face="Verdana">00551-Psihofiziologija rada, Bujas Zoran 15.00 * 06766-Psihologija, Zvonarević 8.00 * 10405-Psihologija deteta, Adler Alfred 20.00 * 06742-Psihologija deteta, Troj F. 12.00 * 00568-Psihologija djeteta, Adler Alfred 20.00 * ds> 12704 JP BH Posta d.o.o. Sarajevo 105 29 14903 11.9999
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: POPULARNA PSIHOLOGIJA
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 51267-7 navika uspješnih ljudi, 18.00 * 01577-Afektivne psihoze u urbanoj sredini, Munjiza Marko 12.00
* 50272-Ako je život igra, ovo su pravila, Karter 12.00 * 00343-Alkoholizam i porodica, ?ukanović Borislav 10.00
* 50321-Analiza karaktera, Reich 35.00 * 06721-Analiza karaktera, Reich W. 35.00
* 10461-Analiza sebstva, Kohut H. 25.00 * 50322-Analiza sebstva, Kohut 25.00
* 00317-Antinomije života o samoubistvu, Stojanović-Vesel-Striković 15.00 * 00579-Autobiografija, Nova predavanja , Frojd Sigmund 15.00
* 10358-Autogeni trening, Lindemann 20.00 * 02636-Autoritet i porodica, From 15.00
* 00345-Bela kuga-zamke narkomanije, Jović Radovan 18.00 * 51010-Beleške o ludoriji rata, Sartr 15.00
* 08425-Biti raditi imati, čanak 35.00 * 02880-Bolest i stvaranje, Jerotić V. 10.00
* 00387-Božja znanost, Schroeder Gerald 52.70 * 51180-Brzo čitanje, Buzan Toni 20.00
* 05007-Budućnost jedne iluzije, Frojd S. 20.00 * 10240-Budućnost jedne iluzije, Frojd 12.00
* 51962-Bura na zemlji-biografija V.Rajha, Šaraf Majron 20.00 * 00284-Crtež i slika u psihijatriji, Pražić Branko 15.00
* 51653-Četiri sporazuma, Ruis 12.00 * 00555-činjenice života, Leing Ronald 10.00
* 07678-čitanjem do bogatstva, Hedžis 12.00 * 50849-Čovek kao animal simbolicum, Ivić 15.00
* 00318-čovek kao animal symbolicum, Ivić D. Ivan 10.00 * 00315-čovek kao animal symbolicum, Ivić D.Ivan 10.00
* 06642-čovjek i njegovi simboli, Jung 45.00 * 02341-čovjek i seks, Tanahil Rej 30.00
* 00270-čovjek nepoznanica, Carrel Alexis 40.00 * 00362-čovjek od straha, Mališić Vesna 15.00
* 00363-čovjek od straha, Mališić Vesna 12.00 * 50320-Čovjek vuk i S.Freud, Gardiner 28.00
* 00280-čovjek vuk i Sigmund Freud, Gardiner M. 25.00 * 00291-čovjek vuk i Sigmund Freud, Gardiner M. 25.00
* 07579-čovjekov psihički razvoj, Furlan 20.00 * 09876-čovjekov psihički razvoj, Furlan Ivan 20.00
* 08085-čovjekov psihički razvoj, Furlan Ivan 20.00 * 00346-čudesne droge, Bottcher Helmuth 25.00
* 50341-Da ili ne, Džonson 15.00 * 00476-Dao de đing, Lao Zi 28.10
* 08394-Deca to zasližuju, Koloroso 15.00 * 51164-Deca to zaslužuju, Koloroso 15.00
* 00342-Dečja psihologija, Smiljanić Vera 15.00 * 01509-Dečja psihologija, Smiljanić - Toličič 15.00
* 00537-Didaktika, Filipović Nikola 15.00 * 00528-Didaktika, Prodanović - Ničković 18.00
* 07767-Dijete, obitelj i vanjski svijet, Winnicott D.W. 20.00 * 00572-Dinamika nesvjesnog, Jung 20.00
* 00571-Dinamika nesvjesnog, Jung 18.00 * 50476-Dinamika nesvjesnog, Jung 25.00
* 01556-Dinamika nesvjesnog, Jung 15.00 * 07807-divovski koraci, Robbins Anthony 25.00
