M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  20

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: MATEMATIKA
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*56209-500 odabranih i rešenih zad. iz matematike, angelov 15.00*55748-Algebra, Mifflin1.0015.00
*03048-Algebra, Radić Mirko1.0018.00*09345-Algebra I dio, Perić 18.00
*09328-Algebra II, Perić 15.00*03027-Analitička geometrija, Rašajski Borivoje 15.00
*07245-Analitička geometrija, Privalov 12.00*02742-Analitička geometrija, Rašajski Borivoje1.0015.00
*57840-Analitičke nejednakosti, Mitrinović1.0025.00*56814-Analiza primjenom računala, Nožica Žarko 15.00
*55745-Basic mathematics for College Students, F.Wright 15.00*55747-College Alkgebra, Hostetler 15.00
*53543-Determinante vektori analitička geometrija, Mamuzić1.0015.00*52607-Diferencijalne jednačine, Pejović1.0015.00
*07269-Diferencijalne jednačine, Tomić Miloš 15.00*57872-Diferencijalne jednačine, Pejović1.0018.00
*07237-Diferencijalni račun, Fatkić-Dragičević 15.00*01606-Diferencijalni račun, Fatkić - Dragičević 18.00
*07265-Elem.matematičke analize II, Mihailović 18.00*50647-Elemenmti mat.analize I, Mihailović,Janić 18.00
*50648-Elemenmti mat.analize II, Mihailović,Tošić1.0015.00*51446-Elementi matematičke analize, Mihailović1.0015.00
*03039-Elementi matematičke analize I, Mihailović - Janić1.0018.00*01493-Elementi matematičke analize II, Mihailović - Tošić 15.00
*03038-Elementi matematičke analize II, Mihailović - Tošić 15.00*53433-Elementi teorije verovatnoće i matematičke statistike, Vukadinović 20.00
*55750-Elements of Distributed Algorithms, Reisig 15.00*07231-Financ.i mortal.tablice, grupa autora1.0015.00
*57841-Funkcionalna analiza, Kurepa1.0028.00*56410-Integracija diferencijalnih jednačina pomoću redova, Petrović1.0015.00
*55746-Intermediate algebra-graphs and functions, Hostetler 15.00*54743-ITpriručnik-matematika-mehanika, 1.0030.00
*08559-Između igre i matematike, Kostić 12.00*57810-Izrađeni zadfaci iz matematike, Kafedžić1.008.00
*05251-Jednačine matematičke fizike, Mitrinović - Kečkić1.0015.00*07257-Kompleksna analiza, Mitrinović1.0018.00
*10120-Kompleksna analiza, Mitrinović1.0018.00*02726-Konačno dimenzion.vektorski prostori, Kurepa Svetozar1.0039.00
*02745-Kratki kurs matematičke analize, Bermant1.0012.00*03023-Linearna algebra, Mitrinović - Mihailović - Vasić 15.00
*08055-Linearna algebra, Mitrinović-Mihailovć-Vasić1.0018.00*57845-Linearna algebra i elementarna geometrija, Dieudonne1.0015.00
*07952-Linearna algebra,polinomi..., Mitrinović i dr. 10.00*02743-Logaritamske tablice, 1.0010.00
*50634-Logaritamske tablice,  8.00*02922-Logoritamske tablice,  8.00
*07227-Matematička analiza, Mardešić 18.00*53109-Matematička analiza 3.dio (funkcije više varijabli), Kurepa 25.00
*09371-Matematička analiza funcija jedne varijable, Kurepa1.0018.00*07796-Matematička analiza I, pejović1.0015.00
*02731-Matematička analiza II, pejović1.0015.00*53169-Matematička analiza II, Pejović 15.00
*53148-Matematička analiza II, Pejović1.0015.00*56062-Matematička analiza II, Adnađević-Kadelburg1.0018.00
