M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  12

Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: UMJETNOST
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 01082-10 god.umjetničke kolonije Počitelj, Grupa autora 15.00 * 01224-40.000 god.moderne umjetnosti, Mauduit 10.00
* 06651-A.Rukavina monog., 40.00 * 01267-Anatomija za umjetnike, Barcsay Jeno 80.00
* 01555-Anatomija za umjetnike, Barcsay Jeno 80.00 * 07872-Anatomy for the artists, Barcsay 60.00
* 01262-Antički Rim, Grupa autora 80.00 * 01326-Apolo, Renak Salomon 20.00
* 50756-Apolo, Renark 30.00 * 04635-Apolo-opšta istorija likov.umjetnosti, Renak S. 30.00
* 01319-Aranžiranje i dekorisanje, Kernc Leopold 10.00 * 01320-Aranžiranje i dekorisanje u trgovini, Hujdurović Namik 10.00
* 01099-Arfan Hozić - monografija, Grupa autora 10.00 * 01321-Argumenti protiv neutralnog, Vučelić Milorad 8.00
* 06988-Art likovne veštine, 35.00 * 51131-Art on the soil of Jugoslavia, 60.00
* 06402-Art on the soil of Jugoslavia, 60.00 * 01663-Art treasures of Yugoslavia, Bihalji-Merin Oto 120.00
* 01232-Atena i Rim, Hafner German 28.00 * 01108-Barok, 10.00
* 00507-Berber - monografija, 40.00 * 02176-Bosch, 20.00
* 01272-Bruegel - monografija, Brown Christoper 35.00 * 00218-Brvegel, 40.00
* 01270-Cezanne - monografija, Wadley Nicholas 25.00 * 01269-Checan, Hoyle Rafael Larco 40.00
* 10114-Crtanje i slikanje, Bagnal Brajan 50.00 * 00225-Cupids 6 Cherubs, 20.00
* 09231-čovjek i njegovi simboli, Jung 45.00 * 06495-Dali, Dali 25.70
* 06656-Dali monografija, Hodge J. 45.00 * 00233-Dali monografija, monografija 90.00
* 00213-Dalmatinske freske, 40.00 * 00215-Dečani i vizantijska umjet., Srpska akademija nauka i umjetnosti 60.00
* 02805-Delacroix a romanticka kresba, Petrova E. 40.00 * 01089-Deset dana u Parizu, Dimitrijević Vojo 10.00
* 02179-Die modernen, Diehl Gaston 60.00 * 00206-Dioklecjanova palača, Marasović- 35.00
* 07325-Direr, 120.00 * 01309-Direr - monografija, 18.00
* 01256-Djela Kloda Monea, 60.00 * 50903-Doba antiumetnosti, Jeremić 20.00
* 01217-Doba antiumjetnosti, Jeremić Dragan 10.00 * 01215-Doživljaj ljepote, Haler Albert 25.00
* 06770-Drama i pozorište, Brehta 20.00 * 01245-Drevna Amerika, Afrika i Oceanija, 40.00
* 00219-Drevna kineska kultura, 18.00 * 08110-Džamonja - monografija, Argan 48.00
* 01102-Egipatska umjetnost, 10.00 * 50752-Ekspresionisti, 7.00
* 00212-Enciklopedija naivne umjetnosti sveta, Oto Bihalji-Merin 120.00 * 09651-Erotizam u umetnosti zapada, Smith 35.00
* 02924-Estetika apstraktnog slikarstva, Šuvaković Miško 15.00 * 01328-Estetika i opća nauka o umjetnosti, Dessoir Max 28.00
* 01107-Etrurska umjetnost, 10.00 * 01260-Europaische malerei..., Colombo Alfredo 40.00
* 08752-Evropska skulptura, Molesworth 30.00 * 02162-Fidija, Gavela Branko 15.00
