<% Naslov = "Mabela knjižara i antikvarnica" %> <% OutLn PageBody(0) %> <% OutLn PageBody(1) Out "" %> Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: SOCIOLOGIJA
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 51001-A,B,C, dekonstrukcije, Milić Novica 10.00 * 00781-Afrička kretanja, Pečar Zdravko 15.00
* 00734-Antropologija danas, Grupa autora 25.00 * 00893-Antropologija smrti 1-2, L.V.Toma 15.00
* 00861-Antropološki eseji, Milošević Nikola 15.00 * 00778-Ateizam u kršćanstvu, Bloch Ernst 28.00
* 07693-Ateološka rasprava, Onfre 20.00 * 51041-Bijeli ovratnik, Mills 25.00
* 09524-Bogatstvo i siromaštvo nacija, Lendis 25.00 * 51470-Bogatstvo i siromaštvo nacija, Lendis 25.00
* 00808-Budućnost demokratije, Bobio Norberto 15.00 * 00798-Ciljevi čovječanstva, Lsszlo Erwin i suradnici 15.00
* 00819-Civilizacija sutrašnjice, Fourastie Jean 10.00 * 51219-Čisto i opasno, Daglas 15.00
* 00787-čovek i grad, Doksijadis Konstantinos 25.00 * 00803-čovek organizacije, Vajt Vilijam 10.00
* 00804-čovek organizacije, Vajt Vilijam 15.00 * 00857-čovjek i rad, Whyte William 15.00
* 00871-čovjek i smrt, Moren Edgar 30.00 * 00660-Demokratija, Bernardi Bruno 26.90
* 02379-Demokratska tranzicija i konsolidacija, Linc - Stepan 25.00 * 50876-Demokratski vek, Lipset 28.00
* 07692-Demokratski vek, grupa autora 28.00 * 00901-Dijalektička imaginacija, Džej Martin 10.00
* 00799-Dijalektika konkretnog, Kosik Karel 10.00 * 00884-Dijalektika krize, Kosik Karel 10.00
* 51407-Diktatura nad potrebama, Feher-Heler-Markuš 18.00 * 02888-Dirkem, Gidens E. 10.00
* 00831-Dogma i sloboda, ćimić Esad 10.00 * 00860-Doktrina Sen-Simona, Grupa autora 18.00
* 00795-Drama ateizacije, ćimić E. 15.00 * 00859-Društvena alternativa, Jevtić Bora 15.00
* 08069-Društvena misao u Americi, White 15.00 * 00793-Društveni sistemi, Luman Niklas 43.00
* 00659-Država, Ozer Atila 26.90 * 51543-Duh vremena 1-2, Moren Edgar 20.00
* 00662-Egzistencija u opsadi, Tanović Arif 15.00 * 01464-Elementarni oblici religijskog života, Dirkem Emil 60.00
* 00747-Elementarni oblici religijskog života, Dirkem Emil 40.00 * 51964-Emil Dirkem 1858-2008, grupa autora 35.00
* 07271-Estetika i sociologija, Petrović 18.00 * 10041-Estetika i teorija informacije, grupa autora 20.00
* 07393-Ethnos i demokratija, Haverić Tarik 25.00 * 00792-Etika i politika, Tanović Arif 15.00
* 02876-Etnicitet u novom ključu, Dženkins R. XX vek 15.00 * 51217-Etnologija, Bauzinger 18.00
* 00895-Fantastične figure, Donat Branimir 10.00 * 51792-Filozofija i sociologija umetnosti, Lazarević 15.00
* 00900-Formalizam u savremenoj logici, Marković Mihailo 20.00 * 50845-Formalizam u sociologiji, Lukić 20.00
* 00780-Formalizam u sociologiji, Lukić Radomir 20.00 * 51963-Georg Zimel 1858-2008, grupa autora 35.00
* 02587-Gospodari siromaštva, Henkok G. 15.00 * 00823-Govor o dostojanstvu čovekovu, Mirandola 15.00
* 00867-Govor rata, Gliksman Andre 20.00 * 50836-Govor rata, Gliksman 25.00
* 00656-Grad i društvo, Vujović Sreten 15.00 * 00801-Grad i vreme-osnovi soc.grada, Kostić Cvetko 15.00
* 06768-Grad sunca, Kampanela 8.00 * 51545-Grad sunca, Kampanela 8.00