*56063-Matematička analiza III, pejović1.0015.00*50650-Matematička analiza na ruskom, Ljaško1.0020.00
*58125-Matematička čitanka, Arslanagić1.0015.00*09421-Matematička indukcija, Arslanagić 12.00
*09376-Matematička statistika, Elazar 15.00*55319-Matematičke metode za ekonomske analize, Ljubomir Martić 15.00
*07483-Matematički modeli i metode, Andrijić S. 35.10*06314-Matematički priručnik, Bronštajn 20.00
*08804-Matematički priručnik, Bronštajn1.0025.00*06797-Matematički prirupčnik, Bronštajn1.0030.00
*56766-Matematički problemi i ekspozicije, Mitrinović-Kečkić1.0012.00*57967-Matematički rečnik, 1.0012.00
*03043-Matematika, Bračković Muhamed1.0015.00*03044-Matematika, Bračković Muhamed1.0015.00
*03042-Matematika, Bračković Muhamed1.0015.00*03030-Matematika, Bračković Muhamed1.0013.00
*03028-Matematika, Šlaković Semiha1.0015.00*03021-Matematika, Blagota Lučić1.0025.00
*53822-Matematika, Blagota Lučić 30.00*07239-Matematika, Bandić1.0012.00
*08061-Matematika - Diferc.jedn.-integrali, Tomić Miloš 15.00*07976-Matematika - zbirka 2, Mitrinović1.0018.00
*06456-Matematika enciklopedija, 1.0050.00*03047-Matematika I, Mitrinović Dragoslav1.0018.00
*02752-Matematika I, Stanojević-Mališić 20.00*07794-Matematika I, Bračković 12.00
*09367-Matematika I, Mitrinović 20.00*07232-Matematika II, Bertolino 15.00
*51445-Matematika II, Lučić1.0025.00*07795-Matematika II, Bračković 15.00
*07797-Matematika II, Mitrinović 20.00*09576-Matematika II, Perić-Tomić-Karačić 15.00
*03040-Matematika III, Fempl 20.00*02744-Matematika IV-1, Eljsgoljc1.0020.00
*02741-Matematika IV-1, Eljsgoljc 18.00*02746-Matematika IV-2, Smirnov 15.00
*54243-Matematika kroz primere i zadatke sa elementima teorije, grupa autora 15.00*50373-Matematika Šnajder, Šnajder1.0010.00
*09391-Matematika u obliku metod.zb., Mitrinović 25.00*52580-Matematika u obliku metod.zb.I, Mitrinović 20.00
*03026-Matematika u obliku metodičke zbirke, Mitrinović1.0015.00*07255-Matematika za ekonomiste, Ivanović 15.00
*02729-Matematika za farmaceute,medicinare..., Kečkić Jovan1.0015.00*55388-Matematika za nadarene, Arslanagić Šefket 25.00
*52122-Matematika za više tehničke škole,  15.00*53470-Matematika-determinante...., Bračković 10.00
*52132-Matematika-diferencijalne jednačine, Tomić Miloš 15.00*52606-Matematika-integralni račun, Bračković Muhamed1.0015.00
*07975-Matematika-zbirka 3, Mitrinović 18.00*50372-Matematike - Mintaković, Mintaković 10.00
*56735-Matematiskop 2, Stojanović1.0015.00*07197-Matematiskop 3, Stojanović 15.00
*53041-Matematiskop 4, Georgijević-Obradović 18.00*56734-Matematiskop 6, Vukadinović-Stojanović1.0018.00
*03020-Mathematiskop 4, Georgijević - Obradović 18.00*05293-Mathematiskop 5, Stojanović - ćirić 20.00
*03019-Mathematiskop 5, Stojanović - ćirić 20.00*03029-Matodička zbirka zad.iz privredne matematike, Trklja - Krčmar1.0012.00
*03016-Matodička zbirka zad.iz privredne matematike, Trklja - Krčmar1.0010.00*03017-Matodička zbirka zad.iz privredne matematike, Trklja - Krčmar1.0012.00