* 50901-Fidija, Gavela 20.00 * 01168-Fidija, Gavela Branko 20.00
* 01259-Fra Petar Perica Vidić - monografija, Marjanović Mirko 40.00 * 09207-Francusko slikarstvo XIX stoljeća, Babić 25.00
* 00229-Georgia Okeeffe monografija, monografija 40.00 * 06277-Georgije Mitrofanović, Kajmaković Z. 30.00
* 06332-Gluma, Freudenreich 140.00 * 01251-Gogen - monografija, Rivold Džon 25.00
* 06606-Goja, Valentin A. 28.00 * 07323-Gradovi BiH na akvarelima, Hadžismajlović 30.00
* 07497-Građansko slikarstvo u BiH.., Mladenović 40.00 * 50063-Grčka umjetnost, 10.00
* 01105-Grčka umjetnost, 10.00 * 01253-Gregorio de Ferrari - monografija, 10.00
* 01091-Henri Mur - Studija o životu i djelu, Read Herbert 30.00 * 00227-Herman-monografija, monografija 50.00
* 50749-Hiljadu slika, Ružić 10.00 * 50751-Hiljadu slika, Ružič 10.00
* 07570-Hiljadu slika iz istor.umj., Ružić 10.00 * 04683-Hozo monografija, 40.00
* 04684-Hozo monografija, 150.00 * 08969-Hramovi moći 1-3, 80.00
* 06500-Hundertwasser HR, 25.70 * 01311-Ideja islamske umjetnosti, Šurković Kenan 10.00
* 00216-Ikone, Grupa autora 100.00 * 02025-Ikonološke studije, Panofski Ervin 35.00
* 01257-Impresionisti i postimpresionisti, 120.00 * 01312-Impresionizam, Frankastel Pjer 15.00
* 02180-Impressionisten, Cogniat Raymond 60.00 * 06648-Impressionisti Monet, 45.00
* 06650-Impressionisti Pissarro, 45.00 * 06649-Impressionisti Renoir, 45.00
* 06647-Impressionisti Seurat, 45.00 * 50036-Indija i umjetnost, Kulenović 10.10
* 01240-Indijska umjetnost, Munsterberg Hugo 28.00 * 01324-Ishodište slike, Popović Mica 20.00
* 01216-Ishodište slike, Popović Mica 20.00 * 50753-Iskustvo oka u rušenju forme, Hozić 10.00
* 08490-Islamska umetnost, Rice David Talbot 40.00 * 51431-Islamska umjetnost, 40.00
* 06832-Islamska umjetnost, 10.00 * 01490-Ismet Mujezinović - monografija, Krzović Ibrahim 90.00
* 00214-Istarske freske, 40.00 * 01306-Istina u slikarstvu, Derrida Jacques 18.00
* 50788-Istina u slikarstvu, Derrida 18.00 * 01305-Istina u slikarstvu, Derrida Jacques 18.00
* 08873-Istorija ljepote, Eko Umberto 90.00 * 06682-Istorija estetike, Gilbert-Kun 38.00
* 01228-Istorija evropske skulpture, Molesworth - Brookes 20.00 * 50936-Istorija modernog slikarstva, Rid 35.00
* 08491-Istorija modernog slikarstva, Rid Herbert 40.00 * 09565-Istorija nadrealizma, Nado Moris 15.00
* 50944-Istorija slikarstva, 45.00 * 01594-Istorija slikarstva, Grupa autora 40.00
* 01083-Istorija slikarstva, Grupa autora 40.00 * 10005-Istorija umetnosti, Janson 270.00
* 08777-Istorija umetnosti antičke Grčke, Gavela 50.00 * 09042-Istorija umetnosti antičke Grčke, Gavela 38.00
* 07573-Istorija umjetnosti, Janson 140.00 * 07572-Istorija umjetnosti, Janson 120.00
