M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  21

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: PEDAGOGIJA
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*53186-Dijete i oblik, Belamarić D. 20.00*57638-Komparativna pedagogija, Ćatić Refik1.0015.00
*52012-Moralni odgoj, vUKASOVIĆ 18.00*53357-Opšta pedagogika, Mladenović1.0020.00
*53427-Pedagogija, Đorđević-Potkonjak 15.00*56978-Pedagogija 1-2,  25.00
*57726-Pedagoški rečnik 1-2, 1.0040.00*53428-Savremena shvatanja andragogije, Savićević 15.00
*52583-Uvod u Waldrfsku pedagogiju, Rudolf Steiner 25.00*  

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.