M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  19

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: UMJETNOST
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*01082-10 god.umjetničke kolonije Počitelj, Grupa autora 15.00*53057-20000 godina svetskog slikarstva,  80.00
*01224-40.000 god.moderne umjetnosti, Mauduit 10.00*06651-A.Rukavina monog., 1.0040.00
*54346-Akademija scenskih umjetnosti,  10.00*55609-Akvareli Ismet Rizvić, Krzović Ibrahim1.00140.00
*56718-Alija Kučukalić kipar, 1.0080.00*56196-An tronš, Ljuba Popović1.0080.00
*01267-Anatomija za umjetnike, Barcsay Jeno 80.00*01555-Anatomija za umjetnike, Barcsay Jeno 70.00
*54033-Anatomija-škola crtanja,  120.00*07872-Anatomy for the artists, Barcsay 60.00
*01262-Antički Rim, Grupa autora1.0080.00*01326-Apolo, Renak Salomon 20.00
*50756-Apolo, Renark 30.00*04635-Apolo-opšta istorija likov.umjetnosti, Renak S.1.0030.00
*01319-Aranžiranje i dekorisanje, Kernc Leopold1.0010.00*01320-Aranžiranje i dekorisanje u trgovini, Hujdurović Namik1.0010.00
*01099-Arfan Hozić - monografija, Grupa autora 10.00*01321-Argumenti protiv neutralnog, Vučelić Milorad 8.00
*56943-Ars aevi collection, 1.0025.00*06988-Art likovne veštine,  30.00
*51131-Art on the soil of Jugoslavia,  60.00*06402-Art on the soil of Jugoslavia,  60.00
*01663-Art treasures of Yugoslavia, Bihalji-Merin Oto 120.00*57125-Artist of Myth and Dream, Gauguin Paul1.0050.00
*01232-Atena i Rim, Hafner German 28.00*01108-Barok, 1.0010.00
*55767-Barok i rokoko, Andersen1.0025.00*52408-Barok i rokoko, 1.0020.00
*57467-Begova džamija kao djelo umjetnosti, Čengić Nihad 20.00*57565-Behaudin Selmanović retrospektiva,  38.00
*00507-Berber - monografija, 1.0045.00*08548-Biblija u umjetnosti, 1.0035.00
*57774-Boja i savremeno srpsko slikarstvo, Petrović Sreten1.0035.00*56336-Bosanskohercegovačka grafika 20.stoljeća,  70.00
*02176-Bosch,  20.00*01272-Bruegel - monografija, Brown Christoper 35.00
*00218-Brvegel,  40.00*53158-Carmi, Umberto Eco1.0030.00
*01270-Cezanne - monografija, Wadley Nicholas1.0025.00*01269-Checan, Hoyle Rafael Larco1.0040.00
*10114-Crtanje i slikanje, Bagnal Brajan 50.00*00225-Cupids 6 Cherubs, 1.0020.00
*56752-članovi Akademije nauka i umjetnosti BiH-likovni umjetnici i arhitekti,  89.00*54957-čovek anatomija umetnosti, Bajić 40.00
*06495-Dali, Dali 25.70*00233-Dali monografija, monografija1.0090.00
*06656-Dali monografija, Hodge J. 45.00*53858-Dali-moinografija 1-2,  90.00
*00213-Dalmatinske freske,  40.00*57853-Dani hvarskog kazališta, 1.0010.00
*00215-Dečani i vizantijska umjet., Srpska akademija nauka i umjetnosti1.0060.00*54758-Degas, 1.0040.00
*02805-Delacroix a romanticka kresba, Petrova E. 40.00*01089-Deset dana u Parizu, Dimitrijević Vojo 10.00
*54150-Designs Gianni Versace,  120.00*51973-Desing now!Dizajn danas eng.srb .hr., Charlotte&Peter Fiell 87.00
*02179-Die modernen, Diehl Gaston 60.00*00206-Dioklecjanova palača, Marasović-1.0035.00
*07325-Direr, 1.00120.00*01309-Direr - monografija,  18.00
*54749-Dizajn, Keller 30.00*01256-Djela Kloda Monea, 1.0060.00
*50903-Doba antiumetnosti, Jeremić 20.00*01217-Doba antiumjetnosti, Jeremić Dragan 10.00
*01215-Doživljaj ljepote, Haler Albert 20.00*54263-Doživljaj, umetničko delo i vrednost, Roman Ingarden 18.00