* 01496-Djetinjstvo, White Sheldon 15.00 * 00354-Djevojke i seks, Pomeroy Wardell 10.00
* 00462-Dobre cure idu u raj, Ehrhardt Ute 46.80 * 02635-Dogma o Kristu-bit čete kao bog, From 20.00
* 09694-Doktor iz Lase, Rampa 12.00 * 50482-Dosetka i njen odnos prema nesv., Frojd 18.00
* 00578-Dosetka i njen odnos prema nesvesnom, Frojd Sigmund 18.00 * 00308-Drama darovitog deteta, Miler Alise 12.00
* 00324-Droga i ljudsko ponašanje, Petrović Stevan 20.00 * 00347-Droga i ljudsko ponašanje, Petrović P.Stevan 20.00
* 00326-Droga i ljudsko ponaššanje, Petrović P. Stevan 20.00 * 00327-Droge i čovekova psiha, Todorović Momčilo 10.00
* 00360-Drugačiji put, Pek Skot 15.00 * 00309-Društveni korijeni psihijatrije, Kecmanović Dušan 10.00
* 00559-Društveni zaborav, Džekobi Rasl 10.00 * 07900-Duh i život, Jung 25.00
* 50477-Duh i žuvit, Jung 20.00 * 07307-Duša i um, Gretić Goran 15.00
* 07882-Duševni život čoveka, grupa autora 60.00 * 02879-Dve sestre i njihova mati, Eritje F. 15.00
* 00534-Eksperimentalna psihologija, Vudvort Robert 40.00 * 00266-Elementi psihologije, Kreč-Kračfild 40.00
* 51027-Emocionalna inteligencija, Goleman 20.00 * 08634-Emocionalna inteligencija, Goleman Daniel 31.90
* 51622-Emocionalna inteligencija, Memun Mubejjid 29.25 * 00295-Emocionalna inteligencija, Goleman Danijel 20.00
* 00524-Emocionalna inteligencija - Kako vaspitanjem..., Šapiro Lorens 15.00 * 09674-Emocionalna inteligencija EQ, Bradberry 12.00
* 00586-Enciklopedija seksualnog odgoja, Grupa autora 18.00 * 01795-Etnička vremena, Kecmanović Dušan 12.00
* 51106-Experimentum mundi, Bloh 15.00 * 02614-Filogenetska fantazija, Frojd S. 10.00
* 01837-Frojd - komplet 1-8, Frojd Sigmund 120.00 * 00560-Frommove dihotomije, Trebješanin Žarko 15.00
* 00564-Frommove dihotomije, Trebješanin Žarko 10.00 * 07518-Funkcija orgazma, Rajh 25.00
* 00557-Funkcija orgazma, Rajh Vilhelm 25.00 * 51392-Geštaltistički pristup psihoterapiji, Perls Fric 12.00
* 51652-Glas znanja, Ruis 12.00 * 06350-Goli majmun, Moris Desmond 18.00
* 50271-Goli majmun, Desmond Moris 18.00 * 08795-Goropadni eros, 15.00
* 07512-Goropadni eros, 20.00 * 08032-Govor tijela, Morris Desmond 70.00
* 01719-Historija seksualnosti, Morus 25.00 * 08955-I više nego dobar život, Ziglar Zig 37.00
* 07765-Ideologija i ludilo, Szasz T. 20.00 * 00287-Ideologija i ludilo, Szasz S.Thomas 15.00
* 00359-Ima nade za narkomane, Todorović Miroslav 10.00 * 02639-Imati ili biti, From 18.00
* 01461-Individualna psihologija, AdlerAlfred 45.00 * 09313-Individualna psihologija, Adler 25.00
* 00570-Individualna psihologija, Adler Alfred 20.00 * 06351-Intimno ponašanje, Moris Desmond 18.00
* 00286-Intimnost i socijalna patnja, Lorenzer Alfred 18.00 * 05109-Isceljujuća moć vaših ruku, Grupa autora 20.00
* 50318-Iskustva u radu s grupama..., Bion 20.00 * 00328-Istina o alkoholu i alkoholizmu, Hudolin Vladimir 8.00
* 00377-Istine koje će vam promijeniti život, Murphy Joseph 43.30 * 00471-Istinska čarolija, Dyer Wayne 51.50
