M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  19

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: GEOGRAFIJA
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*01071-Afrika-regionalna geografija, Crkvenčić Ivan 18.00*10575-Atlas Jadrana,  10.00
*00100-Atlas of BiH,  30.00*56179-Atlas of Bosnia and Herzegovina,  20.00
*08878-Atlas svijeta, 1.0030.00*00824-Atlas svijeta 2000, Mozaik knjiga1.0090.00
*00508-Atlas svijeta za osnovnu i srednju školu,  20.00*56119-Autoatlas Europe,  35.00
*09097-Bjelašnica i Igman, Mihić 20.00*56338-Bosanskohercegovačke planine 1958-1988, Uzeir Beširović B ešo 40.00
*54245-Čitanje karata,  10.00*52153-Dečji atlas sveta, grupa autora 30.00
*08649-Dječiji atlas svijeta,  25.00*09181-Dječiji atlas svijeta, 2.0029.25
*07067-Države sveta, Ostojić 18.00*01070-Ekonomska geografija, Dinić B.Jovan 20.00
*01068-Ekonomska geografija,  15.00*52806-Ekonomska i regionalna geografija sveta, Ilešić 15.00
*03755-Enciklopedija Jugoslavije, 1.0030.00*01067-Geografija svijeta 1-4, 1.0078.00
*52053-Geografski atlas,  20.50*57489-Geografski atlas Jugoslavije 1962.,  30.00
*54124-Geomorfologija, Jovan Cvijić 35.00*00943-Gospodarska geografija, Lukas Filip 15.00
*54126-Govori i članci, Jovan Cvijić 30.00*54127-Govori i članci, Jovan Cvijić1.0020.00
*01249-Il Lago d'Orta,  15.00*52601-Jahorina i Trebević, Mihić1.0030.00
*09089-Jugoslavenski jadran, 1.0060.00*54125-Karst-novi rezultati o glacijalnoj eposi Balkanskog poluostrva, Jovan Cvijić1.0030.00
*52576-Kartografija, grupa autora1.0040.00*55425-Kroz planine BiH (1933.g.), J.Popović 45.00
*00587-Lijepi tajanstveni svijet, Goock Roland1.0030.00*57788-Opšta fizička geografija, Rakićević1.0015.00
*01074-Osnove urbane geografije, Vresk Milan1.0018.00*56381-Otkrivanje zemalja (1939.g.), Gavazzi Artur 30.00
*04877-Planine Hrvatske, Poljak Željko 30.00*01075-Pomorska geografija svijeta, Stražičić Nikola1.0020.00
*00581-Prag, Grupa autora1.0020.00*55266-Primjenjena kartografija, Salihović Alija 12.00
*00730-Prirodne nauke - Glasnik Zemaljskog muzeja, Grupa autora1.0015.00*01073-Regionalna ekonomska geog.Amerike, Petrović-Ilić1.0018.00
*00494-Slavonija, Andrić Stanko 25.70*09020-Sve države svijeta,  5.90
*01250-Svjetska kulturna i prirodna baština, 1.0050.00*01081-Topografija,  18.00
*08661-Topografski priručnik,  18.00*09096-Treskavica, Mihić 20.00
*55987-Veliki atlas svijeta,  30.00*00591-Veliki geografski atlas Jugoslavije, Bertić Ivan 40.00
*08216-Weltatlas, 2.0040.00*  

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.