M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  21

Cjenovnik naih knjiga (Cijene izraene u KM)
Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: VETERINA
Naziv artikla Cijena Naziv artikla Cijena
* 05005-Amaterska dresura pasa, Bžeziha A. 15.00 * 09874-Anatomija domaće peradi, grupa autora 10.00
* 03606-Anatomija domaćih životinja, Janković-Popović 15.00 * 03608-Biodinamika mišića, Bego U. i suradnici 15.00
* 07538-Bolesti i liječenje ptica, Franić 15.00 * 09866-Bolesti i nega pasa, Litričin 12.00
* 01583-Bolesti riba, rakova i školjki, Grupa autora 8.00 * 03610-Dezinfekcija u veterinarskoj medicini, Vukićević - Hrgović 15.00
* 51528-Dresura i ulepšavanje pasa, Đoši 10.00 * 06299-Enciklopedija pasa, Rousselet-Blanc 60.00
* 03625-Fiziologija dimaćih životinja, Jovanović Milovan 40.00 * 03617-Gajenje domaće živine, Perić Tihomir 15.00
* 03605-Genetika poboljšanja stoke, Lasley J. 20.00 * 10088-Golubarstvo, Drinjovski 20.00
* 01582-Histologija, Vlatković Branko 15.00 * 04840-Infektivne bolesti pasa i mačaka, 10.00
* 03609-Ishrana domaćih životinja, Ševković - Pribićević - Rajić 18.00 * 05294-Ishrana domaćih životinja, Maksimović D. 18.00
* 07537-Kanarinci i papige, Vistrička 28.00 * 06947-Konji, Žiga E. 45.00
* 06774-Kunićarstvo, Gjurić 30.00 * 08871-Larous enciklopedija pasa, Rousselet Blanc 70.00
* 03602-Mehanizacija stočarske proizvodnje, Tošić-Komarčević 25.00 * 08169-Morfologija domaćih životinja, Šijački 30.00
* 07045-Odgoj i školovanje pasa, Ochsenbein 35.00 * 01575-Opća farmakologija za veterinare, Hadžović Safet 10.00
* 03615-Opšte stočarstvo, Nikolić - Simović 15.00 * 03601-Opšte stočarstvo, Pavlović-Šovljanski 12.00
* 01608-Osnovi biostatike, Trbojević Georgije 15.00 * 03604-Osnovi ishrane domaćih životinja, Obračević č. 15.00
* 03616-Osnovi ishrane domaćih životinja, Obračević čedomir 15.00 * 01593-Osnovi opšte patologije, Jakšić Bogdan 12.00
* 51943-Osnovi opšte zoologije, Kin Alfred 15.00 * 03630-Osnovi opšte zoologije, Kin Alfred 15.00
* 06690-Ovčarstvo, Mitić 35.00 * 03631-Parazitske bolesti domaćih životinja, Šibalić - Cvetković 25.00
* 03628-Povijest životinja, Morus 15.00 * 03607-Protozoe-paraziti čoveka i dom.živ.1-2, Simić čedomir 20.00
* 03624-Savremena proizvodnja ovčijeg mesa, čaušević Zahid 8.00 * 03619-Savremene metode odgajivanja goveda, Lazarević Ratko 20.00
* 03627-Specijalna patološka morfologija, Jakšić - Sofrenović 35.00 * 51824-Sudska veterinarska medicina, Čoporda 15.00
* 06702-Upoznajte svoju mačku, Morris 12.00 * 04805-Uzgoj i držanje koza, Hilpert F. 38.00
* 03621-Uzgojne bolesti goveda, Perić Tihomir 15.00 * 03618-Uzgojne greške i uzgojne bolesti ovaca, Perić Tihomir 15.00
* 03611-Veterinar u kući, Gianinetti Roberto 30.00 * 03612-Veterinar u kući 1-2, Rupić Vlatko 55.00
* 01579-Veterinarska farmakografija, Hadžović Safet 15.00 * 10356-Veterinarski priručnik, 68.00
* 08541-Zbornik dok.i pod.veterinaske sl., 38.00 * 03613-Zbornik VI.kongresa veterinara, 15.00
* 01580-Zoohigijena, Puhač - Hrgović - Vukićević 15.00 * 02066-Zoologija divljači i lovna tehnologija, Andrašić D 30.00
* 03629-Zoologija I dio, Radovanović Milutin 15.00 * 03620-Zoologija za studente stočarskog odsjeka, Živadinović Jelena 12.00
* 03614-Živinarstvo, Petrović Vladimir 18.00 * 06942-Život životinja Brem, Brem 65.00

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.