*01245-Drevna Amerika, Afrika i Oceanija, 1.0040.00*00219-Drevna kineska kultura, 1.0018.00
*08110-Džamonja - monografija, Argan1.0048.00*56375-Đoko Mazalić, Đoko Mazalić 28.00
*55251-Đorđe Mihajlović-monografija,  20.00*01102-Egipatska umjetnost,  10.00
*50752-Ekspresionisti,  7.00*56590-Emir Dragulj monografija,  20.00
*00212-Enciklopedija naivne umjetnosti sveta, Oto Bihalji-Merin1.00120.00*09651-Erotizam u umetnosti zapada, Smith 35.00
*02924-Estetika apstraktnog slikarstva, Šuvaković Miško 15.00*01328-Estetika i opća nauka o umjetnosti, Dessoir Max 28.00
*56331-Estetika performativne umjetnosti, Erika Fischer-Lichte 25.00*01107-Etrurska umjetnost, 1.0010.00
*01260-Europaische malerei..., Colombo Alfredo1.0040.00*57011-Evropa od klasicizma do suvremenih stremljenja, 1.0040.00
*08752-Evropska skulptura, Molesworth1.0030.00*57012-Evropski srednji vijek-umjetnost u slici, 1.0040.00
*56242-Fauves und kubisten, Umbro Apollonio1.0025.00*50901-Fidija, Gavela 20.00
*01168-Fidija, Gavela Branko1.0020.00*02162-Fidija, Gavela Branko 15.00
*54347-Film-pozorište i literatura, 1.0010.00*57868-Filo Filipović, 1.0025.00
*01259-Fra Petar Perica Vidić - monografija, Marjanović Mirko1.0040.00*09207-Francusko slikarstvo XIX stoljeća, Babić 25.00
*57499-Freske i Ikone u Makedoniji, 1.0025.00*56244-Friščić-monografija, 1.0035.00
*54455-Fuad Arifhodžić-katalog,  8.00*56158-Gabriel Jurkić, 1.0030.00
*53838-Gabrijel Jurkić - monografija, Gabrijel Jurkić 35.00*00229-Georgia Okeeffe monografija, monografija1.0040.00
*06277-Georgije Mitrofanović, Kajmaković Z.1.0035.00*56245-Giambattista Tiepolo, 1.0015.00
*06332-Gluma, Freudenreich 140.00*01251-Gogen - monografija, Rivold Džon 25.00
*06606-Goja, L.Fojhtvanger 18.00*53340-Gotika, 1.0010.00
*53014-Graditelji moderne misli, O.Bihalji-Merin1.0030.00*07323-Gradovi BiH na akvarelima, Hadžismajlović 30.00
*06282-Građansko slikarstvo u BiH u XIX veku, Mladenović Lj. 40.00*07497-Građansko slikarstvo u BiH.., Mladenović 40.00
*56175-Grafika 1-9, Dževad Hozo1.00130.00*01105-Grčka umjetnost, 1.0010.00
*50063-Grčka umjetnost,  10.00*01253-Gregorio de Ferrari - monografija, 1.0010.00
*55292-Halil Tikveša,  35.00*01091-Henri Mur - Studija o životu i djelu, Read Herbert1.0030.00
*00227-Herman-monografija, monografija 50.00*50751-Hiljadu slika, Ružič 10.00
*07570-Hiljadu slika iz istor.umj., Ružić 10.00*57822-Historija umjetnosti, Arnold1.0010.00
*04683-Hozo monografija, 1.0040.00*04684-Hozo monografija,  150.00
*08969-Hramovi moći 1-3,  80.00*57086-Hrvatske narodne nošnje, 1.0049.00
*53060-Hrvatski platak do 1940., Lada Kavurić 38.00*58013-Hrvatsko slikarstvo XX stoljeća, Gamulin Grgo 60.00
*06500-Hundertwasser HR,  25.70*01311-Ideja islamske umjetnosti, Šurković Kenan1.0010.00
*55976-Ikebana, grupa autora 80.00*00216-Ikone, Grupa autora1.00100.00
*02025-Ikonološke studije, Panofski Ervin 35.00*53232-Illustrierte Kunstgeschichte der Welt, Gina Pischel 40.00
*55910-Impresionisti,  7.00*01257-Impresionisti i postimpresionisti, 1.00120.00
*01312-Impresionizam, Frankastel Pjer 15.00*02180-Impressionisten, Cogniat Raymond1.0060.00
*06648-Impressionisti Monet,  45.00*06650-Impressionisti Pissarro,  45.00
