M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  12

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: Rudarstvo
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*51905-Građevinarstvo u rudarstvu, Damjanović 15.00*51898-Istraživanje ležišta mineralnih sirovina, Jeremić 15.00
*51906-Izrada podzemnih rudničkih prostorija, Pkokrovski 8.00*56253-Opća mineralogija, Fran Tućan1.0038.00
*51882-Opšti rudarski radovi, Kobliška 15.00*55805-Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, Robljek1.0018.00
*55806-Priprema mineralnih sirovina, grupa autora1.0015.00*56343-Rudarska elektrotehnika, Marinović N. 25.00
*55807-Rudarska mjerenja 1-2, Baturić1.0025.00*55801-Tehnologija materijuala u rudarstvu, Kobliška 12.00
*55803-Tehnološki procesi podzemne eksploatacije slojevitih ležišta, Genčić 15.00*55800-Tehnološki procesi podzemne eksploatacije slojevitih ležišta, Genčić 12.00
*55802-Transport i izvoz u rudnicima, Pavlović 15.00*51884-Transportna sredstva u rudarstvu, Arar Ivan 18.00
*55804-Ventilacija rudnika, Jovičić 15.00*  

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.