M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  17

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: GLOBALIZACIJA
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*56474-Aspekti globalizacije, grupa autora1.0015.00*52907-Euroatlantizam, Lidija Čehulić 23.00
*56447-Europski san, Rifkin Jeremy1.0028.00*56433-Globalizacija, Mander;Goldsmit 30.00
*56479-Globalna sila i bezbednost Balkana, Nišić Stanko 20.00*56436-Ideologija novog doba, Lakroa Mišel 10.00
*56432-Kozmopolitska Europa, Beck-Grande 25.00*56465-Monopolarni svetski poredak, Macner Egon1.0010.00
*00456-Ograde i prozori, Klein Naomi1.0015.00*56455-Politički sistem EU, Hiks Sajmon 25.00
*56431-Sjeme uništenja, Engdahl F.W.1.0020.00*56454-Spoljna politika EU, Janjević M. 25.00
*56483-Uvod u europsku uniju, Mintas-Hodak 35.00*56470-Začarani evropski krug, Etkinson1.008.00

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.