* 51689-Istinska moć vode, Masaru Emoto 25.00 * 09729-Istinski trenuci, De Anđelis 25.00
* 02289-Istorija seksualnosti, Fuko Mišel 10.00 * 02290-Istorija seksualnosti - staranje o sebi, Fuko Mišel 10.00
* 09601-Istorija sreće, Mekman Darin 35.00 * 08433-Iz dnevnika milijunera ili..., Vene Boris 35.00
* 50481-Iz kulture i umetnosti, Frojd 20.00 * 00576-Iz kulture i umjetnosti, Frojd Sigmund 18.00
* 00577-Iz kulture i umjetnosti, Frojd Sigmund 10.00 * 00279-Izvanbračna veza, Strean H.S. 20.00
* 00410-Ja sam Ok ti si Ok, Harris Tomas i EMI 56.20 * 09728-Jesi li ti ono pravo, De Anđelis 30.00
* 00290-Jezik ludila, Cooper David 10.00 * 00283-Jezik ludila, Cooper David 20.00
* 50326-Jezik ludila, Cooper 18.00 * 00506-Ji đing, Vasiljević Petar 30.40
* 07896-Jung - komplet 1-5, Jung 110.00 * 10246-Kad ljudska intelig.postane majmunksa, Grinberger 10.00
* 50276-Kako ćete prek.ovis.o dr.osobi, Halpern 15.00 * 51168-Kako da plstanete istinski vođa, Maksvel 15.00
* 07679-Kako da post.ist.vođa, Maksvel 15.00 * 51170-Kako da postanete osoba s uticajem, Maksvel 15.00
* 07680-Kako da postanete osoba s uticajem, Maksvel 15.00 * 00403-Kako dobiti ono što želite, Murphy Joseph 50.30
* 00522-Kako gospodariti sobom, Kye Emil 10.00 * 00402-Kako iskoristiti zakonitosti uma, Murphy Joseph 30.40
* 50275-Kako ne gubiti živce zbog velikih stvari, Karlson 12.00 * 00414-Kako ostaviti dobar dojam promov.sebe, Roane Susan 43.30
* 00477-Kako ovladati vremenom i životom, Lakein Alan 30.40 * 51179-Kako položiti ispit, Ejkres D. 20.00
* 07292-Kako postati ličnost, Rodžers 18.00 * 00382-Kako radi vaš mozak, Amen Daniel 60.80
* 00383-Kako radi vaš mozak, Amen Daniel 46.80 * 07153-Kako se obogatiti, Tramp 20.00
* 00381-Kako se zauvijek riješiti droge, Dorsman Jerry 58.50 * 08460-Kako smo (se) mijenjali, Bassler Terrice 15.00
* 51706-Kako sprečiti i pobediti strahove, Savić Milan 12.00 * 50281-Kako steći samopouzdanje, N.V.Pil 15.00
* 00325-Kako svladati alkohol, Ziherl Slavko 12.00 * 00415-Kako zaboraviti brige, Karnegi Dejl 20.00
* 00313-Kako žena doživljava muškarca, Lazarsfeld Sofija 10.00 * 08537-Klinička psihijatrija, Loga Slobodan 25.00
* 05112-Ključ misterija, Levi E. 15.00 * 00484-Knjiga o moći uma, Gellerova Uri 38.00
* 05166-Knjiga o moći uma, Geler Uri 12.00 * 50340-Ko je maznuo moj sapun, Borovic 12.00
* 00306-Ko je maznuo moj sir, Spenser Džonson 12.00 * 51651-Ko je maznuo moj sir?, Džonson 15.00
* 09744-Kod kuće sa bogom, Walsch 33.00 * 51300-Kod kuće sa bogom, Walsch 33.00
* 50274-Koju igru igraš?, Bern Erik 15.00 * 10404-Koju igru igraš?, Bern Erik 12.00
* 00357-kompjutori, mozak i ljudski um, Miščević - Smokrović 15.00 * 10013-Kompletan uvod u psihoanalizu, Frojd S. 35.00
* 00538-Koncepcija savremenog udžbenika, Malić Josip 20.00 * 00368-Koncepcija savremenog udžbenika, Malić Josip 15.00
* 07668-Koristite obe hemisfere mozga, Buzan 18.00 * 10028-Koristite svoju glavu, Buzan 10.00
