M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  19

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: DRUGI SVJ.RAT
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*54013-"Enigma" do pobjede, Ilija Marinković 10.00*51398-7000 dana u Sibiru, Štajner1.0020.00
*03960-A.Stepinac zločinac ili svetac, Stanojević B. 20.00*56264-Ante Pavelić i ustaše, Krizman Bogdan 30.00
*55136-Aprilski rat 1941.-zbornik dokumenata, 1.0025.00*56007-Arhipelag Gulag 1.dio, Solženjicin1.0040.00
*55216-Arhipelag Gulag 1-3, Solženjicin1.00150.00*56130-Bakunjin, Pirumova Natalija 25.00
*03949-Bazar oružja, Sampson A. 20.00*53130-Berlinska bitka, Kitanović Branko 15.00
*03938-Bitka za Dijen Bijen Fu, Roy J. 12.00*03963-Bitka za Moskvu,  13.00
*03997-Bogati i najbogatiji 1-2, Lundberg F.1.0040.00*03998-Borba za Balkan, Vukmanović-Tempo1.0025.00
*04016-Britanska politika na Balkanu u II svj.ratu, Barker 30.00*56131-Buharinove posljednje godine, Medvedev Roj1.0020.00
*04004-Cia moć i politika, Milašinović R.1.0030.00*04008-Crni orkestar, Laurent F.1.0015.00
*04021-čeka-Lenjinova politička policija, Legit Dž. 25.00*04992-četnici u drugom svj.ratu, Tomašević J. 30.00
*03923-činditi-nezaboravne akcije, Calvert M. 12.00*03919-Dahauski procesi, Krivokapić B. 15.00
*03925-De Gaulle-vojskovođe II sv.r., Masson P. 15.00*03924-Diverzanti pustinje, Swinson A. 15.00
*03989-Dnevnici iz Spandaua, Speer A. 30.00*03991-Dnevnik 1-3 Dedijer, Dedijer V. 40.00
*53032-Dokumenti i materijali uoči II svje.rata,  35.00*10204-Drugi svetski rat 1-6, Čerčil1.0090.00
*04145-Drugi svjetski 1-2,  110.00*03975-Drugi svjetski rad 1-3,  60.00
*06467-Drugi svjetski rat,  20.00*03940-Dvadeseti čovjek, Ličina ?. 15.00
*03958-Enigma Kopinič 1-2, Cenčić V. 20.00*03995-General Markos, Kljakić D.1.0025.00
*03941-Gerila na asfaltu 1-2, Palavršić J.1.0030.00*03956-Gori li Pariz?, Collins1.0012.00
*03962-Himmlerov pokusni kunić, Cvetić N.1.0015.00*04012-Historijat novih ljevica u Evropi, Teodori M. 25.00
*03973-Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade, Boban Lj. 25.00*03992-Hrvatska u diplom.izvješ. izbjegl.vlade, Boban Lj.1.0025.00
*54403-Ilustrirana povijest NOB u Jugoslaviji,  40.00*52935-Informbiro, Kržavac-Marković1.0025.00
*03937-Interpol, Babović B.1.0018.00*03955-Interpol, Babović B. 15.00
*03966-Jalta ili podjela svijeta, Conte A.1.0020.00*52826-Jasenovac, Miliša Đ. 30.00
*03916-Jasenovac, Jandrić Lj.1.0015.00*04005-Javni dnevnik, Ostojić S.1.0025.00
*03979-Jugoslavenska kriza, Korošić M. 20.00*04022-Jugoslavija bila je osuđena na smrt, Kosanović 20.00
*04017-Jugoslavija bila je osuđena na smrt, Kosanović1.0030.00*03968-Jugoslavija u aprilskom ratu 1941., Terzić V.1.0025.00
*03913-Jugoslavija-Bugarska ratno vreme, Nešović S.1.0018.00*03930-Jugosloveni u Španiji,  10.00
*04002-Jugosloveni žrtve staljinskih čistki, Požar P. 20.00*03943-Kennedy-drama u Dallasu, 1.0015.00
*03953-Klima izdanje, Boyle A.1.0020.00*03929-Ko je bio A.Stepinac, Cvitković I. 20.00
*03957-Komunisti protiv komunjara, Šakota č. 10.00*03910-Koncentr.logor Jasenovac 1-2, Miletić A.1.0055.00
*10558-Kralj I vlada u emigraciji, Marić Mihailo 20.00*04009-Kroz tajni arhiv udbe, Milovanović N. 15.00
*10221-Kroz tajni arhiv udbe 1-2, Milovanović 45.00*53129-Kurska bitka, Kitanović Branko1.0015.00
*03936-Lenjingradska bitka, Kitanović B.1.0015.00*04010-Ljudi miševi, Leguineche M.1.0020.00
*57665-Međunarodni odnosi Jugosl. u toku II sv.rata,  25.00*57938-Memoari, Schellenbergt Walter 20.00
*04014-Memoari 63-69, Johnson 1.0035.00*03985-Memoari 63-69, Johnson L.B.1.0030.00
*03906-Memoari uspomene i razmišljanja 1-2, Žukov G.1.0035.00*03976-Memoari-biografija Brežnjev, Brežnjev 28.00
*05659-Memoari-Kissinger, Kisinđer1.0060.00*54022-Milan Aćimović-Dragi Jovanović-Dimitrije Ljotić, Božović-Stefanović 15.00
*03922-Montgomery-vojskovođe II sv.r., Thompson R.W. 15.00*03931-Moskovska bitka, Kitanović B.1.0015.00