*06649-Impressionisti Renoir,  45.00*06647-Impressionisti Seurat,  45.00
*50036-Indija i umjetnost, Kulenović 10.10*01240-Indijska umjetnost, Munsterberg Hugo1.0028.00
*01216-Ishodište slike, Popović Mica 20.00*01324-Ishodište slike, Popović Mica 20.00
*50753-Iskustvo oka u rušenju forme, Hozić 10.00*51431-Islamska minijatura,  25.00
*08490-Islamska umetnost, David Talbot Rice 35.00*53521-Islamska umjetnost, Hagedorn1.0020.00
*06832-Islamska umjetnost,  35.00*56720-Islamska umjetnost i arhitektura, Hattstein i Delius 80.00
*56420-Ismet Mujezinović - monografija,  35.00*01490-Ismet Mujezinović - monografija, Krzović Ibrahim1.00110.00
*00214-Istarske freske,  40.00*53421-Istina i biće umjetnosti, Ivan Focht 20.00
*01306-Istina u slikarstvu, Derrida Jacques 18.00*01305-Istina u slikarstvu, Derrida Jacques 18.00
*50788-Istina u slikarstvu, Derrida 18.00*08873-Istorija ljepote, Eko Umberto 120.00
*06682-Istorija estetike, Gilbert-Kun 25.00*01228-Istorija evropske skulpture, Molesworth - Brookes1.0028.00
*56959-Istorija moderne umetnosti, Arnason1.00130.00*50936-Istorija modernog slikarstva, Rid1.0035.00
*09565-Istorija nadrealizma, Nado Moris 15.00*01594-Istorija slikarstva, Grupa autora1.0040.00
*01083-Istorija slikarstva, Grupa autora1.0040.00*50944-Istorija slikarstva,  45.00
*08491-Istorija slikarstva od Đota do Sezana, Levi Majkl1.0025.00*56514-Istorija umetničke kritike, Venturi L. 18.00
*52157-Istorija umetnosti, Prete-Đorđis1.0080.00*10005-Istorija umetnosti, Janson 270.00
*09042-Istorija umetnosti antičke Grčke, Gavela 38.00*08777-Istorija umetnosti antičke Grčke, Gavela1.0050.00
*07573-Istorija umjetnosti, Janson 50.00*07572-Istorija umjetnosti, Janson1.0070.00
*01307-Istraživanje beskonačnosti, Esher M.K. 15.00*00211-Ivan Generalić na francuskom, Tomašević Nebojša 50.00
*57687-Ivan Grohar, Grohar1.0035.00*01095-Ivan Tabaković - monografija, Grupa autora 25.00
*01088-Ivo Šeremet - monografija, Grupa autora 30.00*01084-Ivo Šeremet - monografija, Grupa autora 25.00
*55217-Iza oblika, Čelebonović 15.00*55763-Izložba sakralnih i religioznih eksponata vjera na ter.BiH, Ivan Ravlić1.0020.00
*01184-Između sveta i slike, ćelić Stojan1.0020.00*01090-Izvori moderne arhitekture i dizajna, Pevsner Nikolaus1.0030.00
*56246-Jagoda Buić,  45.00*57340-Janko Brašić monografija, Bošković M.1.0040.00
*55162-Jedinstvo sveta u viziji umetnosti, Bihalji-Merin 15.00*53808-Jovan Bijelić, Miodrag B. Protić 35.00
*09289-Jovan Bijelić, Tihić Smail 60.00*51153-Jovan Bijelić, Tihić Smail 60.00
*06283-Jovan Bijelić, Tihić S.1.0080.00*51781-Jugendstil, Šterner 20.00
*00221-Juraj Dalmatinac -monografija, Umjetnički spomenici Jugoslavije1.0035.00*51685-Kako crtati portret-ljude, Hodž Suzi 18.00
*54760-Kako naučiti slikati i crtati, 1.0055.00*06497-Kandinski,  25.70
*01100-Karlo Afan de Rivera - monografija, 1.0030.00*01109-Kineska umjetnost, 1.0010.00
*50065-Kineska umjetnost, 1.0010.00*54850-Kiparstvo i Rodin, Antoine Bourdelle 15.00
*57009-Klasična razdoblja antike-umjetnost u slici,  40.00*54322-Klasična umjetnost, Wolfflin 25.00
*06499-Klimt,  25.70*56249-Knjiga o Mikelanđelu, Crnjanski Miloš 35.00
*52782-Knjiga o plesu, Ana Maletić 30.00*55498-Konjičko krvorezbarstvo, Mulić 20.00