* 09603-Kratka istorija napretka, Rajt Ronald 18.00 * 10540-Kritički priručnik psihijatrije, Jervis 25.00
* 00255-Kritika dijalektičkog uma 1-2, Sartr Žan Pol 28.00 * 51960-Kriza kao šansa-kako pobediti deprresiju, Nanetti Franco 15.00
* 00331-Kriza psihijatrije ili psih.krize, Kaličanin-Paranosić 10.00 * 03532-Kriza psihijatrije ili.., Kaličanin 10.00
* 02638-Kriza psihoanalize, From 15.00 * 51216-Kultura i komunikacija, Lič Edmund 12.00
* 51221-Laička škola, Kodelja Zdneko 15.00 * 00307-lAIčKA ŠKOLA PRO ET CONTRA, Kodelja Zdenko 15.00
* 00302-Leksikon osn.jungovskih pojmova, Hark Helmut 15.00 * 00274-Leksikon osnov.jungovskih pojmova, Hark Helmut 15.00
* 06906-Leksikon psihoanalize, Trebješanin Žarko 30.00 * 50889-Leksikon psihoanalize, Trebješanin Žarko 30.00
* 00473-Liječenje hardwarea duše, Amen Daniel 39.80 * 00913-Ljubav i brak, raj ili pakao, Košiček Marijan i Tea 20.00
* 00311-Ljubav i mržnja, Janet Pierre 15.00 * 07363-Ljubav i preživljavanje, Ornish 39.80
* 00332-Ljubav i smrt, Stojanović Jovica 15.00 * 50319-Ljubav nije dovoljna, Bettelheim 20.00
* 51656-Ljudi laži, Pek Skot 18.00 * 00322-Manipuliranje mozgom, Lausch Erwin 18.00
* 51190-Mape uma, Buzan 30.00 * 08879-Masovna psihologija fašizma, Rajh W. 15.00
* 00533-Mašta, Supek Rudi 35.00 * 00314-Meditacije, Vidmar Josip 17.00
* 09759-Mentalni izazov 2, 33.90 * 08936-Mentalni izazov-kako raz., Parkyn 27.90
* 50324-Metapsiholog.nastran.osobitosti, Kkulenović 25.00 * 00272-Metod i teorija u ekspermpsihologiji, Osgud čarls 30.00
* 00237-Metod i teorija u esperminet.psihologiji, Osgud čarls 40.00 * 01692-Metodologija pedagoškog istraživanja, Mužić Vladimir 35.00
* 00535-Metodologija pedagoškog istraživanja, Lekić ?orđe 25.00 * 08430-Misli i obogati se, Napoleon Hil 18.00
* 09379-Mladenaštvo, Conger 18.00 * 00353-Mladići i seks, Pomeroy Wardell 10.00
* 08396-Moć, Korda 15.00 * 51193-Moć, Korda M. 15.00
* 08434-Moć konstruktivnog razmišljanja, Fox 25.00 * 51174-Moć nevjerovatnih ideja, Vind-Kruk-Gunter 15.00
* 10415-Moć podsvesti, Marfi Džozer 8.00 * 05108-Moć podsvesti, Marfi 10.00
* 51427-Moć podsvesti, Marfi 10.00 * 07388-Moć podsvesti, Marfi 15.00
* 00545-Moć podsvesti, Marfi Džozef 10.00 * 50120-Moć podsvjesti, Marfi 15.00
* 00526-Moć pozitivnog mišljenja, Vinsent Pil 15.00 * 08854-Moć pozitivnog razmišljanja, Ventrella 28.90
* 51178-Moć pozitivnog življenja, Vinsent-Pil 15.00 * 00525-Moć pozitivnog življenja, Vinsent Pil 15.00
* 07002-Moć sad.trenutka u praksi, Tolle 23.40 * 00400-Moć vaše podsvijesti, Murphy Joseph 37.40
* 00330-Moći sna 2, Caillois Roger 10.00 * 00292-Moći užasa, Kristeva Julia 18.00
* 10139-Mogu li krave silaziti niz stepenice?, Hajni Pol 12.00 * 00321-Mogućnosti i granice razvoja inteligencije, Kvaščev Radivoj 25.00
* 06853-Mudrovanja, 15.00 * 00463-Muška posla, Deida David 49.10
* 05113-Muškarci su sa marsa...., Grej Dž. 15.00 * 50302-Najbogatiji čovjek Vavilona, Klejson 15.00
* 51165-Najbolja prijateljica, Daberli 12.00 * 08436-Nakon svakog vjenčanja slijedi brak, Littauer 25.00