*04565-Matrice, Anđelić 12.00*52645-Metodika savremenog matema.obraz., Prvanović S. 30.00
*10169-Moderna matematika, Prvanović1.0020.00*56817-Nelinearna mehanika deformabilnih tijela, Ibrahimbegović 18.00
*57584-Nonlinear Solid Mechanics, Ibrahimbegović1.0035.00*02130-Numerička matematika, Vuletić V. 15.00
*05284-Numerička matematika, Vuletić Veljko 18.00*03041-Numeričke metode linearne algebre, Herceg - Stojaković1.0015.00
*02730-Numeričke metode linearne algebre, Stojaković - Herceg1.0020.00*52860-Odabrana poglavlja matematike, Tomić M. 10.00
*07236-Određeni i višestr.integrali, Dragičević-Fatkić 15.00*07258-Određeni i višestruki integ., Dragičević-Fatkić 15.00
*09392-Određeni i višestruki integrali, Dragičević-Fatkić 15.00*03025-Određeni i višestruki integrali, Dragičević - Fatkić 15.00
*01668-Određeni i višestruki integrali, Dragičević - Fatkić1.0015.00*50618-Osn.stat.metode za ne matem., Pec Boris 25.00
*56354-Osnove Matematike, Pepić Medo 20.00*07180-Osnove stat.metode za nematemat., Petz 18.00
*02735-Osnovi matematičke analize, Mamuzić - ?erasimović1.0018.00*55320-Osnovi statističke analize kroz primjere, Dragovi-Pašalić 10.00
*57846-Parcijalne diferencijalne jednačine, Endre Pap1.0015.00*56399-Praktičar - opći dio,  30.00
*55743-Precalculus, Larson / Hostetler1.0015.00*55512-Predavanja o diferencijalnim jednačinama, Mitrinović 15.00
*02740-Predavanja o diferencijalnim jednačinama, Mitrinović Dragoslav1.0020.00*09422-Predavanja o redovima, Mitrinović 10.00
*10231-Principi matematike, Alendorfer 25.00*02724-Principi matematike, Alendorfer - Okli 25.00
*54802-Principi programiranja, Alagić1.0010.00*56361-Priručnik niže matematike, Vigodski1.0020.00
*08041-Priručnik niže matematike, Vigodski 25.00*07161-Priručnik niže matematike, Vigodski 20.00
*01620-Priručnik niže matematike, Vigodski 25.00*08040-Priručnik više matematike, Vigodski 38.00
*03328-Projektivna geometrija, Palman Dominik 20.00*02725-Račun izravnanja, Pašalić Smail1.0020.00
*08212-Ravninske krivulje, Savelov 12.00*07174-Rečnik matem.termina sa tumač., Grupa autora 20.00
*52249-Rečnik matematičkih termina sa tumačenjem, grupa autora 20.00*02132-Repetitorij elementarne matematike, Apsen B.1.0018.00
*01627-Repetitorij elementarne matematike, Apsen Boris1.0018.00*07800-Repetitorij više mat. 2, Apsen1.0025.00
*07951-Repetitorij više matem. - III dio, Apsen1.0025.00*50655-Repetitorij više matematike, Apsen 20.00
*09835-Repetitorij više matematike, Apsen 20.00*05208-Repetitorij više matematike 1, Apsen Boris 20.00
*02747-Repetitorij više matematike 4, Apsen Boris 15.00*09297-Repetitorij više matematike 4, Apsen 18.00
*01626-Repetitorij više matematike I dio, Apsen Boris1.0020.00*51834-Rešeni zadaci iz više matematike, Budinski 15.00
*03022-Riješ.zadaci više matematike, Devide Vladimir 15.00*02748-Riješ.zadaci više matematike 1, Apsen Boris1.0020.00
*02749-Riješ.zadaci više matematike 3, Apsen Boris1.0025.00*10136-Riješeni zadaci elementgarne matetamtike, Apsen1.0020.00
*07259-Rj.zadaci iz više matematike, Devide 15.00*07243-Rj.zadaci iz više matematike, Devide1.0015.00
