Šonberg 35.00
* 01599-Višejezični rečnik muzičkih termina, Peričić V. 38.00 * 01839-Vodič kroz klasičnu glazbu, Salter Lionel 35.00
* 50037-Vodič kroz klasičnu glazbu, Salter 35.00 * 50722-Zbir.kompozicija za gitaru, Andre 15.00
* 01499-Zbirka kompozicija za gitaru, Andree Vjekoslav 15.00 * 09447-Život Betovenov, 15.00
<% Out "" OutLn PageBody(2) OutLn PageBody(3) %>