* 01307-Istraživanje beskonačnosti, Esher M.K. 15.00 * 00211-Ivan Generalić na francuskom, Tomašević Nebojša 50.00
* 01095-Ivan Tabaković - monografija, Grupa autora 25.00 * 01088-Ivo Šeremet - monografija, Grupa autora 30.00
* 01084-Ivo Šeremet - monografija, Grupa autora 25.00 * 01184-Između sveta i slike, ćelić Stojan 20.00
* 01090-Izvori moderne arhitekture i dizajna, Pevsner Nikolaus 30.00 * 09289-Jovan Bijelić, Tihić Smail 60.00
* 51153-Jovan Bijelić, Tihić Smail 60.00 * 51781-Jugendstil, Šterner 20.00
* 00221-Juraj Dalmatinac -monografija, Umjetnički spomenici Jugoslavije 35.00 * 51685-Kako crtati portret-ljude, Hodž Suzi 20.00
* 06497-Kandinski, 25.70 * 01100-Karlo Afan de Rivera - monografija, Grupa autora 25.00
* 01109-Kineska umjetnost, 10.00 * 50065-Kineska umjetnost, 10.00
* 06499-Klimt, 25.70 * 01230-Koptska umjetnost, Di Burge Pjer 28.00
* 06366-Kritički termini istorije umjetnosti, Nelson - Šif 35.00 * 01329-Kultura renesanse u Italiji, Burckhardt Jacob 25.00
* 01101-La Mamounia, Sijelmassi Mohamed 20.00 * 10075-Lacan i postfeminizam, Wright 7.00
* 06287-Lautrec, Clemmer-Rabanne 40.00 * 07326-Lautrec, 30.00
* 50005-Lautrec- monografija, 40.00 * 06874-Leonardo da Vinči, Klark K. 20.00
* 01227-Lexikon moderner kunst, 30.00 * 50750-Likovna umjetnost 1, Karamehmedović 10.00
* 09878-Likovna umjetnost 1, Karamehmedović 10.00 * 09081-Likovna umjetnost 1, Karamehmedović 10.00
* 00209-Likovna umjetnost 1.dio, Damjanov Jadranka 23.00 * 01254-Lotto - monografija, 10.00
* 01086-Lujza Kuzmić-Mijić - monografija, Grupa autora 15.00 * 10420-Mali leksikon umetnosti 20.veka, Tomas Karin 20.00
* 01098-Mensur Dervišević - monografija, Grupa autora 30.00 * 06605-Mesec i stoparac, Somerset M. 25.00
* 50064-Mesopotamska umjetnost, 10.00 * 01103-Mesopotamska umjetnost, 10.00
* 10389-Metode slikanja i materijali, Metka Kraigher-Horo 220.00 * 01087-Mica Todorović - monografija, Grupa autora 38.00
* 01097-Mihailo.S.Petrov - monografija, Grupa autora 25.00 * 01120-Mimara, Kusin Vesna 20.00
* 51432-Minijatura, 40.00 * 08666-Misli i boje, Merin 18.00
* 00230-Mit i Umetnost, Ristić Svetislav 50.00 * 01135-Moć centra, Arnhajm Rudolf 25.00
* 06289-Moda, Dorfles ?. 20.00 * 08355-Moderna umetnost, Oliva 35.00
* 51388-Modigliani, Nello Ponente 8.00 * 10470-Moj život u umjetnosti, Stanislavski 30.00
* 07301-Moj život u umjetnosti, Stanislavski 20.00 * 09344-Moja scena, Otto 15.00
* 06494-Monet, Monet 25.70 * 06285-Monet C. monografija, 45.00
* 01252-Moretto - monografija, 10.00 * 02215-Mozaici i zidno slikarstvo rimskog doba, čremošnik Irma 40.00
* 00234-Muzej Shanghai, monografija 40.00 * 00210-Naiva Malare, Generalić Ivan 40.00
* 01231-Narodi drevnog istoka, Du Ry Carel 28.00 * 51433-Narodna umjetnost, 40.00