*03932-Na golom otoku, Simić M. 15.00*03912-Na ruševinama fašističke imperije, Azanjac D.1.0015.00
*03981-Najnovija oružja, 1.0025.00*04001-NDH usvetlu nemačkih dok., Kazimirović 25.00
*03972-Neka historija sudi, Medvedev R. 30.00*57547-Nesvrstanost u suvremenom svijetu, 1.0020.00
*03952-Noć, Hilsenrath E.1.0020.00*03948-Od bosanskih šuma do venezuele, Sančević M. 20.00
*57971-Od Ravne gore do Vrhovnog štaba, 1.0018.00*03978-Odbrana malih zemalja, Mamula B.1.0018.00
*03921-Okorjeli kroničar, Vlahović J.1.0018.00*04007-Okupacija i revolucija, Tuđman F.1.0020.00
*03944-Opet jaše Ku-Klux-Klan, Bullow B.1.0015.00*10205-Parzitaznska obav.sl. 1-3, Odić-Komarica 40.00
*04011-Pavelić u bjekstvu, Krizman B. 30.00*03994-Počeci moderne Hrvatske, Gross M.1.0030.00
*51946-Pokret Draže Mihailovića 1-2, Milovanović N. 55.00*03964-Posljednja avantura B.Mussolinija, Mihovilović Ive 15.00
*03988-Povratak iz Gulaga, Štajner K.1.0025.00*03909-Prodor u reich, Persico1.0025.00
*03927-Prodor u St.Nazaire, Mason D.1.0015.00*03926-Pruga smrti, Kinvig C.1.0015.00
*03939-Put za gubilište, Ličina1.0015.00*03996-Rat je završen 7 dana kasnije, Basta M.1.0035.00
*53132-Rat na dalekom istoku, Kitanović Branko 18.00*03918-Rat na zapadu 1-2, Kitanović B.1.0018.00
*03980-Rat protiv rata, Tuđman F.1.0030.00*03947-Ratni memoari De Gol 1-3, De Gol Š.1.0040.00
*03928-Ratni reporteri, Popovski M.1.0015.00*04020-Ratnici mira 1-3, Grupa autora1.0030.00
*53518-Roverova braća, Ličina1.0015.00*03987-Ruka iz groba, Štajner K.1.0020.00
*04006-Ruka iz groba, Štajner K.1.0020.00*03907-Sadat-Memoari, Sadat 25.00
*04024-Sibirski led u srcu 1-3, Baranovski 30.00*03951-Sjećanja, Šibl I. 8.00
*09875-Sjećanja iz trećeg reicha, Speer A. 30.00*04000-Slom kraljevine Jugoslavije 1-2, Terzić V.1.0049.00
*04015-Slučaj generala Gehlena, Zolling-Hohne1.0025.00*55455-Sorge obavještajac stoljeća, M.Marić1.0010.00
*03974-Specijalni poslanik kod čerčila i Staljina, Harriman 30.00*51765-Staljin portret tiranina, Antonov-Ovsejenko1.0030.00
*53131-Staljingradska bitka, Kitanović Branko1.0015.00*03984-Staljin-politička biografija, Deutscher I. 30.00
*03920-Sudar svetova 1-6, čakovski A. 60.00*03971-Svedočanstva u drugom svetkom ratu, Dedijer1.0038.00
*05003-Svetski rat 1-2, čerčil V.1.0080.00*09818-Svi Staljinovi ljudi, Medvedev 18.00
*03908-Svi Staljinovi ljudi, Medvedev R. 15.00*03969-Svjedočanstva, Hrnčević J. 25.00
*03977-Svjedok povijesti, Bohlen Ch. 35.00*53517-Šifra 777, Ličina 15.00
*54684-Špijunaža i kontrašpijunaža od KGB-a do UDBE, Višnar Fran1.0020.00*52982-Špijuni, agenti, vojnici, Januš Pjekalkjević1.0050.00
*03961-Tajna prepiska Churchill-Staljin,  15.00*03945-Tajna prepiska Roosvevelt-Staljin, 1.0015.00
*03954-Tebi, moja Dolores, Božović S. 8.00*04013-Tehnokratska bolest, Peyrefitte A.1.0025.00
*03986-Tehnokratska bolest, Peyrefitte A.1.0035.00*10203-Tito, 3.0025.00
*57546-Titovo istorijsko Ne staljinizmu, Štaubringer1.0020.00*03983-Tragedija u Kerestincu, Jelić I.1.0023.00
*53516-Tragom plave lisice, Ličina 15.00*54373-U prvom krugu, Solženicin A.1.0030.00
*03993-U znaku D, Rupnik A.1.0020.00*03914-Umiranje na rate, Torkar I.1.0015.00
*56705-Uništiti Jugoslaviju, Marić Mihailo1.0030.00*03970-Vatikan i Jasenovac, Dedijer 38.00
*03917-Velika trojica oči u oči, Nešović S.1.0030.00*08791-Velike obmane II svj.rata 1-4, Brown 45.00
*03999-Više od života, Considine Bob1.0025.00*03982-Više od života, Considine Bob1.0023.00
*04018-Vlada Ivana Šubašića, Šepić1.0028.00*56706-Vojni puč i 27.mart 1941., Milovanović1.0030.00
*03959-Zaboravljeni holokaust, Bernadac C. 10.00*03967-Zatvaranje kruga-ishod rascepa, Perović L. 28.00
*03946-Zavera informbiroa, Marković-Kržavac1.0023.00*03950-Zavjera informbiroa, Marković-Kržavac1.0025.00
*07328-Zračna bitka za Britaniju, Bishop 15.00*  

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.