*10137-Rješeni zadaci više matematike 2, Apsen1.0020.00*02133-Rješeni zadaci više matematike I dio, Apsen B. 18.00
*09123-Rješeni zadaci više matematike I dio, Apsen1.0020.00*03051-Sbornik zadač po kursu matem.analiza, Berman 15.00
*07080-Spravočnoe posob.matem.anal., Ljaško 20.00*03050-Spravočnoe posobie po matem.analizu, Ljaško1.0020.00
*51453-Statistika, Lučić Blagota 20.00*01840-Stvaranje matematike, Hogben Lanselot1.0035.00
*09680-Sve o matemtici, Hogben1.0035.00*02813-Tablice Barlou, 1.0015.00
*01576-Tablice interesa na interes, Veselinović Vidoje 5.00*09358-Teorija redova, Fempl 12.00
*01500-Teorija vjerojatnosti, Nikola Sarapa 38.00*06476-Uh, ta matematika, Šporer Z.1.0025.00
*53931-Uvod u linearnu algebru, Kurepa1.0018.00*55024-Uvod u linearnu algebru, Kurepa 20.00
*52903-Uvod u MATematiku, Kurepa2.0015.00*57991-Uvod u MATematiku, Pepić Medo 10.00
*58009-Uvod u MATematiku, Pepić Medo1.0020.00*09505-Uvod u numeričku analizu, Tošić 15.00
*07233-Uvod u realnu i funk.analizu, aljančić 18.00*05253-Uvod u specijalne funkcije, Mitrinović 15.00
*51443-Uvod u statistiku, Serdar 20.00*07247-Uvod u teor.verovatnoće..., Ivković 10.00
*10331-Uvod u višu analizu, Marković1.0020.00*03037-Uvod u višu analizu II dio, Marković Željko1.0020.00
*10230-Viša matematika, Stipanić1.0030.00*02738-Viša matematika , Blanuša 30.00
*55831-Viša matematika, Jakupović Esad1.0020.00*10134-Viša matematika 1-2, Kašanin1.0035.00
*02737-Viša matematika I, Kašanin1.0025.00*51952-Viša matematika I deo, Stipanić1.0025.00
*02736-Viša matematika I dio, Blanuša Danilo1.0025.00*02733-Viša matematika I dio, Blanuša Danilo1.0030.00
*03036-Viša matematika II, Kašanin1.0018.00*02734-Viša matematika II, Kašanin1.0020.00
*50654-Viša matematika II deo, Stipanić1.0018.00*57275-Vjerojatnost, Pauše Ž. 15.00
*56869-Vjerojatnost i statistika, Vranić V. 10.00*02727-Zadaci i riješ.prim.iz više matematike, Demidović1.0020.00
*02728-Zadaci i riješ.prim.iz više matematike, Demidović 25.00*01497-Zanimljiva matematika, Cvetković Dragoš 15.00
*50635-Zanimljiva matematika,  15.00*50649-Zanimljivi matematički problemi, Petković 10.00
*52566-Zb.rešenih zad. iz teorije oscilacija, Kolar1.0015.00*50653-Zb.rj.zad. diferenc.jednačine, Peić-Tomić1.0012.00
*09360-Zb.rj.zad. iz matematike, grupa autora 12.00*07246-Zb.rj.zad.iz teor.funkcije, Pap 15.00
*07254-Zb.rj.zad.matematika II-3.funkcije kompl.promje., Perić 15.00*07260-Zb.rj.zadataka iz matemat., grupa autora 18.00
*09715-Zb.rj.zadataka iz teorije verovtnoae, Vukadinović 15.00*07270-Zb.rj.zadataka mat.II-diferencijalne jed., Perić-Tomić 12.00
*07253-Zb.rj.zadataka matem.II, Ferenci1.0012.00*09474-Zb.zad. iz matematike, Vene 10.00
*07264-Zb.zad. iz više matem.I, Ušćumlić1.0025.00*09372-Zb.zad.iz matematičke analize, Berman1.0018.00
*09380-Zb.zad.iz teorije verovatnoae, Mališić 18.00*09359-Zb.zad.iz teorije verovatnoće, Mališić 15.00
*07804-Zb.zad.iz više mat.I, Ušćumlić 35.00*07798-Zb.zad.iz više matematike, Minorski 20.00