*57689-Konjović Stvarnost i mit u slikarstvu, Trifunović L.1.0045.00*01230-Koptska umjetnost, Di Burge Pjer1.0028.00
*53246-Krabulja crvene smrti, E.A.PO1.0015.00*50749-Kratak pregled istorije umetnosti, Ružić 10.00
*55227-Kreta i Helada,  28.00*06366-Kritički termini istorije umjetnosti, Nelson - Šif 35.00
*57609-Krupić monografija, Enver Krupić 55.00*56411-Kućanski monografija, Kućanski1.0090.00
*56622-Kulenović Hakija-retrospektiva 1985., Kulenović 35.00*01329-Kultura renesanse u Italiji, Burckhardt Jacob 25.00
*56844-Kulturni plakat-Sarajevo, 1976-1992., Bačanović Branko1.0030.00*01101-La Mamounia, Sijelmassi Mohamed1.0020.00
*57965-La peinture Francaise au XIX siecle, Belgrade 1939., 1.0018.00*10075-Lacan i postfeminizam, Wright 7.00
*07326-Lautrec, 1.0030.00*06287-Lautrec, Clemmer-Rabanne1.0040.00
*50005-Lautrec- monografija,  40.00*53027-Lazar Drljača - začetnik ljepote,  18.00
*56247-Le portrait romain, 1.0015.00*06874-Leonardo da Vinči, Klark K. 20.00
*01227-Lexikon moderner kunst, 1.0030.00*52183-Likovna art radionica,  60.00
*09081-Likovna umjetnost 1, Karamehmedović1.0010.00*09878-Likovna umjetnost 1, Karamehmedović 10.00
*50750-Likovna umjetnost 1, Karamehmedović 10.00*00209-Likovna umjetnost 1.dio, Damjanov Jadranka 18.00
*52304-Likovna umjetnost 2. dio, Damjanov Jadranka1.0025.00*54006-Likovna umjetnost od prahistorije do savremenog doba, M.Karamehmedović1.00110.00
*01254-Lotto - monografija,  10.00*01086-Lujza Kuzmić-Mijić - monografija, Grupa autora 15.00
*57892-Majstori umjetnosti o umjetnosti,  15.00*56262-Male monografije: Kle,Mone,Vlamenk,Šagal, 1.007.00
*10420-Mali leksikon umetnosti 20.veka, Tomas Karin 20.00*56589-Marko Čelebonović monografija, Ćelić 28.00
*56190-Mehmed Zaimović-monografija, Husedžinović1.0080.00*01098-Mensur Dervišević - monografija, Grupa autora 30.00
*06605-Mesec i stoparac, Somerset M. 25.00*01103-Mesopotamska umjetnost, 1.0010.00
*50064-Mesopotamska umjetnost,  10.00*57939-Meštrović,  150.00
*54670-Metodika i kultura likovnog odgoja, Handukić 35.00*56383-Meubles et sieges, 1.0025.00
*01087-Mica Todorović - monografija, Grupa autora 38.00*53701-MIća Popović,vreme,prijatelji, Ćosić Dobrica1.0045.00
*01097-Mihailo.S.Petrov - monografija, Grupa autora 25.00*54903-Mikelanđelo-život i delo, Bruno Nardini 30.00
*53810-Milena Pavlović-Barili Monografija,  30.00*54457-Milena Pavlović-Barili Monografija,  38.00
*01120-Mimara, Kusin Vesna1.0020.00*51432-Minijatura, 1.0040.00
*56402-Minijatura, 1.0025.00*56243-Mir Des images pourla paix, 1.0020.00
*56157-Misirlić retrospektiva,  38.00*08666-Misli i boje, Merin 18.00
*00230-Mit i Umetnost, Ristić Svetislav 50.00*01135-Moć centra, Arnhajm Rudolf 25.00
*06289-Moda, Dorfles ?. 20.00*52133-Moderna skulptura, Herbert Read 30.00
*52730-Moderna umetnost I dio, Đkulio Karlo Argan 35.00*52731-Moderna umetnost II dio, Đkulio Karlo Argan 35.00
*08355-Moderna umetnost II dio, Oliva 35.00*51388-Modigliani, Nello Ponente 8.00
*10470-Moj život u umjetnosti, Stanislavski 30.00*07301-Moj život u umjetnosti, Stanislavski 20.00
*05257-Moj život u umjetnosti, Stanislavski K.S. 20.00*09344-Moja scena, Otto 15.00
*06494-Monet, Monet 25.70*06285-Monet C. monografija,  45.00
