M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  3

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: DRAME
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*52137-Befammelte Werte, Ibzen1.0080.00*54909-ćelava pjevačica, Ionesco 15.00
*51577-Drame, Krleža1.0015.00*55129-Drame Bulgakov, Bulgakov1.0015.00
*04084-Drame Šekspir, Šekspir1.0015.00*04099-Drame-čehov, Čehov 15.00
*52340-Drame-dubrovačke, Feđa Šehović 15.00*07840-Drame-Lutkin kuća, Ibzen 15.00
*54904-Drame-Mrožek, Mrožek Slavomir 20.00*00246-Drame-tekstovi o pozorištu, Sartr Žan Pol1.0020.00
*54012-Hasanaginica, Šeremet1.0039.00*53067-Hrestomatija novije hrvatske drame /1895-1940, Boris Senker1.0055.00
*56118-Izabrana dramska djela - Šo, Bernard Šo1.0030.00*56515-Izabrane drame, Beket 20.00
*52262-Lejla i Medžnun, Salah Abd al-Sabur3.0021.05*55505-Ptice, Aristofan 15.00
*55138-Stubovi društva, Ibzen1.005.00*57490-Treći trio, Žalica Miodrag 10.00
*57744-Tri drame (Galicija,Vučjak, Golgota), Krleža M.1.0015.00*55922-Tri sestre i druge drame, Čehov 15.00

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.