* 02603-Granice slobode, Bjukenan Dž. 17.00 * 08458-Granice solidarnosti, Haller Gret 15.00
* 08776-Gurvičevo shvatanje str.i tiplogije..., Ranković 20.00 * 50848-Herbert Spencer, Supek 20.00
* 07116-Historija moder.pol.teorija, Kolaković 40.00 * 07115-Historija novovjek.polit.teorija, Kolaković 35.00
* 02348-Historija novovjek.političkih partija 1-2, Kolaković Juraj 120.00 * 01060-Homo sociologicus, Dahrendorf Ralf 10.00
* 09721-Hrestomatija političke znanosti, 30.00 * 00800-Humanizam i dijalektika, Marković Mihailo 10.00
* 00812-Ideje za pokušaj određivanja granica djelotv.države, Humbolt fon Vilhelm 8.00 * 51218-Identitet i nasilje, Asurmendi 15.00
* 51534-Ideologija nacionalnog mesijanstva, Zgodić 20.00 * 00770-Igre društvenog komuniciranja, Vlajki Emil 15.00
* 02191-Industrijska sociologija, Miller - Form 25.00 * 00882-Iskušenja slobodnog vremena, Božović Ratko 10.00
* 00774-Ispitivanje javnog mnijenja, Supek Rudi 30.00 * 08325-Istorija kulture, Damjanović Milan 30.00
* 09683-Istorija kulture, Damnjanović 30.00 * 51966-Istorija samoubistva, Žorž Minoa 28.00
* 00881-Izazvana vjera, Fries Heinrich 15.00 * 00896-Izbjeglice, Grupa autora 15.00
* 02438-Izmedju ideala i stvarnosti, Stojanović Svetozar 10.00 * 02223-Kamo ideš čovječe, ćorlukić Filip 25.00
* 50843-Kapital, Marx Karl 40.00 * 08193-Kapitalizam i sloboda, Freidman 10.00
* 09545-Karakterologija jugoslovena, Dvorniković 70.00 * 09268-Kič, Mol 20.00
* 00666-Klase i politika, Pašić Najdan 20.00 * 10439-Komuniciranje i ideologija, Kečo Emina 10.00
* 00874-Kontrarevolucija nauke, Hajek Fridrih 25.00 * 00840-Kontrarevolucija nauke, Hajek Fridrih 25.00
* 06754-Kraj utopije, Marcuse 15.00 * 02391-Kritika kulta ličnosti, Krešić Andrija 10.00
* 07815-Kritika svakidašnjeg života, Lefebvre 30.00 * 51965-Kuglati sam, Patnam Robert 35.00
* 00890-Kultura i društvo, Bauman Zigmut 15.00 * 50797-Legitimnost demokratske vlasti, 18.00
* 50799-Lekcija ovdog veka, Poper Karl 15.00 * 00661-Liberalizam, Garandeau Mikael 26.90
* 50240-Lobiranje, Klaman Mišel 28.00 * 06837-Logika, Petrović Gajo 7.00
* 00788-Logika naučnog otkrica, Poper Karl 28.00 * 03515-Ljubav i smrt, Sktojanović 12.00
* 02869-Marksizam i ljudska jedinka, Šaf A. 10.00 * 50846-Marksovo shvatanje čovjeka, Korać 20.00
* 00779-Marksovo shvatanje čovjeka, Korać Veljko 15.00 * 00834-Mediji i demokratija, Kin Džon 8.00
* 09583-Međunarodni odnosi, Ibler 30.00 * 00832-Međunarodno komuniciranje, Radojković Miroljub 10.00
* 00815-Megatrendovi, Naisbitt John 15.00 * 00898-Metodi anketiranja u istraž.društv.pojava, Mozer 18.00
* 51457-Metodologija društvenih nauka, Pečujlić Miroslav 30.00 * 00676-Misija mir, Bildt Carl 30.00
* 08322-Mit o mašini 1-2, Mumford Lewis 50.00 * 51394-Moderna tehnologija i civilizacija, Walker 25.00
* 51849-MRšave godine, Barnet 20.00 * 00835-Multikulturalizam, Semprini Andrea 20.00
* 06769-Mundo logija, Galogaža 20.00 * 00866-Nagon i norma, Gams Andrija 15.00
* 00889-Nasilnici, Toh Hans 15.00 * 02275-Nasilje i sveto, Žirar Rene 20.00
* 50800-O nasilju, Arent Hana 15.00 * 50046-O nasilju, Arent H. 12.00
* 07705-O nasilju, Arent 15.00 * 01463-O podjeli društvenog rada, Dirkem Emil 40.00
