<% Naslov = "Mabela knjižara i antikvarnica" %> <% OutLn PageBody(0) %> <% OutLn PageBody(1) Out "" %> Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: POEZIJA
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 02838-100 hrvatskih soneta, Miličević N. 30.00 * 01345-100 pjesnika svijeta, 40.00
* 50706-100 pjesnika svijeta, 30.00 * 08133-a poetic portret of Tahmiščić, Tahmiščić 5.00
* 04263-Alfabet mrtvih ljudi, Brigić Dubravko 15.00 * 09567-Alhemija reči, Rembo A. 15.00
* 06863-Antol.engleske poezije, 20.00 * 50674-Antologija bit poezije, Anđeli 12.00
* 51413-Antologija evropske lirike..., Milićević 18.00 * 07311-Antologija francuske poezije, 20.00
* 09572-Antologija francuske šansone i balade, Mićević 20.00 * 07059-Antologija hrvatske poezije, Miličević-Šoljan 30.00
* 10186-Antologija japanske poezije, Vujičić 15.00 * 51414-Antologija moderne lirike zapadnoga kruga, Šoljan 18.00
* 01709-Antologija narodnih lirskih pjesama, 15.00 * 01696-Antologija novije srpske lirike, Popović Bogdan 25.00
* 51074-Antologija ruske poezije 1-2, 38.00 * 01349-Antologija ruske poezije 1-2, 38.00
* 51578-Antologija savremene engleske poezije, 20.00 * 51391-Antologija savremene grčke poezije, grupa autora 15.00
* 51611-Antologija savremene rumusnke poezije, 12.00 * 01374-Antologija svjetske lirike, 35.00
* 01371-Antologija trubadurske poezije, 10.00 * 51787-Arhajski torzo, Rilke 15.00
* 06828-Balade šansone ronda, Orleanski Š. 12.00 * 07285-Barbara, Prever 8.00
* 02562-Boemija kao sloboda, Vojvodić R. 25.00 * 51598-Bosni, Čolaković 15.00
* 07647-Brod u boci, Dedić Arsen 7.00 * 01398-Brzim preko Bosne, Dedić Arsen 17.60
* 01348-Childe Harold, Byron 15.00 * 07229-Ciganska poezija, Radičević 25.00
* 01382-Contemporary poetry of BiH, Suško Mario 10.00 * 08510-Cveće zla, Bodler Šarl 15.00
* 01391-čari velegrada, Prever Žak 7.00 * 01389-četiri god.doba francuske poezije 1-4, 30.00
* 06380-četiri godišnja doba, Pandžo Šukrija 11.70 * 04943-četiri godišnja doba, Pandžo Šukrija 11.70
* 06759-Devet Alexandrija, Mehmedinović 8.00 * 07838-Divan, Šerifović 18.00
* 01357-Drame, poeme, pjesme - Puškin, Puškin 10.00 * 51847-đulići đulići uveoci, Zmaj 50.00
* 04989-đulići đulići uveoci, J.J.Zmaj 25.00 * 08479-đulizara moja, Musa ćazim ćatić 15.00
* 50559-Francuska poezija 1-4, 30.00 * 50996-Garavi sokak, Antić Miroslav 12.00
* 01336-Garavi sokak, Antić Miroslav 15.00 * 01332-Garavi sokak, Antić Miroslav 15.00
* 02136-Gavran i druge pesme, E.A.Po 12.00 * 06719-Gorki med, Golob Z. 40.00
* 07847-Gradinar, Tagore 8.00 * 08967-Heroes, Bazdulj 22.00
* 01335-Hodajući na rukama, Antić Miroslav 15.00 * 01331-Hodajući na rukama, Antić Miroslav 15.00
* 50998-Hodajući na rukama, Antić Miroslav 12.00 * 50997-Horoskop, Antić Miroslav 12.00
* 01334-Horoskop - Antić, Antić Miroslav 15.00 * 08303-Hrvatske junačke pjesme, 48.00
* 08286-Hrvatske narodne pjesme, Grgec Petar 30.00 * 50935-Hrvatsko pjesništvo XX stoljeća, Stojić 20.00
* 07289-Ispovijest mangupa, Jesenjin 15.00 * 07892-Ispovijest mangupa, Jesenjin 15.00