* 01239-Nastajanje Evrope - umjetnost u slici, 30.00 * 01271-Netherlandish painting, 60.00
* 06961-nova istorija umjetnosti, Larousse 148.00 * 50737-Novi eseji o psiholog.umetnosti, Arnhajm 28.00
* 08363-Novi esejio psih.umetnosti, Arnhajm 28.00 * 06286-Nues, Clemmer-Rabanne 40.00
* 50704-O potrebi umetnosti, Fišer 18.00 * 01223-O potrebi umjetnosti, Fišer Ernst 15.00
* 01225-O potrebi umjetnosti, Fišer Ernst 20.00 * 01221-O prosuđivanju djela likovne umjetnosti, Fidler Konrad 12.00
* 01222-O slikarstvu, Unold Max 20.00 * 50129-O umjetnosti, Ogist Roden 18.00
* 01313-O umjetnosti, Bloch Ernst 15.00 * 01214-Oblik i vrijeme, Protić Miodrag 20.00
* 10038-Od Bodlera do nadrealizma, Rejmon 15.00 * 01185-Od impresionizma do enformela, Trifunović Lazar 20.00
* 01325-Ogist Roden o umjetnosti, Gzel Pol 20.00 * 06950-Opća povijest umjetnosti, 150.00
* 08395-Opća povijest umjetnosti 2, Pischel G. 40.00 * 01327-Oscilacije ukusa i moderne umjetnosti, Dorfles Gillo 25.00
* 06291-Oscilacije ukusa i moderne umjetnosti, Dorfles G. 20.00 * 08507-Osnovi pojmovi iz istorije umetnosti, Velflin H. 35.00
* 51444-Osnovni pojmovi istorije umjetnosti, Velflin 35.00 * 50661-Osvajanje kula, Grank Tomas 23.00
* 51429-Osvit novog doba XIX vek, 40.00 * 08356-Otvorena vrata, Bruk 23.00
* 50747-Otvorena vrata, Bruk Piter 23.00 * 06619-P.Šain monog., Šain 38.00
* 51755-Pariska škola, Dorival B. 30.00 * 01085-Petar Tiješić - monografija, Grupa autora 18.00
* 00231-Piet Mondrian monografija, monografija 25.00 * 01676-Pikasova Gernika, Arnhajm Rudolf 18.00
* 00207-Pirnat, Grupa autora 25.00 * 05451-Plastična anatomija, Kućanski B. 110.00
* 01317-Plastična anatomija čovjeka, Gaberc Rudolf 12.00 * 01113-Polski plakat teatralny, 35.00
* 00223-Postimpresionizam, 40.00 * 06938-Postizanje sličnosti, Grejvs 35.00
* 08442-Povijest ljepote, Eko Umberto 120.00 * 10419-Povijest umjetnosti, Faure Elie 20.00
* 09644-Povijest umjetnosti, Faure 40.00 * 01614-Povijest umjetnosti i humanističke znanosti, Biatostocki Jan 20.00
* 00205-Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Gamulin Grgo 200.00 * 10449-Povijet umjetnosti-srednjovjekovna umjetnost, Faure Elie 25.00
* 02352-Povijset umjetnosti i humanističke znanosti, Biatostocki Jan 20.00 * 50128-Pravila umjetnosti, Burdije Pjer 28.00
* 01235-Pregled povijesti umjetnosti, Batušić Slavko 20.00 * 01303-Pregled povijesti umjetnosti, Batušić Slavko 20.00
* 09118-Pregled umjetnosti u Dalmaciji, Karaman 30.00 * 08361-Prilog psihologiji umetnosti, Arnhajm 28.00
* 50735-Prilog psihologiji umetnosti, Arnhajm 28.00 * 05890-Primitive painting, 80.00
* 01323-Prirodni oblik i lik, Pavlović Miodrag 20.00 * 08327-Prodori moderne umetnosti, Merin Bihalji Oto 35.00
* 01330-Putovi kulture, Birket - Smith Kaj 35.00 * 01264-Rani srednji vijek, Grupa autora 90.00
