M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  21

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: FIZIKA
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*54931-Arhitektonska fizika, Hadrović Ahmet 20.00*07604-Atomska fizika I, Špoljskij 15.00
*09393-Atomska i nuklearna fizika, Ivanović-Vučić 18.00*08652-Einstein njegov život i djelo,  15.00
*57312-Einsteinova opća teorija relativnosti, 1.0020.00*56126-Einsteinova teorija relativnosti, M.Born 15.00
*54181-Elektricitet i magnetizam, Purcell 25.00*08689-Elementarne čestice, Mjakišev 10.00
*53397-Fizika, Jakupović 18.00*56713-Fizika, Marić Stjepan 18.00
*52115-Fizika, Ilić Milan 18.00*01280-Fizika - elektromagnetizam, Jakupović-Fazlić 15.00
*01285-Fizika II, Ivanović-Vučić1.0025.00*57028-Fizika budućnosti, Michio Kaku 38.00
*01597-Fizika I, Vučić - Ivanović1.0018.00*51827-Fizika I deo, Đurić-Ćulum 20.00
*51805-Fizika I tehnika vakuuma, Kurepa-Čobić 30.00*51939-Fizika II deo-talasno kretanje, zvuk i toplota, Đurić-Ćulum1.0020.00
*07823-Fizika II optika,elektromag., Ivanović-Vučić 28.00*01281-Fizika III - elektricitet i magnetizam, ?urić - ćulum 20.00
*09423-Fizika III deo, Đurić-Ćulum1.0025.00*09684-Fizika III dio, ?urić 20.00
*09373-Fizika IV deo - optika, Đurić-Ćulum1.0025.00*01282-Fizika V - teorija relativnosti, Đurić-Ćulum1.0025.00
*08021-Fizika za sve, Braunbek 12.00*55906-Fizika zbirka pokusa, Mahler Peretz 10.00
*01275-Fizikalne veličine i mjerne jedinice, Ražnjević Kuzman 20.00*09197-Fizika-mehanika-oscil.-talasi, Tanović 15.00
*55257-Fizika-osnovi termodinamike, Tanović 12.00*08210-Gibanja i sile, Kučera 10.00
*02087-Gigant atom, Dorge Bohm1.0018.00*01274-Građevinska fizika-projektovanje i primena, grupa autora 25.00
*56077-Istorijsko-filozofska pitanja fizike, Ivanović 18.00*58083-IT priručnik-Obrada,montaža,tehnologija, 1.0030.00
*53176-IT priručnik-tehnička fizika,hemija, 1.0025.00*54742-IT priručnik-tehnička fizika,hemija, 1.0030.00
*09946-Između igre i fizike, Kostić1.0010.00*58163-Jonizovani gasovi, Engel 10.00
*56700-Kurs opšte fizike 1-3, Friš-Timorjeva 50.00*56057-Kurs opšte fizike-molekularna-termodinamika-mehanički talasi, Božidar Žižić 18.00
*56059-Matematičke osnove teorijske fizike, Mušicki-Milić 18.00*09652-Matematički metodi u fizici i tehnici, Mitrinović 15.00
*56675-MoF-međunarodne olimpijade iz fizike,  20.00*09346-Nuklearna fizika, Burcham 18.00
*56509-Nuklearne elektrane, Feretić1.0012.00*55793-O teoriji relativnosti, Ivanović 18.00
*09349-Opšti kurs fizike I deo, Janjić-Bikit-Cindro 18.00*55915-Optika, Sears 20.00
*53117-Osnove fizike gasne plazme, Milić1.0018.00*55832-Osnove fizike IV dio, Paić Mladen 35.00
*01273-Osnove relativističke kvantne fizike, Zovko Nikola 15.00*56510-Osnove teorije nuklearnog reaktora, Feretić1.0012.00
*54180-Osnovi fizike-mehanika i molekularna fizka sa termodinamikom, Kurepa-Purić 18.00*01276-Osnovi tehnologije optičkih elemenata, Vretenar Petar 15.00
*01279-Osnovi tehnologije optičkih elemenata, Vretenar Petar1.0015.00*56463-Osnovna merenja u fizici, Vučić1.0015.00
*01277-Osnovna mjerenja u fizici, Vučić Vlastimir 15.00*06414-Povijest fizike, Supek I. 30.00
*56069-Praktikum računskih vežbanja iz fizike, pavlović-Milojević 20.00*56074-Razvoj fizike-optika, Mlađenović 15.00
*51851-Rešeni primeri iz fizike, Ćulum 15.00*10108-Rešeni testovi i zadaci iz fizike, grupa autora 20.00
*09969-Rječnik fizike,  10.00*01592-Savremena biofizika, Vučelić Dušan 12.00
*09424-Stehiometrija, Sikirica 15.00*52350-Struktura atoma i molekula, Kkondratjev 15.00
*07230-Teorijska fizika 2, Supek 48.00*56701-Teorijska fizika i dio, Supek Ivan1.0038.00
*52403-Teorijska fizika i struktura materije, Ivan Supek1.0030.00*56699-Teorijska fizika i struktura materije 1-2, Supek Ivan1.0060.00
*56839-Teorijska fizika i struktura materije I dio, Supek Ivan1.0025.00*07603-Uvod u teorijsku fiziku-elektrodinamika, Mušicki 18.00
*56073-Vektkorska analiza, Ivanović 18.00*54386-Zadaci iz fizike, Kulišić-Eterović 10.00
*07950-Zbirka reš.zad.iz atom.fizike, Stanić-Marković 18.00*53305-Zbirka riješenih zadataka iz fizike, grupa autora 15.00
*51730-Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Babić-Krsnik-Očko 18.00*51612-Zbirka zad. iz fizike III, Čaluković 15.00
*07949-Zbirka zadat.iz fizike, Mikulčić-Varićak-Vernić1.0012.00*01604-Zbirka zadataka iz fizike, Saharov 15.00
*10107-Zbirka zadataka iz fizike, Dimič 15.00*10106-Zbirka zadataka iz fizike, Vernić 15.00
*01284-Zbirka zadataka iz fizike - D, Dimić - Mitrinović 15.00*56067-Zbirka zadataka iz fizike B, Dimić 12.00
*56216-Zbirka zadataka iz fizike za više škole, grupa autora 10.00*09190-Zbirka zadataka iz fizike-C, Dimić1.0015.00
*10105-Zbirka zadataka iz teorijske fizike 1-2, Milić Božidar 20.00*53304-Zbirka zadataka iz teorijske fizike-statistička fizika, grupa autora 15.00

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.