* 51086-Ispovjest mangupa, Jesenjin 15.00 * 10492-Izabarane pjesme Saba, Umberto Saba 15.00
* 06048-Izabrana djela - Prever, Prever Žak 25.00 * 09452-Izabrana djela Sarajlić 1-2, Sarajlić 20.00
* 06706-Izabrana lirika, Sarajlić 12.00 * 08141-Izabrane pesme, Parun Vesna 15.00
* 10523-Izabrane pesme Rilke, Rilke 15.00 * 09933-Izabrane pesme-Maksimović, Maksimović 10.00
* 10201-Izabrane pjesme, Bodler 10.00 * 09659-Izabrane pjesme, Sarajlić 10.00
* 01799-Izabrane pjesme - Desanka M., Maksimović Desanka 10.00 * 51246-Izabrane pjesme-Bodler, Bodler 10.00
* 04041-Izabrane pjesme-Bodler, Bodler Š. 10.00 * 08509-Izabrane pjesme-Breht, Breht Bertolt 20.00
* 51088-Izabrane pjesme-Šantić, Šantić 10.00 * 06831-Izbor pj.Lorka, Lorka 15.00
* 07629-Japanska Haiku poezija, Devide 30.00 * 06446-Jesenjin-Sabrana djela 1-6, Jesenjin 50.00
* 08221-Jovan Jovanović Zmaj - komplet, Zmaj Jova Jovanović 50.00 * 01379-Kineska lirika, 10.00
* 09750-Knjiga čežnje, Cohen L. 39.00 * 04930-Knjiga oproštaja, Sarajlić I. 23.40
* 08016-Ko je ljubio taj ne ljubi više, Jesenjin 20.00 * 02561-Ko je ljubio taj ne ljubi više, Jesenjin Sergej 25.00
* 51293-Kristali Afganistana, Jahić E. 29.00 * 51057-Latinoamerička lirika, 18.00
* 01343-Lirika - Jesenjin, Jesenjin Sergej 10.00 * 51068-Lirika-Đurić, Đurić Vojislav 15.00
* 01624-Lorka-Sabrana djela 1-5, Lorka 60.00 * 50684-Ljetopis, 30.00
* 01338-Ljudi - poezija o revoluciji, Grupa autora 20.00 * 10237-Mala i velika kazaljka pokazuju srca, Čerkez 11.70
* 08171-Mesnevija, Rumi Dželaludin 25.00 * 01356-Mi jesmo, Neto Agustinjo 7.00
* 50561-Mistički eros, Emre 15.00 * 04109-Mistika istorija i druge pesme, Seferi J. 5.00
* 01395-Mit o ptici, Antić Miroslav 15.00 * 51390-Moderna ruska poezija, grupa autora 18.00
* 05716-Moderno srpsko pjesništvo, Tontić 28.00 * 07596-Moderno svetsko pesništvo 1-2, 30.00
* 02567-Moja prva ljubavna pjesma, Glumac Branislav 30.00 * 06931-Most na Miljacki, Ujević Tin 17.55
* 01491-Na te mislim, Karaklajić Đorđe 12.00 * 01384-Ne pali još svetiljku - antolog.japanske poezije, Andrić Dragoslav 25.00
* 51713-Neke stvari i ostalo, Prever 10.00 * 06838-Neke stvari i ostalo, Prever 10.00
* 50556-Neke stvari i ostalo, Prever 10.00 * 08246-Neke stvari i ostalo, Prever 10.00
* 01366-New poems for Bosnia, Menzies Rosemary 10.00 * 51509-Nikola šop izabrane pjesme, Nikola Šop 15.00
* 03762-Noćas bih hteo da te zovem draga, Rakočević T. 20.00 * 50979-Noćas bih hteo da te zovem draga, Rakočević 25.00
* 01361-Nokturno, Zubac Pero 15.00 * 09052-Novije pjesništvo BiH, Tontić S. 25.00
* 01402-Njenim ponoćnim dželatima, Mišnić Veselin 15.00 * 01354-Od jada zarada, Imamović Ahmed Muhamed 5.00
* 04932-Pan s crnom frulom, Marić Mišo 17.60 * 50664-Pecaroš kamenja, Breht Bartolt 12.00
* 02611-Pecaroš kamenja, Breht B. 15.00 * 51237-Pesme, Hese 10.00
* 06778-Pesme, Dis Petković 15.00 * 51053-Pesme - Ilić, Ilić Vojislav 15.00
* 09828-Pesme - Jakšić, Jakšić 15.00 * 51055-Pesme - Kostić, Kostić Laza 15.00