* 00303-Narcis bez lica, Jeremić Dragan 12.00 * 06859-Narcizam, Rašković 10.00
* 00344-Narkomanije mladih, Grupa autora 18.00 * 08323-Naši unutrašnji konflikti, Hornaj Karen 20.00
* 07808-Naučite zarađivati, Lynch 20.00 * 00299-Naučna analiza čovjeka, Katel Rajmond 25.00
* 00552-Naučna analiza ličnosti, Katel Rejmond 20.00 * 00558-Nauka i ljudsko ponašanje, Skiner 30.00
* 50850-Nauka o životu, Medavar 12.00 * 00334-Nauka o životu, Medavar P. i Dž. 10.00
* 00516-Navedite ljude da učine ono što želite, Liberman David 43.30 * 51650-Ne gubite živce zbog malih stvari-na poslu, Karlson 15.00
* 06786-Nečujan vapaj za smislom, Frankl V. 10.00 * 50328-Nečujan vapaj za smislom, Frankli 20.00
* 00293-Nestanak javnog čovjeka, Sennett Richard 18.00 * 00281-Nestanak javnog čovjeka, Sennett Ruichard 20.00
* 50195-Neuronski čovjek, Žan-Pjer Šanže 15.00 * 50312-Neurotična ličnost našeg doba, Hornaj 20.00
* 00239-Neurotična ličnost našeg doba, Hornaj K. 20.00 * 00238-Neurotična ličnost našeg doba, Hornaj K. 20.00
* 00273-Neurotski sindromi, Ivan Nastović 20.00 * 00240-Neuroza i razvoj ličnosti, Hornaj K. 25.00
* 00386-Neuvjetovani život, Chopra Deepak 55.00 * 08397-NLP obuka, Mekdermot 15.00
* 50303-NLP obuka, Mekdermot 15.00 * 00457-No logo, Klein Naomi 50.90
* 00380-Nova otkrića, Walsch Donald 46.20 * 50484-Nova predavanja, Frojd 15.00
* 00561-Novi pravci grupne psihoterapije, Berger Josip 15.00 * 01457-Novi putevi psihoanalize, Hornaj Karen 35.00
* 01773-O nervoznom karakteru, Adler Alfred 20.00 * 07899-O psihologiji nesvesnog, Jung 25.00
* 51173-Obične žene neobičan uspjeh, Karter 15.00 * 08400-Obične žene, neobičan uspeh, Karter - Skot 15.21
* 10384-Obogatite se na vlastiti način, Tracy 38.00 * 01814-Obrazovanje pre svega, Lobro Mišel 12.00
* 07280-Obrazovanje pre svega, Lobro 12.00 * 08949-Od dobroga-sjajan mozak, Amen Daniel 46.00
* 51185-Od predgovora do dogovora, Burg 20.00 * 07674-Odbijte me to volim, Furman 12.00
* 00358-Odgoj, White 15.00 * 06852-Ogledi o erotizmu, 20.00
* 00456-Ograde i prozori, Klein Naomi 39.80 * 00301-Omladina kriza identifikacija, Erikson E. 20.00
* 00296-Opšta psihologija, Rot Nikola 15.00 * 51487-Opšta psihologija, Rot Nikola 15.00
* 00385-Organizirajte se iznutra prema van, Morgenstern Julie 49.10 * 00405-Osjeti strah a ipak to učini, Jeffers Susan 49.10
* 51112-Osnovi neuropsihologije, Luria 15.00 * 08709-Osnovi vojne psihologije, 20.00
* 50323-Osnovna greška, Balint 20.00 * 50851-Osnovni fenomen ljudskog postojanja, Fink 15.00
* 00407-Osobna sloboda, Spence Gerry 35.10 * 06848-Osobnost slagalica, Littauer 25.00
* 00399-Ostati OK, Haris Tomas i Emi 18.00 * 00408-Ostati OK, Harris Tomas i EMI 56.20
* 05812-Ostati srećan u nesrećnom svijetu, čejmen M. 8.00 * 51186-Otkrijte svoj stil učenja, Vilis 20.00
* 00725-Otkrivanje čovjeka, Moris Dezmond 60.00 * 00546-Ovisnosti, Jaffe - Petersen - Hodgson 18.00
* 07646-Parapsihologija, Kastelan 8.00 * 08431-Planiranje uspeha, Napoleon Hil 15.00
