M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  17

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: ESEJI
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*54080-Atlas glasova, Marko Pogačar 26.00*54652-Avetinjska stvarnost narativne politike, Ugo Vlaisavljević 20.00
*53998-Bosanski hrvati, Ivan lovrenović 30.00*53837-Dijagnoza-patriotizam, Veličković Nenad 25.00
*51850-Eeji--Epistolarni eseji, Rada Iveković 15.00*54249-Eseji-Vrata percepcije, Haksli1.0015.00
*08961-Famoznih 400 kilometara, Pančić Teofil 27.00*55937-Geste i grimase, Marinković Ranko1.0015.00
*54510-Knjiga vrtova, Dževad Karahasan 25.00*56753-Kultura laži, Ugrešić D. 15.00
*52208-Labirint i pamćenje, Ivan Lovrenović1.0015.00*10493-Lica i naličja, Bernard Šo1.0015.00
*52084-O poeziji,  10.00*54643-Pesništvo i saznaje, Herman Broh 18.00
*52793-Pijana novembarska noć 1918. i drugi zapisi, Krleža M.1.0015.00*55907-Planovi i sekvence, Musabegović Sadudin 12.00
*52594-Pohvala ulici, Rade Jarak 25.00*55591-Prijapov problem, Mandić Igor 32.00
*57145-Riječi i svijet, Duraković Enes 15.00*08861-Tetoviranje identiteta, Ivanković Željko2.0020.00
*08942-Trpi li bog zulum, Lovrenović Ivan3.0020.00*55230-Utemeljenja, Ivanković Željko3.0020.00

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.