M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  18

Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: POLITOLOGIJA
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 00839-Domovinski obrat, ?ikić Ivica 7.30 * 02153-Iraq and Iran, Ismael Tareq 15.00
* 10102-Kriptografija, 20.00 * 00514-Krivotvorenje Islama, Said Edward 33.90
* 51899-Međunarodni politički leksikon, 35.00 * 00841-Međunarodni politički leksikon, Grupa autora 30.00
* 00694-Okorjeli kroničar, Vlahović Joža 18.00 * 10445-Osnove političkog komuniciranja, Tomić Zoran 20.00
* 02154-Palestine and the Arab-Israeli conflict, Smith Charles 15.00 * 10101-Politika političar, Lakota 20.00
* 02234-Problems of the chinese revolution, Trotsky Leon 8.00 * 02155-Revolutionary Iran, Ramazani 15.00
* 02282-The middle east, Sluglett 10.00 * 02214-Živa Bosna, Mahmutćehajić Rusmir 20.00

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.