M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  17

Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
GRUPA: UMARSTVO
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
03652-Dendrologija, Jovanovic Branislav 20.00 03665-Petrografija i geologija, Tajder - Herak 10.00
03666-Petrografija i geologija, Tajder - Herak 10.00 03679-Mehanizovani utovar i istovar drveta, Mihac Branko 8.00
03684-Priprema proizvodnje u preradi drveta, Perovic Boidar 20.00 03686-Tabele drvnih masa, Eic Nikola 10.00
03691-Mehanicka i hemijska prerada drveta, Postnikov Al. 10.00 07633-Pedologija, ciric 20.00
07806-Patologija um. i ukras. drveca, Ucuplic 25.00 07865-umske melioracije, Lujic Radomir 15.00
07866-Dendrologija, Giperborejski - Markovic 15.00 08324-umske kulture i plantae, Ivkov Radovan 15.00
09223-Mali umarsko-tehnicki prir. 1-2, 25.00 09224-Mali umarsko-tehnicki prirucnik, 10.00
09225-Osnovi umarske botanike, 8.00 09269-Prirucnik za prak.uredenje uma u BiH, Eic 10.00
09341-umarski prirucnik 1-2, 30.00 51616-Patologija umskog i ukrasnog drveca, Ucuplic 25.00

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.