* 51054-Pesme - Radičević, Radičević Branko 15.00 * 05923-Pesme Hese, Hese 10.00
* 10395-Pesme i poeme, Cvetajeva Marina 15.00 * 51238-Pesme ljubavi, Dučić 12.00
* 09530-Pesme-Dis, Dis 15.00 * 09827-Pesme-Dučić, Dučić 15.00
* 06780-Pesme-Ilić, Ilić 15.00 * 51049-Pesme-Jakšić, Jakšić Đura 15.00
* 06781-Pesme-Jakšić, Jakšić 15.00 * 06785-Pesme-Jakšić, Jakšić 15.00
* 09532-Pesme-Kostić, Kostić 15.00 * 06783-Pesme-Kostić, Kostić 15.00
* 51050-Pesme-M.Jakšić, Jakšić Mileta 12.00 * 51040-Pesme-Miljković, Miljković Branko 15.00
* 09826-Pesme-Radičević, Radičević 15.00 * 06782-Pesme-Radičević, Radičević 15.00
* 09531-Pesme-Radičević, Radičević 15.00 * 06784-Pesme-Rakić, Rakić 15.00
* 06779-Pesme-Šantić, Šantić 15.00 * 09529-Pesme-Šantić, Šantić 15.00
* 06798-Pesme-Zmaj, Zmaj 15.00 * 02569-Pjesme, Šenoa August 18.00
* 06707-Pjesme, Sidran 15.00 * 01340-Pjesme - Bodler, Bodler Šarl 7.00
* 01708-Pjesme - Desanka M., Maksimović Desanka 15.00 * 01346-Pjesme - E.Dikinson, Dikinson Emili 15.00
* 01392-Pjesme - Juhas, Juhas Ferenc 8.00 * 01364-Pjesme - Kranjčević, Kranjčević Silvije Strahimir 10.00
* 01341-Pjesme - Krklec, Krklec Gustav 8.00 * 01347-Pjesme - Lorka, Lorca Federico Garcia 15.00
* 01383-Pjesme - Lorka, Lorca Federico Garcia 15.00 * 01344-Pjesme - Malarme, Malarme Stefan 12.00
* 01375-Pjesme - Miljković, Miljković Branko 15.00 * 01791-Pjesme - Miljković, Miljković Branko 15.00
* 01369-Pjesme - V.Ilić, Ilić Vojislav 15.00 * 06569-Pjesme Bašagić, Bašagić 17.55
* 01390-Pjesme i dnevnici - Kocbek, Kocbek Edvard 15.00 * 08134-Pjesme i druga istraživanja, Borhes 10.00
* 01339-Pjesme i eseji, Mandeljštam Osip 18.00 * 04129-Pjesme i prepjevi, Safvet-bdg Bašagić 15.00
* 04128-Pjesme i prepjevi, Musa ćazim ćatić 15.00 * 50616-Pjesme Kranjčević, Kranjčević 10.00
* 01792-Pjesme ljubavi - Dučić, Dučić Jovan 12.00 * 09275-Pjesme Šantić, Šantić 10.00
* 03128-Pjesme-Kranjčević, Kranjčević 10.00 * 51571-Pjesme-Vraz, Stanko Vraz 8.00
* 01358-Pjesničke proze - Ujević, Ujević Tin 10.00 * 02568-Poezija, Mijušković Neđo 25.00
* 08198-Poezija, Sarajlić Izet 15.00 * 02831-Poezija, Petrović R. 10.00
* 50991-Poezija - Celan, Celan 20.00 * 01350-Poezija - č.Miloš, Miloš česlav 20.00
* 01393-Poezija - Radičević, Radičević Branko 10.00 * 01381-Poezija - Rembo, Rembo Artur 10.00
* 00706-Poezija - Sarajlić, Sarajlić Izet 15.00 * 51484-Poezija austrougarskog perioda, Tomić-Kovač 20.00
* 01388-Poezija i kabala, Golob Zvonimir 10.00 * 02559-Poezija izbor i kritika 1-2, Mijušković-Filimonović 45.00
* 01673-Poezija Valery, Valery 18.00 * 02168-Poezija vekova, ?ukić Trifun 25.00
* 01367-Poezija vekova, 25.00 * 51572-Poezija, Camao, oko Lobora i dr. proza, Matoš 10.00
* 09941-Poezija-Sarajlić, Sarajlić 15.00 * 01372-Portreti pjesnika, Raičković Stevan 10.00
* 02563-Poveriću ti veliku tajnu, Aragon Luj 20.00 * 04931-Povratak Mostaru, Zubac Pero 17.60
* 01386-Pozorište - Lorka, Lorka Federiko Garsija 10.00 * 50560-Predavanje o senci, Džon Don 12.00
