M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  19

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: DIPLOMATIJA
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*56192-Diplomacija i diplomatska profesija, Berković 60.00*51684-Diplomatija, Pašić Mirza 28.00
*07713-Diplomatija, Mitić 35.00*53706-Diplomatija- teorija i praksa, Beridž 25.00
*07761-Diplomatska historija 1814-1871, Ibler Vladimir 15.00*08658-Diplomatska istorija Evrope 1-2, Debidur 110.00
*10227-Diplomatska služba u srednjevj.Bosni, Babić 20.00*06305-Diplomatski ceremonijal i protokol, Wood-Serres 65.00
*52169-Ekonomska diplomacija, Sadžak i dr. 46.80*51707-Historija diplomacije,  40.00
*07760-Historija diplomacije 1-2, Potemkin 90.00*55113-Javna diplomatija ka evropskom glasu u globalnom dijalogu, Jasna Jelisić1.0025.00
*02585-Ka carstvu dobra ili apokalipsi?, Grupa autora 19.00*02583-KGB protiv Jugoslavije, Lopušina M. 12.00
*07628-Misija-Rim,Sofija,Tirana, Milatović 20.00*52170-Odnosi s javnošću, Tomić Zoran1.0099.50
*56444-Politika i diplomacija, Vukadinović Radovan1.0025.00*52171-Strategija izbornih kampanja, Tomić-Spahić-Granić 38.00
*56488-Teorija međunarodne politike i diplomatije.., Janev Igor1.0018.00*02582-Vlade i politike, Collin H. Peter 15.00
*02584-Vreteška globalizma u 20.stoljeću, Hadžihasanović A.1.0023.40*  

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.