* 10141-Plava krava, Godin Set 12.00 * 01411-Ples gneva, Lerner Harijeta 20.00
* 50268-Ples obmane, Lerner 20.00 * 05163-Ples obmane, Lerner H. 20.00
* 02079-Ples obmane, Lerner Harijeta 20.00 * 00449-Pobjednički stav, Maxwell C.John 33.90
* 08427-Pobjednički stav, Maxwell 20.00 * 09971-Podeljeno ja - Politika doživljaja, Laing 18.00
* 08428-Pogled s vrha, Zig Ziglar 30.00 * 07676-Pojedi tu žabu, Trejsi 12.00
* 00269-Pojedinac u društvu, Kreč-Krečfild 25.00 * 00275-Pojedinac u društvu, Kreč-Krečfild 35.00
* 04885-Pojedinac u društvu, Kreč-Kračfild 35.00 * 50265-Pol i karakter, Weininger 18.00
* 02028-Pol i karakter, Weininger 20.00 * 00352-Pol i karakteri, Weininger Otto 20.00
* 08181-Polni život, Palić Nikola 15.00 * 00448-Pomirite se sa svima, Lieberman J. David 43.30
* 00289-Poricanje smrti, Becker Ernest 20.00 * 01530-Porodično nesvesno, Taub-Binum Brus 10.00
* 00252-Portreti, Sartr Žan Pol 15.00 * 51181-Potencijal žira, Ketkart 20.00
* 00341-Povratak na pravi put, Klark Margaret 12.00 * 05111-Pozitivna energija, Orlov Dž. 22.00
* 00481-Poziv na ljubav, Keating Thomas 30.40 * 00338-Poznavanje čoveka, Adler Alfred 20.00
* 01462-Poznavanje čovjeka, AdlerAlfred 35.00 * 00553-Poznavanje čovjeka, Adler Alfred 15.00
* 00554-Poznavanje čovjeka, Adler Alfred 15.00 * 00569-Poznavanje života, Adler Alfred 18.00
* 07672-Predstavite sebe, Gelb 12.00 * 51177-Predstavite sebe, Gelb 15.00
* 00261-Prepiska između Frojda i Junga, 15.00 * 10541-Prerano stari prekasno mudri, Livingston Gordon 18.00
* 00393-Prijateljstvo s Bogom, Walsch Donald 52.70 * 00336-Prijelazi-krize sredovj.ljudi, Sheehy Gail 20.00
* 09844-Prijelazi-krize sredovječnih ljjdi, Sheehy 20.00 * 00242-Prilozi za socilanu patologiju, Jakovljević Vladimir 18.00
* 07510-Primalni krik, Džanov 20.00 * 51740-Primijenjena psihologija učenja, Ivan Furlan 20.00
* 00268-Priručnik o istraživ.metodama dječjeg razvoja, Grupa autora 30.00 * 07751-Priznati ono što jest, Hellinger B. 27.00
* 00536-Problematika nauke o mucanju, Sulejmanpašić Dževad 15.00 * 08990-Probudite diva u sebi, Robbins 20.00
* 05160-Probudite isceljujuću energiju kroz tao, 15.00 * 03118-Proizvodnja ludila, Szasz T. 38.00
* 08439-Promijenite svoju DNK..., Gerard 18.00 * 09964-Pronađena psihoanaliza, Frojd 25.00
* 50325-Proricanje smrti, Becker E. 25.00 * 51363-Prvih 90 dana, Watkins 42.90
* 08533-Psiha i droga, Bisio Bruno 38.00 * 50327-Psihijatrija i antipsihijatrija, Cooper 18.00
* 00278-Psihijatrija i antipsihijatrija, Cooper D. 15.00 * 06872-Psihijatrijsko psih.leksikon, Hudolin 30.00
* 08549-Psihoanalitička teorija neuroza, Fenichel O. 30.00 * 00271-Psihoanalitička teorija neuroza, Fenichel O. 40.00
* 00351-Psihoanaliza djeteta, Smirnof Viktor 15.00 * 02608-Psihoanaliza i religija, From E. 10.00
* 07714-Psihodijagnostika, Berger 38.00 * 51195-Psihodijagnostika, Berger 38.00
* 08238-Psihodinamika i psihoterapija neur., Popović, Jerotić 25.00 * 00241-Psihodinamika porodičnog života, Ekermen V.Natan 25.00
*