* 00369-Razgovori sa slikarima, Glumac Branislav 53.80 * 51967-Razmatranja o istoriji umetnosti, Velflin Hajnrih 20.00
* 01244-Recepture za slikare, Massey Robert 18.00 * 01178-Rembrant - ogled iz filozofije umjetnosti, Zimel Georg 15.00
* 00232-Remek dela ermitaža, monografija 50.00 * 51968-Renesansa i barok, Velflin H. 25.00
* 00228-Renoir-monografija, monografija 40.00 * 04647-Retuš kad i kako, 10.00
* 00208-Revizija umjetnosti, Oto Bihalji-Merin 45.00 * 50066-Rimska umjetnost, 10.00
* 01104-Rimska umjetnost, 10.00 * 01226-Rječnik modernog slikarstva, 40.00
* 01234-Rječnik modernog slikarstva, 30.00 * 01219-Rječnik umjetnosti i umjetnika, 38.00
* 01106-Rokoko, 10.00 * 01268-Roma Amor, Marcade Jean 40.00
* 06873-Roman Petrović, 38.00 * 06833-Romanika, 10.00
* 01119-Ruski peizaž, 15.00 * 01236-Ruski umjetnički eksperiment, Grej Kamila 30.00
* 01093-Ruski umjetnički eksperiment, Grej Kamila 30.00 * 01255-Salzillo - monografija, 10.00
* 01301-Savremenici - likovne kritike i eseji, Protić Miodrag 45.00 * 01229-Savremeno meksičko slikarstvo, Majers Bernard 25.00
* 01261-Simfonije u kamenu, Macaulay - Beny 120.00 * 06867-Sistem-teorija glume, Stanislavski 45.00
* 07291-Sitna plastika u staroj srp.um., Radojković 20.00 * 01242-Slikarski materijali, Šarac Spomenka 20.00
* 01304-Slikarski pravci XX veka, Trifunović Lazar 25.00 * 06657-Slikarstvo,metode slikanja, Hozo-Kraigher Metka 280.00
* 01114-Sociologija umjetnosti, Ranković Milan 15.00 * 00224-Stane Jagodić monografija, 90.00
* 51430-Stećci, 40.00 * 51756-Stećci i njihova umjetnost, Bešlagić Š. 30.00
* 00217-Studenička riznica, Šakota Mirjana 30.00 * 01318-Studije o modernoj umjetnosti, Argan G.C. 20.00
* 09342-Suština i povest, Damnjanović 23.00 * 01145-Suština i povijest, Damnjanović Milan 17.00
* 01144-Suština i povijest, Damnjanović Milan 18.00 * 01314-Svet umetnosti, Ranković Milan 18.00
* 00226-Sztuka Islamu, 50.00 * 01258-Šedljovri na risunkata, 80.00
* 08597-Škola crtanja, Barber B. 23.90 * 10491-Tajna umjetnosti, Ivan Foht 18.00
* 09785-Talijanski slikari renesanse, Berenson 20.00 * 02216-Tečaj iz istorije umjetnosti, Stevanović Momčilo 30.00
* 01243-Tehnike emulzione tempere, Summerecker Sigo 15.00 * 01233-Tehnologija keramike, Libšer - Vilert 20.00
* 01220-Teorija avangardne umjetnosti, Pođoli Renato 20.00 * 06646-The art in BiH, 45.00
* 06288-The passion for fashion, Bailey A. 25.00 * 07824-The story of art, Gombrich 25.00
* 04600-Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije, 30.00 * 01664-Traditional arts and crafts in Yugoslavia, 60.00
* 10458-Traktat o slikarstvu, Leonardo da Vinči 20.00 * 01310-Traktat o slikarstvu, Da Vinči Leonardo 20.00
* 06745-Traktat o slikarstvu, Da Vinči 18.00 * 50738-Umetnost i vizuelno opažanje, Arnhajm 30.00
