M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  20

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: LINGVISTIKA
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*53324-Bosanski jezik, Senahid Halilović 10.00*08223-Bosanski, hrvatski, srpski - pravopisi, Hasnija Muratagić - Tuna 35.00
*55006-Bosnian for Foreigners tvrdi uvez, Ridjanović1.00135.00*55005-Bosnian for Foreigners-mu, Ridjanović 95.00
*52024-Carstvo reči-jezička istorija sveta, Nikolas Ostler 35.00*06675-Croatian and Serbian course, Hawkesworth 45.00
*57476-čovječanstvo, narod i pojedinac, Jespersen Otto1.0010.00*57593-Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike, 1.0035.00
*01425-Govor - lingvistički uvod u istoriju, Vandrijes Žozef 22.00*54002-Gramatika bosanskog jezika /reprint iz 1890.g./,  15.00
*52866-Gramatika hrvatskosrpskog jezika, Brabec1.0015.00*10273-Gramatika SH jezika, Stevanović1.0015.00
*07559-Gramatika SH jezika za strance, Mrazović;Vukadinović 30.00*01518-Gramatika srpskohrvatskog jezika, Stevanović Mihailo 15.00
*08560-Gramatika-semantika-znanje, grupa autora1.0020.00*57469-Ispeci pa reci, Klajn; 1.0020.00
*55210-Javni jezik, Škiljan 15.00*56146-Jezi u Bosni i Hercegovini, Svein Monnesland1.0055.00
*01622-Jezički savjetnik, Šipka Milan 20.00*08132-Jezik i funkcija, Martine Andre 10.00
*09648-Jezik i lingvistika, Bugarski1.0015.00*08240-Jezik i lingvistika, Bugarski Ranko 15.00
*55516-Jezik oko nas, Ivan Klajn 15.00*10455-Jezik u BiH do 1914., Šator Muhamed 20.00
*55044-Jezik u društvu, Bugarski 15.00*51235-Jezik u kontekstu, Bugarski 15.00
*10494-Kako ne valja (valja) pisati, Vidović  20.00*52711-Kako se kaže, Klajn 15.00
*56388-Korelaciona sintaksa, Tošović Branko1.0025.00*10554-Kroz sintagme i rečenice, Kovačević Miloš 15.00
*54905-Lingvistika i filozofija, Munen 10.00*01613-Lingvistika i kolonijalizam, Kalve Luj Žan 10.00
*54575-Lingvistika i učenje stranih jezika, Vladimir Sekulić1.0018.00*53089-Lingvistika o čoveku, Bugarski 10.00
*56748-Moderna lingvistika, Malmberg 15.00*07040-O gramatologiji, Derrida 38.00
*52287-Onomastica jugoslavica, 1.0012.00*51969-Opšta lingvistika, F.De Sosir1.0015.00
*53366-Osnove Lingvističke stilistike, Antoš 15.00*56428-Osnovi gramatike bosanskog jezika, Čedić Ibrahim1.0015.00
*51236-Pismo, Bugarski 12.00*09966-Pogled u lingvistiku, Škiljan1.0020.00
*07032-Pogled u lingvistiku, Škiljan 25.00*52827-Pravci u lingvistici, Milka Ivić 18.00
*09260-Pravopis bosanskog jezika, Halilović 12.00*06618-Pravopis bosanskog jezika, Halilović1.0035.00
*07274-Pravopis SH jezika, 1.0015.00*51867-Pravopisna problematika u BiH,  20.00
*54421-Pravopisni priručn ik SH-HS jezika, Marković-Ajanović-Diklić 12.00*10457-Predavanja iz fonetike i morfologije, Marković Svetozar 15.00
*54343-Priče o oblicima riječi, Miloš Okuka 8.00*57471-Priče o rečima, Šipka1.0020.00
*52867-Priručna gramatika hrvatskog knj.jezika, grupa autora1.0025.00*54987-Problemi komike i smeha, Vladimir Prop 12.00
*52288-Radovi-društvene nauke,  15.00*57470-Rečnik jezičkih nedoumica, Klajn; 1.0020.00
*08489-Rečnik jezičkih nedoumica, Klajn Ivan 15.00*51220-Red reči, Ivić Milka 15.00
*54834-Rječnik moje majke, Sead Trhulj2.0023.00*56171-Sintaksa glagola, Vuković J. 12.00
*54986-Sintaksičke strukture, Čomski 12.00*51909-Slovenski pravopis i pravila,  15.00
*51970-Spisi iz opšte lingvistike, F.De Sosir 28.00*01504-Srpsko-hrvatski u mom džepu - naš jezik, Lalević Miodrag 10.00
*01503-Srpsko-hrvatski u mom džepu - naš pravopis, Lalević Miodrag 10.00*01502-Srpsko-hrvatski u mom džepu - naša kolebanja, Lalević Miodrag 15.00
*53189-Staroslavenska gramatika, Hamm Josip 20.00*57468-Strani izrazi i izreke, Klajn; Šipka1.0020.00
*09184-Školski rječnik književnih izraza, Hamzić M.1.0023.40*54653-Teorija književnosti Čitanka, Živković Dragiša 15.00
*55923-Uvod u lingvistiku teksta, Mirna Velčić1.0015.00*55688-Uvod u opću lingvistiku, Živković 15.00
*54991-Uvod u opštu lingvistiku, Bugarski 8.00*57472-Zanimljiva gramatika, Šipka1.0020.00
*57473-Zašto se kaže?, Šipka1.0020.00*  

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.