M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  19

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: POLJOPRIVREDA
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*03186-700 saveta voćaru amateru, grupa autora 20.00*03673-Agroklimatologija, Panzar Ivan i Branka 18.00
*03670-Agroklimatologija, Panzar Ivan i Branka1.0015.00*55211-Atlas bolesti ratarskih biljaka, Marić-Jevtić1.0035.00
*52147-Atlas bolesti ratarskih biljaka, Marić-Jevtić 35.00*56939-Atlas vinogradarst5va i vinarstva BiH, 1.0045.00
*55696-Bio agrikultura, Krišković 25.00*02037-Bolesti i štetočine jabuke i kruške, Vojvodić-Vrabl 15.00
*55462-Cvijeće,površe i voće svojom rukom, Vlaić-Ogrizović 30.00*53504-Divlji šipak, Ćemalović M. 18.00
*08670-Drenaža poljopriv.zemljišta, Stojičević 20.00*06871-Enciklopedija vrtlarstva, Kutnso M. 50.00
*52141-Gajenje kajsije, Đurić1.0015.00*50117-Gajenje puževa, Avanjina2.0020.00
*06421-Gajenje puževa, Avajin ?.1.0020.00*55025-Gljiva, Ušćuplić 30.00
*07957-Industrijska proiz.gotove hrane, Gugušević-Đaković1.0015.00*57800-Jagoda, Šoškić1.0018.00
*03693-Klimatologija, Milosavljević Marko1.0015.00*03671-Klimatologija, Milosavljević Marko 15.00
*53956-Krmno bilje, grupa autora1.0035.00*03680-Krmno bilje, Mišković Borivoje 20.00
*52665-Kruška, Stančević1.0020.00*57634-Kukuruz, 1.0025.00
*01705-Minijaturno drveće u japanskom stilu, Severn Gillian 15.00*52156-Navodnjavanje jagodastog voća, Ratković Vidoje1.0030.00
*06327-Nove sorte voćaka, Mišić P. 30.00*50197-Nove sorte voćaka, Mišić 30.00
*50196-Oblici čokota i rezidba, Tadijanović1.0020.00*03657-Opšte ratarstvo, Šarić Taib 18.00
*09509-Organizacija poljoprivrednih gazdinstava, Bajčetić 12.00*53253-Organska proizvodnja hrane, grupa autora1.0025.00
*03667-Osnovi poljoprivredne tehnike, Šipovac Mirko 5.00*54632-Osnovi tehnologije šećera, Šušić-Guralj1.0030.00
*03668-Paleobotanika, Herak Milan 13.00*55983-Pčelarstvo i ekonomika pčelarenja, Relić Branko 15.00
*03655-Plastenici u cvećarstvu i rasadničarstvu, Karasek Karolj1.0020.00*52149-Plodoredi u ratarstvu, I.Molnar1.0040.00
*09099-Poljoprivrdne zgrade i kompleksi, Simonović 20.00*03702-Poljoprivredni kalendar,  5.00
*09833-Poljoprivredni priručnik,  18.00*52091-Poljoprivredni savjetnik,  30.00
*01581-Posebno ratarstvo, Grupa autora1.0015.00*10443-Povrćarstvo, grupa autora 40.00
*06601-Povrće iz plastenika, grupa autora 20.00*07034-Povrće iz vl.vrta, grupa autora1.0025.00
*03643-Povrtarstvo, Popović Miroslav 30.00*03656-Povrtnjak, Lazić Branka1.0020.00
*03689-Povrtnjak, Lazić Branka 20.00*55267-Praktično vinogradarstvo, Kojić-Lasić 20.00
*55400-Prekalemljivanje voćaka, Ilić 7.00*07634-Primijenjena entomologija, Kovačević1.0020.00
*58115-Priručnik za pčelare početnike, Velagić Ferid1.0015.00*55837-Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru, Maksimović1.0020.00
*56392-Salmonidae, grupa autora1.0020.00*03647-Savremena proizvodnja krompira, Glišić Slobodan 8.00
*58169-Savremeno pčelarstvo, Dolovac Alija 35.00*53608-Silosi, Reimber1.0015.00
*52581-Sorte jabuka, Gliha1.0030.00*06326-Sorte vinove loze, Cindrić P.1.0025.00
*06869-Sve o vrtu, Schubert M. 38.00*56295-Šipak, Ahmed Džubur1.0038.00
*03692-Tehnologija proizvodnje i poznavanje duhana, Tomić - Demin 15.00*06970-Travnjaci, Vučković 40.00
*54719-Uzgajajte svoju superhranu, Trail 39.00*02057-Uzgoj agruma, Tabain1.0020.00
*03639-Veliki agronomski priručnik, Sarić Miloje 30.00*58110-Vinarstvo, Muštrović1.0055.00
*52150-Vizantijski carevi, Fajfrić Ž.1.0030.00*03046-Voćarstvo, Petranović 30.00
*06969-Voće, Hassayon 38.00*03682-Zaštita bilja, Grupa autora 10.00
*03646-Zaštita povraa, Mijatov ić-Ob radović 25.00*55212-Zaštita povrća, grupa autora1.0025.00
*10354-Zaštita povrća, Kišpatić 30.00*52148-Zaštita ratarskih kultura, Marković M. 40.00
*10339-Zaštita vinove loze, Kišpatić1.0025.00*07511-Zaštita voćaka, Kišpatić1.0020.00
*03645-Zrnasti proizvodi u prometu, Ljubisavljević Milovan 20.00*  

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.