* 02849-Prepevi, Zmaj J.J. 15.00 * 09276-Pretprazničko veče, Šantić 15.00
* 08953-Priznanje, Stojić Mile 46.00 * 01342-Proza - Jesenjin, Jesenjin Sergej 10.00
* 01359-Proza - Ujević, Ujević Tin 10.00 * 01400-Ptica u oku sunca, Golob - Vrkljan 10.00
* 50354-Računajte na nas, Balašević 5.00 * 05646-Rajska lopata, Musabegović S. 23.40
* 50207-Raspevani Bahus, 18.00 * 08015-Rastaćemo se uz smešak ..., Jesenjin 20.00
* 01337-Rime - Kavalkanti, Kavalkanti 12.00 * 51058-Rimska lirika, 18.00
* 06570-Rubaije, Hajjam 10.00 * 01399-Sabrana djela 1-3 - Sarajlić, Sarajlić Izet 52.70
* 01524-Sabrana poetska djela - Rembo, Rembo Artur 25.00 * 08681-Sarajevska zbirka, Sidran 5.00
* 51247-Sarajevska zbirka, Sidran 8.00 * 04127-Sarajevska zbirka, Sidran A. 15.00
* 06571-Sarajevska zbirka i dr.pj, Sidran 19.90 * 01360-Sat srca, Zubac Pero 15.00
* 01378-Savremena američka poezija, Suško Mario 10.00 * 51087-Savremena američka poezija, Suško 7.00
* 01387-Smešna smeša, Neš Ogden 10.00 * 09049-Smrt Orfeja, Miljković 15.00
* 09825-Smrt Smail-age čengića, Mažuranić 15.00 * 02850-Snohvatice devesilje, Zmaj J.J. 10.00
* 02394-Snovi i oblici, Marković Vito 5.00 * 01519-Spasenje - č.Miloš, Miloš česlav 10.00
* 02286-Stereo stihovi, Andrić Dragoslav 20.00 * 01351-Suočeni sa svijetom - antolog.bh poezije, 10.00
* 07599-Suočeni sa svijetom-antol.poez., Tahmiščić 20.00 * 08199-Sve naše jave, Tahmiščić Husein 15.00
* 09942-Svemirski pohodi, Šop Nikola 15.00 * 01373-Svet u kapi rose - antolog.kineske poezije, 20.00
* 01385-Svetlosti Kordiljera, Pavlović - Samurović Ljiljana 25.00 * 51089-Šimić-sabrana djela 1-2, Šimić 35.00
* 01352-Španska lirika, 10.00 * 51056-Španska lirika, 18.00
* 02031-Španska lirika, 20.00 * 01394-Štihovi, Neš Ogden 12.00
* 01355-Štihovi - O.Neš, Neš Ogden 15.00 * 01377-Tagore i svijet, Tagore Rabindrant 15.00
* 01333-Tako zamišljam nebo, Antić Miroslav 15.00 * 50995-Tako zamišljam nebo, Antić Miroslav 12.00
* 01362-U modrom vrtu, Zubac Pero 15.00 * 10464-Umro od ljubav i, Lorca 15.00
* 06708-Umro od ljubavi, Lorca 15.00 * 08503-Uzalud je budim, Miljković Branko 15.00
* 04582-Varaždinske večeri, Rakočević Tomislav 20.00 * 07837-Veliki prolećni bal, Prever 15.00
* 50566-Vetar sa fudžijame, Bašo 15.00 * 06654-Vilin svlak, Krmpotić V. 30.00
* 51105-Vlati trave, Vitman 10.00 * 01365-Vlati trave, Whitman Walt 10.00
* 50565-Voćnjaci, Rilke 15.00 * 05653-Za sve moje ljubavi, Monteno K. 25.70
* 02560-Za tebe ljubavi moja, Prever Žak 30.00 * 08098-Zaveštanja, Vijon Fransoa 10.00
* 07147-Zl.knj.svjetske ljubav.poezije, 40.00 * 05203-Zlatna knjiga mađarske poezije, čolaković Enver 35.00
* 10323-Zlatna knjiga svetske ljubavne poezije, 40.00 * 01353-Zlatna knjiga španjolske poezije, 25.00
* 01368-Zlatna pjena od mora, Krstanović Zdravko 15.00 * 06792-Zlatni venac, 35.00
* 06765-Zlatopis, Tagor 15.00 * 51625-Zmijama sam otrov pozajmljivo, Elezović 15.20
* 04941-Zvijezde i svici, Caco Kemal 11.70 *    
<% Out "" OutLn PageBody(2) OutLn PageBody(3) %>