* 08364-Umetnost i vizuelno opažanje, Arnhajm 30.00 * 50660-Umetnost pod pritiskom, Smirs 25.00
* 00235-Umetnost situla, monografija 25.00 * 07553-Umijeće crtanja, Magjer 30.00
* 06307-Umjetnička obrada metala, Karamehmedović M. 80.00 * 00220-Umjetničko blago Crne Gore, Jugoslovenska revija 38.00
* 01756-Umjetničko blago Evrope, 45.00 * 01263-Umjetničko blago Jugoslavije, Grupa autora 120.00
* 01246-Umjetnost Azije, 40.00 * 10526-Umjetnost BiH, 60.00
* 06292-Umjetnost BiH 1894.-1923., 38.00 * 02212-Umjetnost BiH 1894-1923, 38.00
* 02211-Umjetnost BiH 1945-1974, 38.00 * 01322-Umjetnost čovječanstva kroz vjekove 1-2, Van Loon Hendrik 48.00
* 05452-Umjetnost danas, Smith 110.00 * 50958-Umjetnost i društvo, Bastide 15.00
* 02138-Umjetnost i egzistencija, Zurovac M. 25.00 * 07176-Umjetnost i filozofija, Grlić 10.00
* 01237-Umjetnost i iluzija, Gombrih 40.00 * 01494-Umjetnost i iluzija, Gombrih 40.00
* 01510-Umjetnost i iskustvo egzistencije, Finci Predrag 10.00 * 01238-Umjetnost i njena istorija, Gombrih 60.00
* 01738-Umjetnost i njena istorija, Gombrih 50.00 * 08236-Umjetnost i psihologija, Supek Rudi 15.00
* 02217-Umjetnost i simboličke forme, Petrović Sreten 12.00 * 01247-Umjetnost kao istina i laž bića, Zurovac Mirko 35.00
* 10399-Umjetnost kao istina i laž bića, Zurovac Mirko 30.00 * 06927-Umjetnost multioriginala, Hozo 180.00
* 01112-Umjetnost na tlu Jugoslavije, 10.00 * 04891-Umjetnost u slici, Batušić Slavko 45.00
* 08096-Umjetnost u slici-renesansa i barok, 45.00 * 09650-Umjetnost vizantijskog doba, Rice 35.00
* 06434-Umjetnost za neupućene, 33.00 * 01092-Unutrašnja dekoracija, Savage George 35.00
* 06960-Uvod u umjetnost, Dikins 48.01 * 01265-Van Ajk - monografija, Danens Elizabet 120.00
* 06496-Van Gogh, Van Gogh 25.70 * 07389-Van Rajn-Rembrant, Mijano 15.00
* 08870-Velika knjiga svjetske baštine, 160.00 * 01690-Veliki majstori italijanske umjetnosti, 120.00
* 06958-Veština crtanja i slikanja, Ger 110.00 * 09952-Vizuelno mišljenje, Arnhajm 25.00
* 08147-Vojo Dimitrijević, Šinik Smiljka 30.00 * 01300-Vrijeme umjetnosti, Gostuški Dragutin 30.00
* 00222-Western european sculpture, 35.00 * 09587-Where the two oceans meet, Mustafa Ahmed 25.00
* 08362-Za spas umetnosti, Arnhajm 28.00 * 50736-Za spas umjetnosti, Arnhajm 28.00
* 01316-Zapisi o umjetnosti, Kle Paul 15.00 * 50733-Zapisi o umjetnosti, Pol Kle 15.00
* 01094-Zdenko Balabania - monografija, Grupa autora 15.00 * 01096-Zlatko Šulentia - monografija, Grum Željko 25.00
* 01315-Živi glas umjetnika, Trumić Marina 17.60 * 06976-Životi slav.slikara,vaj.i arh., Vazari 28.00
* 51232-Životi slavnih slikara,vajara i arhitekata, Vazari 28.00 *    

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.