*01252-Moretto - monografija, 1.0010.00*02215-Mozaici i zidno slikarstvo rimskog doba, čremošnik Irma 40.00
*57190-MUiseum of contemporary ART Sarajevo, 1.0025.00*58023-Muzej Matija Skurjeni, 1.0020.00
*00234-Muzej Shanghai, monografija 40.00*00210-Naiva Malare, Generalić Ivan1.0040.00
*01231-Narodi drevnog istoka, Du Ry Carel 28.00*00513-Narodna umetnost, 1.0025.00
*54902-Narodna umetnost Jugoslavije,  60.00*51433-Narodna umjetnost, 1.0040.00
*08204-Narodna umjetnost BiH,  8.00*55571-Narodne nošnje Jugoslavije 1-5, V.Kirin 80.00
*01239-Nastajanje Evrope - umjetnost u slici, 1.0040.00*53967-Nauka o tvorbi ornamenata, A.Studnička 35.00
*53809-Nedeljko Gvozdenović-monografija,  30.00*01271-Netherlandish painting, 1.0060.00
*06961-nova istorija umjetnosti, Larousse 148.00*50737-Novi eseji o psiholog.umetnosti, Arnhajm 28.00
*08363-Novi esejio psih.umetnosti, Arnhajm 28.00*06286-Nues, Clemmer-Rabanne1.0040.00
*50704-O potrebi umetnosti, Fišer 18.00*01223-O potrebi umjetnosti, Fišer Ernst 15.00
*01225-O potrebi umjetnosti, Fišer Ernst 20.00*01221-O prosuđivanju djela likovne umjetnosti, Fidler Konrad 12.00
*01222-O slikarstvu, Unold Max1.0020.00*50129-O umjetnosti, Ogist Roden 18.00
*01313-O umjetnosti, Bloch Ernst 15.00*01214-Oblik i vrijeme, Protić Miodrag 20.00
*10038-Od Bodlera do nadrealizma, Rejmon 15.00*01185-Od impresionizma do enformela, Trifunović Lazar1.0020.00
*01325-Ogist Roden o umjetnosti, Gzel Pol 20.00*08395-Opća povijest umjetnosti, Pischel G. 40.00
*06950-Opća povijest umjetnosti 1-3, 1.00120.00*58174-Ornament i plastika, 1.0025.00
*06291-Oscilacije ukusa i moderne umjetnosti, Dorfles G. 20.00*01327-Oscilacije ukusa i moderne umjetnosti, Dorfles Gillo 25.00
*08507-Osnovi pojmovi iz istorije umetnosti, Velflin H. 20.00*51444-Osnovni pojmovi istorije umjetnosti, Velflin 35.00
*50661-Osvajanje kula, Grank Tomas1.0023.00*51263-Osvit novog doba XIX vek, 1.0025.00
*51429-Osvit novog doba XIX vek, 1.0040.00*52502-Otkrivanje umetnosti, Šiner Lari 20.00
*08356-Otvorena vrata, Bruk 23.00*50747-Otvorena vrata, Bruk Piter 23.00
*06619-P.Šain monografija, Šain 38.00*51755-Pariska škola, Dorival B. 30.00
*55570-Pariz-Sarajevo 1900.Sto godina Svjetske izložbe i Bosanski paviljon, Šamić Jasna2.0035.00*57669-Perception&Imaging, Zakia1.0025.00
*54777-Petar Dobrović,  25.00*01085-Petar Tiješić - monografija, Grupa autora 18.00
*00231-Piet Mondrian monografija, monografija1.0025.00*01676-Pikasova Gernika, Arnhajm Rudolf 18.00
*00207-Pirnat, Grupa autora1.0025.00*55403-Plastički znak, Miščević 20.00
*05451-Plastična anatomija, Kućanski 120.00*01317-Plastična anatomija čovjeka, Gaberc Rudolf1.0012.00
*01113-Polski plakat teatralny,  35.00*52814-Pop art, grupa autora1.0025.00
*00223-Postimpresionizam,  40.00*06938-Postizanje sličnosti, Grejvs 35.00
*57820-Postmodernizam, Butler 10.00*52809-Potkultura:značenje stila, Dik Hebdidž 15.00
*08442-Povijest ljepote, Eko Umberto 120.00*53539-Povijest političkog kazališta, Melchinger 38.00
*55780-Povijest umjetnosti, Janson 140.00*09644-Povijest umjetnosti, Faure1.0040.00
*55568-Povijest umjetnosti, Faure1.0025.00*10419-Povijest umjetnosti, Faure Elie 20.00
*55525-Povijest umjetnosti /od prethistorije do naših dana/, Bazin 25.00*01614-Povijest umjetnosti i humanističke znanosti, Biatostocki Jan1.0020.00