* 00809-O rukopisu, Klages Ludwig 10.00 * 00902-O teorijskoj sociologiji, Merton Robert 15.00
* 00854-O teorijskoj sociologiji, Merton Robert 15.00 * 00853-O teorijskoj sociologiji, Merton Robert 15.00
* 02589-Objektivno saznanje, Poper Karl 20.00 * 09566-Obnova utopijskih energija, grupa autora 20.00
* 50707-Obrazovanje govornika, Kvintilijan 25.00 * 08067-Ogledi o sociologiji umjetnosti, Goldmann Lucien 15.00
* 00850-Opšta metodologija, Šešić Bogdan 20.00 * 00847-Osnove opće sociologije, Fiamengo Ante 20.00
* 00848-Osnove opće sociologije, Fiamengo Ante 18.00 * 09350-Osnove socijalne politike, Miković 18.00
* 00771-Osnovi logike, Petronijević Branislav 12.00 * 51830-Otpori kritičkom mišljenju, Šušnjić 12.00
* 00663-Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji 1-2, Poper Karl 35.00 * 02380-Poliarhija, Dal Robert 15.00
* 00744-Politička anatomija jugoslovenskog društva, Goati Vladimir 20.00 * 00829-Politička antropologija, Balandije Žorž 15.00
* 51408-Politički nesvesno, Džejmson 18.00 * 08120-Politika kao sudbina, Ćimić Esad 15.00
* 00802-Porempski ikonosfera, Mječislav 15.00 * 07703-Pravo naroda, Rols Džon 18.00
* 50355-Pravo, država,politika, Dizdarević-Peleš 3.00 * 00870-Pregled ratne vještine, Žomini 25.00
* 00863-Prilozi istoriji sociologije, Milić Vojin 25.00 * 10489-Prizori ulice, Fajf Nilolas 35.00
* 00773-Problemi čovjeka u industrijskom mašinizmu, Fridman Ž. 25.00 * 00844-Problemi čovjeka u industrijskom mašinizmu, Fridman Ž. 20.00
* 00856-Problemi upravljanja, Pusić Eugen 20.00 * 00837-Putujuće čovječanstvo, Krippendorf Jost 20.00
* 00772-Rad i samootuđenje, Sokolović Džemal 7.00 * 50838-Rad i samootuđenje, Sokolović 15.00
* 00822-Rasprave o jednakosti polova, Mil 12.00 * 00858-Razvojne tendencije naše porodice, Silajdžić Alija 10.00
* 00892-Religija i uspon kapitalizma, R.H.Toni 15.00 * 00891-Religija i uspon kapitalizma, R.H.Toni 15.00
* 00821-Republikanske ustanove, Luj-Antoan Sen-Žist 15.00 * 00904-Revolucija i nasilje, Sorel Georges 20.00
* 00777-Ribari ljudskih duša, Šušnjić ?uro 15.00 * 10440-Ribari ljudskih duša, Šušnjić Đuro 20.00
* 00776-Ribari ljudskih duša, Šušnjić ?uro 15.00 * 00897-Rješenje svjetske krize, Huenergardt John 7.00
* 00855-Rok kultura u izazovu, Kulić Mišo 10.00 * 50847-Saint-Simon i A.Comte, Fiamengo 20.00
* 00784-Saint-Simon i Auguste Comte, Fiamengo Ante 20.00 * 00785-Saint-Simon i Auguste Comte, Milić Vojin 25.00
* 00667-Savremene političke partije, Goati Vladimir 20.00 * 50708-Savremeni poziv sociologa, Gurvič 30.00
* 07162-Savremeni poziv sociologa, Gurvič 30.00 * 00826-Savremeni rat 1-2, Jakšić Pavle 15.00
* 10525-Socijalističko društvo i religija, Ćimić Esad 15.00 * 00817-Socijalna drama, Vučković Tihomir 12.00
* 50842-Socijalna istorija umjetnosti, Hauzer 50.00 * 00655-Socijalna istorija umjetnosti i književnosti 1-2, Hauzer Arnold 60.00
* 00791-Socilogija, Pečujlić-Ilić 12.00 * 10040-Socilogija masovnih komunikacija, Todorović 18.00
* 06267-Sociologija, Gidens E. 38.00 * 08872-Sociologija, Kukić 35.00
* 00657-Sociologija 1-2, Gurvitch Georges 60.00 * 00887-Sociologija i antropologija, Mos Marsel 8.00
