M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  18

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: EKONOMIJA
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*57920-A Strategy for development, Stern Nicholas1.008.00*53733-Advertising and Promotion, G.E.Belch&M.A.Belch 30.00
*55094-Akcionarstvo i hartije od vrijednosti, Sejmenović-Gligić 12.00*02489-Alternativna ekonomska politika, Bajt Aleksander1.0015.00
*02480-Američki izazov, Grupa autora 10.00*57738-Analiziranje finansijskih izvještaja, Ruth 35.00
*57174-Analysis for financial management, Higgins 8.00*09030-Bankarski menadžment i fin.usluge, Rose-Hudgins1.00135.00
*53726-Behavior in Organizations, J.Greenberg 20.00*57573-Brend brendiranje, Hrenovica Emir1.0018.00
*56311-Budućnost menadžmenta, Hamel Gari 25.00*53735-Business data com munications, David A.Stamper 15.00
*53754-Business Miscellany,  5.00*54690-Category Management-efikasan odgovor na potrebe kupaca u maloprodaji, Muller-Singh 30.00
*53891-Cool generacija-nova poslovna filozofija, Lammiman 18.00*53743-Database systems, C.J.Date 15.00
*02481-Demografija - stanovn.i ekonom.razvitak, Baletić Alica 20.00*57955-Dioničari i dioničko društvo, Dizdarević1.0020.00
*56997-Dokaz sloma, Schiff i Downes1.0035.00*52574-Ekonomija, Samuelson1.0060.00
*56804-Ekonomija, Dašić-Kurtović1.0018.00*57548-Ekonomija 19.izdanje, Samuelson1.0080.00
*56009-Ekonomija javnog sektora, Bašim Meho1.0020.00*55295-Ekonomija prirodnog kapitala, B.Drašković 20.00
*00880-Ekonomika brzog razvoja 1-2, Horvat Branko1.0030.00*58089-Ekonomika i okoliš, Goodstein1.0045.00
*02488-Ekonomika turizma, Unković Slobodan1.0018.00*02482-Ekonomika turizma, Unković Slobodan1.0015.00
*02483-Ekonomika turizma, Unković Slobodan1.0015.00*08546-Ekonomika u transportu i komunikacijama, čekić1.0030.00
*55985-Ekonomska čitanka, Samuelson 25.00*57779-Ekonomska politika, Begić Kasim 8.00
*02515-Ekonomske doktrine, Blagojević Obren 15.00*55443-Ekonomski razvoj, Todaro-Smith 35.00
*53736-Elementary statistics, Bluman 15.00*54806-E-marketing, Strauss-Ansary-Frost1.0025.00
*07486-Europski menadžment, Sadžak2.0046.80*07485-Europsko poduzeće, Sadžak1.0029.25
*00903-Evropska monetarna unija, Janjević Milutin 15.00*07789-Finan.i mortalitetne tablice, Trklja 10.00
*53732-Financial accounting-the alternative to debits and credits, G.A.Porter-C.L.Norton 30.00*57739-Financijska tržišta+institucije, Mishkin1.0075.00
*52910-Financijsko računovodstvo, grupa utoara 30.00*57874-Finansijska inteligencija, Berman 30.00
*54633-Finansijska matematika, Trklja Branko 18.00*57877-Finansijska tržišta i instrumenti, Erić Dejan1.0015.00
*52146-Finansijski menadžment, Vunjak N. 35.00*57876-Finansijsko i devizno poslovanje, Živković;Ristić1.0025.00
*57873-Finansijsko poslovanje, Todorović Lj.1.0020.00*57927-Finansijsko računovodstvo, Jahić Mehmed1.00120.00
*52225-Finansijsko računovodstvo, Mehmed Jahić1.0040.00*57805-Finansijsko računovodstvo, Vukelić G. 18.00
*55520-Finansiranje spoljnotrgovinskih transakcija, Backović Enver 20.00*02499-Fiskalna politika, Jurković Pero 10.00
*02501-Fiskalna tehnika, Roller Dragan 10.00*56534-Forex učimo i zarađujemo, Čustović-Tomljanović 20.00