*00205-Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Gamulin Grgo 200.00*10449-Povijet umjetnosti-srednjovjekovna umjetnost, Faure Elie 25.00
*02352-Povijset umjetnosti i humanističke znanosti, Biatostocki Jan 20.00*06770-Pozorište i drama, Jovanović1.0020.00
*50128-Pravila umjetnosti, Burdije Pjer 28.00*01235-Pregled povijesti umjetnosti, Batušić Slavko 20.00
*01303-Pregled povijesti umjetnosti, Batušić Slavko1.0015.00*09118-Pregled umjetnosti u Dalmaciji, Karaman1.0030.00
*50735-Prilog psihologiji umetnosti, Arnhajm 28.00*08361-Prilog psihologiji umetnosti, Arnhajm 28.00
*05890-Primitive painting,  80.00*01323-Prirodni oblik i lik, Pavlović Miodrag1.0020.00
*53390-Priručnik za predmet slikarske tehnike, Andrejević 15.00*54023-Pristup likovnom djelu, Peić 15.00
*52757-Problemi umetnosti, Langer 15.00*08327-Prodori moderne umetnosti, Merin Bihalji Oto 35.00
*01330-Putovi kulture, Birket - Smith Kaj1.0035.00*54481-Radoslav Tadić-monografija, 1.0040.00
*54039-Rađanje Evrope, Backes-Dolling1.0028.00*01264-Rani srednji vijek, Grupa autora1.0090.00
*52804-Rastjelovljeni glumac, Jouvet 25.00*56022-Ratko Lalić-katalog, Ratko Lalić1.0020.00
*00369-Razgovori sa slikarima, Glumac Branislav 53.80*51967-Razmatranja o istoriji umetnosti, Velflin Hajnrih 20.00
*01244-Recepture za slikare, Massey Robert 18.00*01178-Rembrant - ogled iz filozofije umjetnosti, Zimel Georg 15.00
*00232-Remek dela ermitaža, monografija1.0050.00*53339-Renesansa,  10.00
*55241-Renesansa, Wolf;Millen 30.00*51968-Renesansa i barok, Velflin H. 25.00
*00228-Renoir-monografija, monografija1.0040.00*57674-Reproduktivna grafička umetnost, Beltram K.1.0020.00
*04647-Retuš kad i kako, 1.0010.00*00208-Revizija umjetnosti, Oto Bihalji-Merin1.0035.00
*01104-Rimska umjetnost, 1.0010.00*50066-Rimska umjetnost,  10.00
*01297-Rizah Štetić-retrospektiva, 1.0035.00*54456-Rizah Štetić-retrospektiva,  35.00
*01226-Rječnik modernog slikarstva, 1.0040.00*01234-Rječnik modernog slikarstva,  30.00
*01219-Rječnik umjetnosti i umjetnika,  38.00*52819-Rodin, Rilke 10.00
*01106-Rokoko, 1.0010.00*01268-Roma Amor, Marcade Jean1.0040.00
*06873-Roman Petrović-retrospektiva 1988.,  38.00*06833-Romanika, 1.0010.00
*01119-Ruski peizaž, 1.0015.00*01093-Ruski umjetnički eksperiment, Grej Kamila 30.00
*01236-Ruski umjetnički eksperiment, Grej Kamila 30.00*56099-Safet Zec-monografija, Safet Zec 220.00
*01255-Salzillo - monografija,  10.00*55787-Sarajevo akvareli, Arifhodžić Fuad 70.00
*56145-Savet Zec, Zec Safet 18.00*01301-Savremenici - likovne kritike i eseji, Protić Miodrag1.0045.00
*53163-Savremeno francusko slikarstvo, Dorival B. 15.00*01229-Savremeno meksičko slikarstvo, Majers Bernard 25.00
*51929-Seid Hasanefendić, 1.0080.00*54992-Sergej Ejzenštejn, Šklovski Biktor1.0030.00
*01261-Simfonije u kamenu, Macaulay - Beny1.00120.00*06867-Sistem-teorija glume (1945.g.), Stanislavski 45.00
*07291-Sitna plastika u staroj srp.um., Radojković 20.00*57649-Slika i utopija, Protić1.0018.00
*53391-Slikarska tehnologija, Turinski 20.00*54888-Slikarska tehnologija, Turinski 15.00
*56516-Slikarska umjetnost u BiH u turasko doba, Mazalić Đ. 40.00*01242-Slikarski materijali, Šarac Spomenka 20.00
