<% Naslov = "Mabela knjižara i antikvarnica" %> <% OutLn PageBody(0) %> <% OutLn PageBody(1) Out "" %> Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: PRAVO
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 10549-Autorska i srodna prava, 15.00 * 07822-Budite sami svoj advokat, grupa autora 20.00
* 09228-Dicta et regulae iuris, Romac 30.00 * 02018-Elementi evropskog prava, Grebo Zdravko 15.00
* 02015-Finansije i finansijsko pravo, Dautbašić Ismet 10.00 * 02298-Industrijska svojina i autorsko pravo, Janić miodrag 20.00
* 02296-Ka novoj teoriji prava, Grasnik Valter 22.00 * 10402-Klasici jugoslovenskog prava, Živanović-Bartoš-Bkogišić 15.00
* 08269-Komentar eu kon. o ljud. pravima, Grupa autora 60.00 * 10451-Komentar krivičnog zakona SFRJ, 45.00
* 02019-Komentar zakona o krivičnom postupku, Vasiljević - Grubač 45.00 * 09956-Komentar zakona o obligacionim odnosima 1-2, 70.00
* 10275-Komentar zakona o parničnom postupku, grupa autora 35.00 * 09558-Kontrakti modeli poslovnih ugovora, Ubavić M. 45.00
* 02297-Krivični zakon SRBiH, 8.00 * 02300-Krivično procesno pravo, Sijerčić-čolić Hajrija 18.00
* 00992-Ljudska prava u kontekstu islamsko-zapadne debate, Karić Enes 25.00 * 05526-Međunarodno krivično pravo, Kaseze Antonio 30.00
* 51775-Međunarodno privatno pravo, Milan Pak 35.00 * 50943-Međunarodno privatno pravo, Varadi 15.00
* 07639-Međunarodno privatno pravo, Varadi 25.00 * 08013-Na strani zakona, Brnović - ?urica 10.00
* 02011-Nauka o upravi, Pusić Eugen 15.00 * 08106-O ugovoru o prodaji i kupovini, Perić Živojin 25.00
* 02295-Od zločina do kazne, Lacmanović Bogoljub 8.00 * 02016-Organizaciono procesno pravo, čalija Branko 10.00
* 02014-Organizaciono procesno pravo, čalija Branko 10.00 * 04560-Osnovi prava Evropske zajednice, 25.00
* 07460-Pravna enciklopedija 1-2, 200.00 * 01408-Pravo, Rouvillois Frederic 26.90
* 04945-Pravo, Rouvillois F. 26.90 * 10226-Priručnik za polaganje ispita iz općeg znanja, 30.00
* 02008-Priručnik za polaganje pravosudnog ispita, Blagojević Borislav 40.00 * 02301-Rasna diskriminacija i međunarodno pravo, Peleš Aleksandar 20.00
* 02010-Rasna diskriminacija i međunarodno pravo, Peleš Aleksandar 20.00 * 01697-Rimsko pravo, Romac Ante 25.00
* 10398-Rimsko pravo, Horvat Marijan 20.00 * 09557-Sam sebi pravnik, Ubavić M. 48.00
* 04357-Sistem ljudskih prava, Bakšić-Muftić 25.00 * 10456-Teksktori iz rimskog prava, Danilović-Stanojević 20.00
* 02017-Teorija države, Muhić Fuad 10.00 * 02009-Ustavno pravo, ?orđević Jovan 25.00
* 04476-Uvod u ljudska prava, 20.00 * 02012-Zakon o krivičnom postupku, Cvijović - Popović 18.00
* 02299-Zbirka obrazaca za prak.prim.parničnog postupka, Matović Milivoje 15.00 * 02013-Zločin u savremenom društvu, Eliot Mejbl 30.00
<% Out "" OutLn PageBody(2) OutLn PageBody(3) %>