*58117-Gerila marketing, Levinson1.0015.00*53739-Global shift-reshaping the global economic map in the 21st century, Peter Dicken 15.00
*51764-Globalizacija i nove realnosti, Mohamad M. 15.00*55089-Globalno liderstvo, Rađo-Sadžak 18.00
*55611-Gospodarstvo,  35.00*02494-Hrestomatija političke ekonomije 1-2, Dragičević Adolf1.0038.00
*55744-Intermediate Microeconomics, Ekelund-Rult 15.00*56950-Islamsko bankarstvo u teoriji i praksi, Hadžić F. 20.00
*56949-Islamsko finansijsko tržište, Hadžić F. 20.00*54365-Istraživanje tržišta i marketing informacionih sistem, Hasan Hanić 38.00
*02516-Japan - anatomija uspjeha, Buvač Drago 20.00*57590-Javne financije, Brummerhoff1.0040.00
*57858-Javne finansije, Kešetović;Đonlagić1.0020.00*55093-Javni prihodi, Sejmenović-Gligić 12.00
*07627-Jugoslov.privreda 65-83, Horvat 15.00*52913-Kako čitati i razumjeti financijski izvještaj, Tracy 20.00
*02491-Kako da dobijete najbolje od prop.agencije, Salz Nancy1.0015.00*02493-Kako da dobijete najbolje od prop.agencije, Salz Nancy1.0018.00
*55674-Kako kreirati, ovladati i dominirati tržištem, Filip Kotler 25.00*56280-Kapital u dvadeset prvom vijeku, Thomas Piketty2.0049.00
*02498-Ključni faktori poduzetništva, grupa autora 10.00*56109-Kodeks etičkih normi ponašanja za računovođe i revizore, 1.005.00
*57581-Komentar zakona o PDV-u, grupa autora1.0025.00*52145-Korporativno i investiciono bankarstvo, grupa autora1.0040.00
*02495-Kratak kurs političke ekonomije, Hadžiomerović - Hadžić 15.00*53902-Kratka povijest ekonomije, Piper N. 25.00
*03509-Kritika robne estetike, Haug Fric Volfgang 5.00*53334-Krizni menadžment, Korajlić-Kešetović 25.00
*56493-Leadershipp, Šehić;Penava 15.00*02804-Mailorder, Šako1.0015.00
*57740-Makroekonomija, Blanchard1.0075.00*57861-Makroekonomija, Blanchard1.0038.00
*57752-Makroekonomija i makroekonomsko okruženje, Smailbegović1.0025.00*02506-Mala uredska enciklopedija, Kara Mihovil 10.00
*53725-Management -control systems, R.N.Anthony1.0020.00*53730-Management Information Systems, K.C. Laudon-J.P.Laudon 25.00
*53748-Managerial economics, Edwin Mansfield1.0015.00*05232-Marketin g alat uspješnih, Kauzlarić G. 10.00
*02485-Marketing, Krkić Safet 15.00*53731-Marketing, Kerin-Berkowitz-Hartley-Rudelius 30.00
*53825-Marketing, Tihi-Čičić-Brkić 38.00*55324-Marketing menadžment praktikum, Hodović-Serdarević 30.00
*57921-Marketing strategija, Milisavljević1.005.00*55036-Marketing tekstilne industrije, Nikola Grabovac 15.00
*02490-Matematika za ekonomiste, Ivanović Branislav 15.00*56790-Međunarodna ekonomija, Bodiroža1.0030.00
*57588-Međunarodna ekonomija, Trlin Vladimir1.0010.00*55835-Međunarodni marketing, Anto Domazet1.0020.00
*56117-Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja, 1.0030.00*57410-Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja,  20.00
*55322-Menadžment, Šehić-Rahimić 15.00*53099-Menadžment komercijalnih banaka, Peter S.Rose 75.00
*56924-Menadžment malih i srednjih preduzeća, Radić Radoja1.0025.00*02497-Menadžment putokaz za menadžere, grupa autora1.0025.00
*56800-Menadžmet, grupa autora1.0020.00*55969-Menedžment, Weihrich-Koontz1.0045.00
*55095-Mikroekonomija, Đorđević-Klincov 15.00*53742-Modern Competitive Analysis, Sharon M. Oster 15.00
*56791-Monetarna ekonomija, Plakalović1.0040.00*57589-Monetarne finansije, Sranjak1.008.00