*01304-Slikarski pravci XX veka, Trifunović Lazar 20.00*56255-Slikarski priručnik, Ray Smith 38.00
*10389-Slikarstvo metode slikanja i materijali, Metka Kraigher-Horo1.00220.00*57085-Slikarstvo u BiH 1945-1990, Kovač Nikoola 60.00
*06657-Slikarstvo,metode slikanja, Hozo-Kraigher Metka 150.00*01114-Sociologija umjetnosti, Ranković Milan1.0015.00
*53526-Sovjetska kazališna avangarda, Branimir Donat 25.00*57500-Srpska umetnost u srednjem veku, 1.0025.00
*57775-Srpsko barokno slikarstvo, Timotijević M.1.0040.00*52979-Srpsko slikarstvo XX veka 1-2, Miodrag B. Protić 250.00
*54458-Stahov,  25.00*00224-Stane Jagodić monografija, 1.0090.00
*51430-Stećci,  40.00*51756-Stećci - kultura i umjetnost, Bešlagić Š. 120.00
*55981-Stojan Aralica, Živković S. 25.00*54424-Strossmayerova galerija jug.akademije znanosti i umjetnosti, Vinko Zlamalik1.0010.00
*54453-Strujanja u savremenoj estetici, Milan Damnjanović 18.00*00217-Studenička riznica, Šakota Mirjana1.0030.00
*54908-Studije iz sociologije umjetnosti, Francastel 15.00*01318-Studije o modernoj umjetnosti, Argan G.C. 18.00
*57924-Stupar monografija, 1.0049.00*09342-Suština i povest, Damnjanović 23.00
*01145-Suština i povijest, Damnjanović Milan1.0015.00*01144-Suština i povijest, Damnjanović Milan1.0018.00
*54038-Suvremena stremljenja, Albert Schug1.0028.00*01314-Svet umetnosti, Ranković Milan 18.00
*56328-Sveta umjetnost na istoku i na zapadu, Burckhardt Titus 18.00*55228-Svijet Islama, Carel J.Du Ry 28.00
*00226-Sztuka Islamu, 1.0050.00*01258-Šedljovri na risunkata, 1.0080.00
*08597-Škola crtanja, Barber B. 23.00*10491-Tajna umjetnosti, Ivan Foht 15.00
*09785-Talijanski slikari renesanse, Berenson 20.00*02216-Tečaj iz istorije umjetnosti, Stevanović Momčilo1.0030.00
*01243-Tehnike emulzione tempere, Summerecker Sigo 15.00*53079-Tehnike likovnog izražavanja, Tanay-Kučina1.0015.00
*01233-Tehnologija keramike, Libšer - Vilert 20.00*53392-Tehnologija slikarstva, vajarstva i ikonografija, Nemanja Brkić 25.00
*01220-Teorija avangardne umjetnosti, Pođoli Renato 20.00*06646-The art in BiH, 1.0045.00
*53932-The folk Art od Bosnia and Hercegovina, Beljkašić-Hadžidedić 8.00*06288-The passion for fashion, Bailey A. 25.00
*07824-The story of art, Gombrich 25.00*55203-Toulouse-Lautrec, Walther 25.00
*01664-Traditional arts and crafts in Yugoslavia, 1.0060.00*01310-Traktat o slikarstvu, Da Vinči Leonardo 20.00
*10458-Traktat o slikarstvu, Leonardo da Vinči 25.00*06745-Traktat o slikarstvu, Da Vinči 15.00
*52338-Umetnost i kritika, Ignjatović Petar 8.00*50738-Umetnost i vizuelno opažanje, Arnhajm 30.00
*08364-Umetnost i vizuelno opažanje, Arnhajm 30.00*55378-Umetnost i vrednost, Leon Kojen 15.00
*53003-Umetnost kroz vekove, Gardner Helen1.0060.00*50660-Umetnost pod pritiskom, Smirs 25.00
*52500-Umetnost radi umetnosti i književni život, Džin H.Bel-Biljada 25.00*55766-Umetnost renesanse, Murray 25.00
*00235-Umetnost situla, monografija1.0025.00*07553-Umijeće crtanja, Magjer 30.00
*06307-Umjetnička obrada metala, Karamehmedović M.1.0090.00*00220-Umjetničko blago Crne Gore, Jugoslovenska revija1.0038.00
*01756-Umjetničko blago Evrope, 1.0045.00*01263-Umjetničko blago Jugoslavije, Grupa autora1.00120.00
*01246-Umjetnost Azije,  40.00*02212-Umjetnost BiH,  50.00