*09298-Zb.zad.iz više matematike, Demidovič 18.00*07977-Zbirka - matematika II, Perić - Tomić 13.00
*52281-Zbirka repetitorij-za prijemne ispite, Gutošić Halil 20.00*08054-Zbirka reš.zadat.iz matem., grupa autora 20.00
*56562-Zbirka rešenih zad. iz matematike, Vene 10.00*53289-Zbirka rešenih zad. iz matematike I, Ferenci1.0012.00
*07297-Zbirka rešenih zadataka, Spasić 35.00*02921-Zbirka riješ.zad iz matematike II, Perić - Tomić 12.00
*51944-Zbirka riješenih zadataka i problema iz matm, Mesihović-Arslanagić 25.00*09399-Zbirka riješenih zadataka iz matematika i-neodređeni integral, Kulišić Mirko 12.00
*10109-Zbirka riješenih zadataka mat., grupa autora 12.00*52139-Zbirka riješenih zadataka-Matematika II, Perić-Tomić-Karačić1.0015.00
*01601-Zbirka rj.zad. iz matematske analize I, Šlaković; Hadžiomerspahić1.0015.00*02546-Zbirka rješ.zadataka iz matematike, grupa autora1.0015.00
*02782-Zbirka rješenih zadataka iz matematike, Šlaković; Jarnjak1.0010.00*09363-Zbirka zad. iz mat. za I stepen nastave na fakul., Mitrinović1.0018.00
*09368-Zbirka zad. iz matematike, Stupar-Fatkić 20.00*52565-Zbirka zad. iz teorije funk.kompl.promjenljive, Jarnjak-Rašidagić-Vuković 15.00
*09836-Zbirka zad. iz više mat.II, Ušćumlić 35.00*09837-Zbirka zad. iz više mat.II, Ušćumlić 20.00
*07262-Zbirka zad.iz mat. analize, Berman 18.00*07234-Zbirka zad.iz mehanike I, Rašković 18.00
*01628-Zbirka zad.iz više matematike I, Miličić - Ušćumlić 30.00*51814-Zbirka zad.sa osnovama tkeorije i ispitni zadaci, Mesihović-Arslanagić 15.00
*07263-Zbirka zadataka, Javor Petar 18.00*02739-Zbirka zadataka iz algebre, Mintaković Stjepan 10.00
*56732-Zbirka zadataka iz infinitezimalnog računa, Mintaković1.0012.00*03031-Zbirka zadataka iz linearne algebre, čaklović Lavoslav1.0018.00
*56087-Zbirka zadataka iz matematike, Stojanović 20.00*07244-Zbirka zadataka iz matematike, Mintaković 10.00
*03032-Zbirka zadataka iz matematike, Mintaković Stjepan 10.00*03049-Zbirka zadataka iz matematike, Živković - Fatkić - Stupar 18.00
*03024-Zbirka zadataka iz matematike, Živković - Fatkić - Stupar1.0018.00*02124-Zbirka zadataka iz matematike, Stojanović B. 15.00
*01670-Zbirka zadataka iz matematike, Živković - Fatkić - Stupar 20.00*10291-Zbirka zadataka iz matematike II, Ušćumlić 30.00
*55433-Zbirka zadataka iz planimetrije, Mintaković1.0010.00*03035-Zbirka zadataka iz planimetrije, Mintaković Stjepan 10.00
*03034-Zbirka zadataka iz planimetrije, Mintaković Stjepan 10.00*03033-Zbirka zadataka iz trigonometrije, Mintaković Stjepan 10.00
*03045-Zbirka zadataka iz više matematike I, Uščumlić - Miličić 25.00*05235-Zbirka zadataka iz više matematike II, Uščumlić 30.00
*56819-Zbirka zadataka sa rješenjima sa republ. takmičenja iz matematike, Arslanagić, Zejnulahi,Govedaric1.0018.00*08526-Zbirka zadataka teorija vjerojatnosti, Elezović Neven 18.00
*50646-Zbirka zadataka više mat., Demidović1.0025.00*57457-Zbirka zadataka za pripremnu nastavu iz mat., 1.0020.00
*55940-Zbornik Matematičkih problema I, Mitrinović1.0018.00*  

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.