*57153-Monetarno kreditna politika, Kozarić-Fabris1.0040.00*09430-Monetarno-kreditna politika, Perišin-Šokman 15.00
*00818-Načela političke ekonomije, Ricardo David 15.00*53300-Ne logo, N.Klajn 25.00
*53729-New venture creation, Spinelli 25.00*00457-No logo, Klein Naomi 25.00
*05221-Novac, Galbraith John Kenneth 20.00*10214-Novac i razvoj, Krnjaić 15.00
*57356-Opća ekonomska povijest, Kulischer 15.00*53728-Operations Managment for Competitive advantage, grupa autora 25.00
*54371-Opšta statistika-osnovi i analiza, Blažić -Dragović 15.00*02503-Organizacija, Miloš Anton 10.00
*02496-Organizacija procesa proizvodnje, Mileusnić Nenad 20.00*56522-Organizacija teorija-strukture-ponašanje, grupa autora 25.00
*56798-Organizacija teorije-strukture-ponašanje, Hadžiahmetović-Softić-Kulović 20.00*56523-Osiguranje i reosiguranje, Bijelić 35.00
*07821-Osn.statističke metode za nem., Pec 25.00*07459-Osnove berzanskog poslovanja, Štimac 38.00
*52505-Osnove ekonomije, Bajro Golić 15.00*53332-Osnove financijskog menadžmenta, Horne-Wachowicz 80.00
*55039-Osnove statističke metode, Boris Petz 15.00*51613-Osnove statističke metode za nematematičare, Petz 20.00
*09718-Osnovi marketinga, grupa autora 20.00*02500-Osnovi organizacije, Babić Manojlo1.0010.00
*54016-Osnovi statističke analize, grupa autora 18.00*57576-Osnovi statistike, Dacić Rasim 15.00
*57582-PDV praktična primjena, grupa autora1.0025.00*56524-Plaće i modeli nagrađivanja, Milkovich-Newman 40.00
*57918-Planiranje i analiza kvalitete, Juran; Gryna1.0048.00*57929-Planiranje i razvoj proizvoda, Knežević1.005.00
*50670-Planiranje u marketingu, Haton 23.00*02487-Politička ekonomija, Nešić Dragoljub 8.00
*01857-Politička ekonomija, Korać - Vlaškalić 15.00*09544-Poslovanje brzinom misli, Gejts Bil 38.00
*57859-Poslovanje preduzeća i preduzetništva, Marković M.1.0025.00*50031-Poslovna etika, Džordž1.0039.00
*57591-Poslovna matematika za ekonomiste, Pavlović Ivan 20.00*51748-Poslovne finansije, grupa autora 25.00
*53824-Poslovne finansije-teorija i praktična primjena, Njuhović-Šain 25.00*52605-Poslovno komuniciranje u svijetu globalnog biznisa, Bećirović-Kurtović1.0029.00
*57021-Povijest Ekonomske teorije i metode, grupa autora1.0045.00*02513-Prilagodljiva organizacija, Jušić Božidar1.0015.00
*56797-Principi marketinga, Hanić Hasan1.0020.00*55785-Principles of economics, Handerson-Poole 25.00
*55742-Principles of Microeconomics, James R.Kearl 15.00*57878-Priručnik za konverziju, 1.008.00
*51523-Priručnik za menadžere, Heller 25.00*55253-Priručnik za menadžere i poduzetnike,  18.00
*55272-Prodaja i prodajni menadžment, Nikola Grabovac1.0040.00*53911-Profitabilno brendiranje, Nick Wreden 42.00
*53737-Project management, Meredith-Mantel 15.00*57578-Proračun-budžet, grupa autora1.0025.00
*52612-Psihologija u menadžmentu, Abaraham Maslov 35.00*52028-Putovanje jedne majice globalnom ekonomijom, Pietra Rivoli 38.00
*52971-Računovodstveni standardi, 1.0030.00*57580-Računovodstvo, Markić M. 10.00
*09431-Računovodstvo II, Vila-Osmančević 15.00*57577-Računovodstvo prijena kontnog plana, Jahić Mehmed 15.00
*57862-Računovodstvo-temelj poslovnog odlučivanja, Meigs&Meigs1.0090.00*57187-Revizija, Messier 55.00
