M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  23

Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: ROMANI
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 02846-Banket u Blitvi, Krleža 8.00 * 02840-Braća Karamazovi, Dostojevski 30.00
* 03581-čarobni breg, Man Tomas 25.00 * 03582-Doktor Faustus, Man Tomas 20.00
* 01642-Hemingvej E.sabrana djela 1-6, Hemingvej E. 50.00 * 04810-Roza 1919.g., Hamsun Knut 18.00
* 06636-Umeće provale, 30.00 * 02659-Uskok-Bakonja fra-Brne, Matavulj Simo 15.00

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.