M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  13

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: LEKSIKONI
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*55890-Bilder lexikon kulturgeschichte1-3,  220.00*07132-Hemijsko tehnološki leksikon, Kostić1.0030.00
*02313-Ilustr.leksikon tehničkih znanja, Velimirović Mihajlo 25.00*56173-Latinske pravne izreke, Romac1.0040.00
*50017-Leksikon islama,  40.00*01825-Leksikon JLZ A-Ž, 1.0030.00
*50931-Leksikon judaizma i kršćanstva, 1.0035.00*08488-Leksikon judaizma i kršćanstva, Mandić Oleg 30.00
*06473-Leksikon marketinga, 1.0035.00*09208-Leksikon mas-medija, Tucaković 15.00
*08659-Leksikon mudrosti, Matošić 30.00*51018-Leksikon novinarstva, 1.0040.00
*53857-Leksikon Sarajeva 1-2, Valerijan Žujo1.00110.00*50001-Leksikon stranih riječi, Vujaklija 60.00
*56306-Leksikon temeljnih religijskih pojmova, 1.0038.00*02110-Mala jug.enciklopedija bibliotekarstva, Grupa autora 20.00
*57164-Mali knjižarski leksikon, Vuković1.0025.00*55891-Meners konverlations lexikon, 1896.g.3.0040.00
*50907-Minerva-latinske izreke, Romac 50.00*51019-Mit i umetnost, Ristić S.1.0050.00
*05351-Obiteljski liječnik, 1.0055.00*54999-Organizaciono-poslovni leksikon 1-2, Kukoleča 38.00
*50557-Politički leksikon,  15.00*52802-Politikološki leksikon, Tadić 20.00
*00312-Seksološki leksikon,  8.00*53243-Srpsko-hrvatski jezik,  25.00

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.