*56128-Rizik menadžment i osiguranje, Kozarević Safet1.0030.00*53195-Rukovođenje na višoj razini, Blanchard 38.00
*53101-Savremena keramika, Galijašević1.0058.00*55245-Savremeni finansijski menadžment, Slović 20.00
*55281-Selotejp marketing, John Jantsch 32.00*09656-Spoljnotrgovinsko poslovanje, Tešić1.0018.00
*55784-Statistics, McClave-Dietrich 25.00*53721-Statistics concepts and controversies, David S. Moore 10.00
*53727-Statistics for Managers, grupa autora 20.00*57575-Statistička analiza metodi i primjena, Lovrić;Komić;Stević1.0048.00
*02519-Statistička teorija i primjena, Pavlić ivo 20.00*55323-Statistika u ekonomiji i menadžmentu, Somun-Kapetanović 20.00
*57462-Strategijski management, grupa autora 30.00*57940-Strateško preduzetništvo, Čizmić; Crnkić1.0025.00
*02509-Tablice interesa na interes, Veselinović Vidoje1.005.00*10223-Tablice interesa na interes, Gacić 5.00
*02505-Tehnologija s poznavanjem robe, Supek Zvonimir 18.00*02504-Tehnologija s poznavanjem robe, Supek Zvonimir 10.00
*57957-Temelji ekonomske analize prava, Shavell1.0050.00*02484-Teorija ekonomije preduzeća, Grupa autora 15.00
*57930-Teorija i ekonometrijski modeli potrošačke tražnje, Hanić 5.00*56106-Teorija i politika novca, Zaklan Damir 10.00
*57857-Teorija organizacije, Dizdarević S.1.0018.00*57020-Teorija tržišta i cijena, Jurin-Šohinger 20.00
*53747-The economics of industrial organization, William G.Shepherd1.0015.00*53720-Third generation R&D-managing the link to corporate strategy, P.A.Roussel i dr. 10.00
*53331-Troškovno računovodstv o-praktikum, grupa autora 38.00*57871-Troškovno računovodstvo, grupa autora1.0025.00
*55999-Tržište,država i okoliš, Tatić Kasim 20.00*02502-Udžbenik statistike, Serdar Vladimir 15.00
*07226-Udžbenik statistike, Serdar 20.00*51559-Udžbenik statistike, Serdar 20.00
*57809-Upravljačko računovodstvo, Vukelić G. 15.00*05350-Upravljanje finansijama, Rovčanin1.0020.00
*57226-Upravljanje finansijama, Rovčanin Adnan 20.00*56799-Upravljanje investicijam, Kurtović Safet1.0025.00
*56104-Upravljanje javnim prihodima, Alić Ševal 20.00*55834-Upravljanje marketing komuniciranjem, Nenad Brkić 20.00
*07790-Upravljanje marketingom 2, Kotler 15.00*57956-Upravljanje privrednim društvima, Dizdarević1.0020.00
*52921-Upravljanje trgov.preduz.-ekonomika, Nikola Grabovac 18.00*52922-Upravljanje trgov.preduz.-marketing, Nikola Grabovac1.0020.00
*52923-Upravljanje trgov.preduz.-menedžment, Nikola Grabovac 15.00*57850-Upravljanje u novom društvu, Draker P. 20.00
*57195-Upravljanje životnim ciklusima preduzeća, Adižes Isak 35.00*02492-Uspješno sponzorstvo, Head Victor1.0015.00
*10313-Uvod u ekonomiju, Vilogorac1.0030.00*57888-Uvod u ekonomiju, Sućeska1.0010.00
*55668-Uzroci modernih poslovnih ugovora, Sead Dizdarević 35.00*57384-Vanjska trgovina, Andrijanić Ivo 25.00
*56478-Velika transformacija, Polanji Karl 25.00*57928-Veliki ekonomski sistemi, Stojanović1.005.00
*54492-Vjerojatnost i statistika, Vladimir Vranić 20.00*54864-Vrijednosni papiri, Silvije Orsag 48.00
*52735-Za svijet bez siromaštva, Muhammad Yunus 34.00*01512-Zašto je Japan uspeo, Morišima Mičio 20.00
*02508-Zbirka riješ.zad.iz metem.za ekonomiste, Ljubović - Bošnjak1.0012.00*56110-Zbornik radova, Ekonomski fakultet u Mostaru 5.00

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.