*06292-Umjetnost BiH 1894.-1923.,  38.00*56320-Umjetnost BiH 1924.-1945.,  38.00
*02211-Umjetnost BiH 19454 - 1974.,  38.00*10526-Umjetnost BiH 1974.-1984.,  30.00
*01322-Umjetnost čovječanstva kroz vjekove 1-2, Van Loon Hendrik 48.00*05452-Umjetnost danas, Smith1.00110.00
*52822-Umjetnost i otuđenje, Herbert Read 12.00*50958-Umjetnost i društvo, Bastide 15.00
*02138-Umjetnost i egzistencija, Zurovac M. 25.00*07176-Umjetnost i filozofija, Grlić 10.00
*01494-Umjetnost i iluzija, Gombrih 40.00*01237-Umjetnost i iluzija, Gombrih 45.00
*01510-Umjetnost i iskustvo egzistencije, Finci Predrag 10.00*01238-Umjetnost i njena istorija, Gombrih 60.00
*01738-Umjetnost i njena istorija, Gombrih1.0048.00*08236-Umjetnost i psihologija, Supek Rudi 15.00
*02217-Umjetnost i simboličke forme, Petrović Sreten 12.00*55786-Umjetnost islamske kaligrafije, Hadžimejlić 80.00
*52683-Umjetnost islamske kaligrafije, Ćazim Hadžimejlić2.00175.50*01247-Umjetnost kao istina i laž bića, Zurovac Mirko1.0035.00
*10399-Umjetnost kao istina i laž bića, Zurovac Mirko1.0030.00*06927-Umjetnost multioriginala, Hozo 180.00
*01112-Umjetnost na tlu Jugoslavije,  10.00*54261-Umjetnost na tlu Jugoslavije od praistorije do danas,  50.00
*57978-Umjetnost u Dalamciji XV i XVI vijek, Karaman Lj.1.005.00*04891-Umjetnost u slici, Batušić Slavko1.0045.00
*06719-Umjetnost u slici Drevna Amerika..., 1.0040.00*08096-Umjetnost u slici-renesansa i barok,  45.00
*57346-Umjetnost Vanje Radauša, 1.0035.00*09650-Umjetnost vizantijskog doba, Rice 35.00
*06434-Umjetnost za neupućene,  33.00*01092-Unutrašnja dekoracija, Savage George1.0035.00
*53393-Uvod u likovne umetnosti, Vasić 15.00*06960-Uvod u umjetnost, Dikins 48.01
*01265-Van Ajk - monografija, Danens Elizabet1.00120.00*56250-Van Gogh, 1.0025.00
*06496-Van Gogh, Van Gogh 25.70*07389-Van Rajn-Rembrant, Mijano 15.00
*54400-Velika knjiga crtanja, 1.0030.00*08870-Velika knjiga svjetske baštine,  160.00
*52345-Veliki likovi povijesti umjetnosti, Gavran1.0015.00*01690-Veliki majstori italijanske umjetnosti, 1.00120.00
*06958-Veština crtanja i slikanja, Ger 110.00*57436-Vincent, Stok Barbara 40.00
*53797-Visit the Musee d Orsay, 1.0020.00*57010-Visoke kulture starog svijeta-umjetnost u slici, 1.0040.00
*09952-Vizuelno mišljenje, Arnhajm 25.00*57972-Vladimir Vojnović monografija, 1.0025.00
*08147-Vojo Dimitrijević, Šinik Smiljka1.0030.00*01300-Vrijeme umjetnosti, Gostuški Dragutin 30.00
*00222-Western european sculpture, 1.0035.00*09587-Where the two oceans meet, Mustafa Ahmed1.0025.00
*08362-Za spas umetnosti, Arnhajm 28.00*50736-Za spas umjetnosti, Arnhajm 28.00
*56349-Zapisi o goyi, Andrić Ivo 15.00*50733-Zapisi o umjetnosti, Pol Kle 15.00
*01316-Zapisi o umjetnosti, Kle Paul1.0015.00*01094-Zdenko Balabania - monografija, Grupa autora 15.00
*57760-Zidno slikarstvo manastira Dečani, 1.0078.00*52282-Zidno slikarstvo u BiH, Kajmaković Zdravko 60.00
*01096-Zlatko Šulentia - monografija, Grum Željko 25.00*53062-Zlatni rez, Mladen Pejaković 120.00
*01315-Živi glas umjetnika, Trumić Marina 17.60*06976-Životi slav.slikara,vaj.i arh., Vazari 28.00
*51232-Životi slavnih slikara,vajara i arhitekata, Vazari 25.00*  

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.