* 09723-Sociologija kulture i umetnosti, Ilić 20.00 * 07552-Sociologija kulture i umjetnosti, Ilić 20.00
* 00783-Sociologija Maxa Webera, ?urić Mihailo 20.00 * 08123-Sociologija Maxa Webera, ?urić Mihailo 20.00
* 09256-Sociologija mode, Todorović 20.00 * 51729-Sociologija pozorišta, Divinjo Žan 40.00
* 00790-Sociologija rada, Marković Danilo 15.00 * 00842-Sociologija rada, Marković Danilo 20.00
* 00775-Sociologija rada, Friedmann-Naville 38.00 * 00843-Sociologija rada, Stanojčić - Radenović 20.00
* 00899-Sociologija radio-televizije, Kaznev Žan 12.00 * 50839-Sociologija saznanja, Milić 30.00
* 00852-Sociologija sela, Kostić Cvetko 12.00 * 09428-Sociologija simboličke kulture, Repovac 15.00
* 09682-Sociologija umjetnosti 1-2, Hauser 60.00 * 50857-Sociološka imaginacija, Mils 18.00
* 08071-Sociološke studije, Adorno-Horkheimer 15.00 * 00789-Sociološki metod, Milić Vojin 30.00
* 00873-Strasti i interesi, Hiršman Albert 15.00 * 50709-Stvaralačka evolucija, Bergson 45.00
* 00665-Sudar kultura, Fukujama Frensis 18.00 * 06268-Sukob civilizacija, Hantingron S. 38.00
* 00806-Sveto, Otto Rudolf 18.00 * 08192-Svijest malograđanina, Perović 18.00
* 00885-Svjetovna religija, Dugandžija Nikola 15.00 * 50840-Šok budućnosti, Toffler 30.00
* 02342-Šok budućnosti, Toffler Alvin 20.00 * 00664-Teorija dokoličarske klase, Veblen Torsten 28.00
* 02060-Teorija i praksa, Habermas J. 25.00 * 02877-Teorija kulturne promene, Stjuard Dž. XX vjek 15.00
* 00862-Teror slobode, Milašinović Radomir 20.00 * 02271-The national question in marxist theory, Connor Walker 15.00
* 50999-Tipologija nadrealizma, Novaković J. 15.00 * 51607-Titova nacionalna politika, Zgodić 25.00
* 00849-Tolerancija i tradicija, Grupa autora 20.00 * 00879-Tolerancija i tradicija, Grupa autora 15.00
* 00894-Tragično i istorija, Veber Alfred 20.00 * 07286-Tragično i istorija, Veber 18.00
* 00869-Tvorci moderne strategije, Erl 28.00 * 07277-U društvu s čovjekom, Erlich 30.00
* 08070-Uloga znanstvenika u društvu, Joseph Ben-David 15.00 * 02193-Umjetnost i društvo, Bastide Roger 15.00
* 00886-Umjetnost na putevima iskušenja, Rozić Vladimir 10.00 * 51116-Urbana revolucija, Lefevr 12.00
* 00782-Uvod u istoriju sociologije, Barnes H.E. 25.00 * 10059-Uvod u istoriju sociologije 1-2, Barnes 38.00
* 10078-Uvod u socilogiju masovnih komunikacija, Kvejl 15.00 * 07531-Uvod u sociologiju znanja, Wolf 18.00
* 00833-Uvod u znanost o kulturi, Kale Eduard 10.00 * 02158-Uvod u znanost o kulturi, Kale Eduard 20.00
* 00675-Uvođenje u naučni rad, Dubić Slavoljub 10.00 * 00883-Vašar umjetnosti, Tajge Karel 10.00
* 06755-Veliko učenje, Konfucije 15.00 * 00830-Virtuelna kultura, Džouns stiven 18.00
* 00838-Visions of the future of social justice, 10.00 * 00813-Vladanje sobom, Chauchard Paul 10.00
* 02591-Vladavina prava, Nojman F. 32.00 * 02388-Za Evropu, Schuman Robert 11.70
* 02601-Za i protiv tolerancije, Esad Bajtal 15.00 * 00864-Zajednica građana, Šnaper Dominik 15.00
* 00678-Zašto BiH nikada neae biti suverena..., Šišić Zijad 8.00 * 00814-Zbogom proletarijatu, Gorc Andre 10.00
* 00786-Životinja,čovek,sibolska funkcija, Rije Remon 15.00 *    
<% Out "" OutLn PageBody(2) OutLn PageBody(3) %>