M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  17

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: VETERINA
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*05005-Amaterska dresura pasa, Bžeziha A. 15.00*09874-Anatomija domaće peradi, grupa autora 10.00
*03606-Anatomija domaćih životinja, Janković-Popović 15.00*52005-Anatomski atlas domaćih životinja 1-3, Popesko Peter 130.00
*03608-Biodinamika mišića, Bego U. i suradnici1.0015.00*07538-Bolesti i liječenje ptica, Franić 15.00
*09866-Bolesti i nega pasa, Litričin1.0015.00*01583-Bolesti riba, rakova i školjki, Grupa autora 8.00
*03610-Dezinfekcija u veterinarskoj medicini, Vukićević - Hrgović 15.00*51528-Dresura pasa, Saharov 12.00
*54149-Dresura i ulepšavanje pasa, Ismet Đoši 20.00*06299-Enciklopedija pasa, Palmer1.0070.00
*56162-Farmakologija za studenste veterinaske medicine, grupa autora1.0035.00*03625-Fiziologija domaćih životinja, Jovanović Milovan1.0040.00
*03617-Gajenje domaće živine, Perić Tihomir1.0015.00*03605-Genetika poboljšanja stoke, Lasley J. 20.00
*10088-Golubarstvo, Drinjovski 20.00*53944-Govedarstvo, grupa autora1.0035.00
*04840-Infektivne bolesti pasa i mačaka,  10.00*03609-Ishrana domaćih životinja, Ševković - Pribićević - Rajić 25.00
*05294-Ishrana domaćih životinja, Maksimović D. 18.00*53061-Ishrana domaćih životinja - praktikum, grupa autora1.0012.00
*54547-Ishrana konja, Drinić-Omanović 15.00*07537-Kanarinci i papige, Vistrička1.0028.00
*54693-Klinička dijagnostika unutrašnjih bolesti domaćih životinja, grupa autora1.0018.00*06947-Konji, Žiga E. 45.00
*06774-Kunićarstvo, Gjurić 30.00*08871-Larous enciklopedija pasa, Rousselet Blanc 70.00
*53090-Lovački psi-uzgoj i školovanje, Richter Ivan 25.00*52499-Mačke i mi, Stakić Jelena 15.00
*03602-Mehanizacija stočarske proizvodnje, Tošić-Komarčević 25.00*08169-Morfologija domaćih životinja, Šijački 30.00
*07045-Odgoj i školovanje pasa, Ochsenbein1.0025.00*01575-Opća farmakologija za veterinare, Hadžović Safet1.0010.00
*03601-Opšte stočarstvo, Pavlović-Šovljanski 12.00*56660-Osnove felinologije, grupa autora1.0015.00
*01608-Osnovi biostatike, Trbojević Georgije1.0015.00*56045-Osnovi govedarstva sa ishranom, grupa autora1.0020.00
*03604-Osnovi ishrane domaćih životinja, Obračević č. 15.00*03616-Osnovi ishrane domaćih životinja, Obračević čedomir 15.00
*01593-Osnovi opšte patologije, Jakšić Bogdan 12.00*51943-Osnovi opšte zoologije, Kin Alfred1.0015.00
*03630-Osnovi opšte zoologije, Kin Alfred 15.00*06690-Ovčarstvo, Mitić 35.00
*03631-Parazitske bolesti domaćih životinja, Šibalić - Cvetković1.0025.00*56995-Pas moj prijatelj, Bauer 18.00
*56663-Pas priručnik za vlasnike, Bruce Fogle1.0030.00*55833-Patološka fiziologija domaćih životinja, Đurđević1.0015.00
*56655-Potpuni vodič PSI, Costantino-Digby 35.00*03628-Povijest životinja, Morus 15.00
*55262-Praktično stočarstvo, grupa autora 10.00*03607-Protozoe-paraziti čoveka i dom.živ.1-2, Simić čedomir 20.00
*54585-Psi odgoj, školovanje i psiho-fizička priprema, Maduna Dominik 25.00*03624-Savremena proizvodnja ovčijeg mesa, čaušević Zahid 8.00
*03619-Savremene metode odgajivanja goveda, Lazarević Ratko 20.00*53114-Službeni psi, Gulan Gordan 8.00
*03627-Specijalna patološka morfologija, Jakšić - Sofrenović1.0035.00*03615-Stočarstvo-opći dio, Hrasnica 15.00
*51824-Sudska veterinarska medicina, Čoporda 15.00*55117-Sve o psima, Gino Pugnetti1.0035.00
*54857-Uporedna anatomija kičmenjaka, Stanković1.0018.00*06702-Upoznajte svoju mačku, Morris1.008.00
*04805-Uzgoj i držanje koza, Hilpert F. 38.00*52498-Uzgoj kunića, Kopanjski Roman 18.00
*03621-Uzgojne bolesti goveda, Perić Tihomir1.0015.00*03618-Uzgojne greške i uzgojne bolesti ovaca, Perić Tihomir 15.00
*53322-Vaš pas-odgoj i obuka, Kilibarda 10.00*03611-Veterinar u kući, Gianinetti Roberto 30.00
*03612-Veterinar u kući 1-2, Rupić Vlatko 55.00*01579-Veterinarska farmakografija, Hadžović Safet 15.00
*10356-Veterinarski priručnik,  40.00*55828-Zarazne bolesti domaćih životinja, Zaharija Ivan 25.00
*08541-Zbornik dok.i pod.veterinaske sl.,  38.00*03613-Zbornik VI.kongresa veterinara, 1.0015.00
*01580-Zoohigijena, Puhač - Hrgović - Vukićević 15.00*56926-Zoologija beskičmenjaka, Dogelj1.0020.00
*02066-Zoologija divljači i lovna tehnologija, Andrašić D 30.00*03629-Zoologija I dio, Radovanović Milutin 15.00
*54856-Zoologija kralješnjaka, Fink1.0025.00*03620-Zoologija za studente stočarskog odsjeka, Živadinović Jelena1.0012.00
*03614-Živinarstvo, Petrović Vladimir 18.00*  

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.